Přejít k hlavnímu obsahu

Projekt Zdravý vzduch na školách

V září se třídy 8. A , 9. A a 9 .B zúčastnily projektu Zdravý vzduch na školách.

Tento projekt je podpořen z Programu švýcarsko - české spolupráce „Pasívní a nulové domy - cesta k úspoře a ke zdraví“.

Do dvou učeben ve 2. a 3. patře byly nainstalovány digitální měřicí přístroje, které zaznamenávaly aktuální informace o vlhkosti, teplotě a množství oxidu uhličitého ve třídách. Data se ukládala na vnitřní SD kartu, žáci je mohli sledovat i na displeji. Bylo zajímavé je sledovat a okamžitě s paní učitelkou Denisovou vyhodnocovat. Tak si děti ověřily, že zvýšená koncentrace oxidu uhličitého ve třídě má vliv na únavu, špatné soustředění a tím i na kvalitu učebního procesu. Výstupem prožité skutečnosti je osobní zkušenost žáků, že je třeba správně a účinně větrat. Zkušenost je nepřenositelná... 

Tento projekt byl zakončen 20. 9. 2016 dvouhodinovým interaktivním workshopem, kdy proběhlo vyhodnocení s lektorem z Centra pasívního domu. Děti se seznámily s principy zdravého prostředí v budovách a především s problematikou větrání. Přístroje nám byly zapůjčené až do konce září, abychom mohli v měření pokračovat po celý měsíc.

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft