KPZŠ

Klub Přátel Základní Školy je dobrovolným, občanským spolkem všech, kteří mají rádi ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Jeremenkova. Spolek je partnerem školy a svou činností se snaží přispět k tomu, aby byla místem, na které budou žáci, učitelé i rodiče rádi vzpomínat. 

Novinky z KPZŠ

Zprávy a novinky z KPZŠ naleznete zde: http://www.zsjeremenkova.cz/zpravy/ . O čiinosti vás také bude informovat zástupce KPZŠ, což je jeden z rodičů zvolený za Vaši třidu. Zpravidla se tak děje v rámci třídních schůzek.

Výbor

Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Je volen Shromážděním delegátů, které tvoří zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd.

Pavel Poucha - předseda výboru

Hana  Horejsková - místopředsedkyně výboru

Romana Nidetzká - pokladník výboru

Michal Vosáhlo - člen výboru

Martin Štoll - člen výboru

Kontakt

kpzsjer@gmail.com

Členství

Roční členský příspěvek ve školním roce 2018/19 je za žáka/rodinu 500 Kč. Jeho úhradou na transparentní bankovní účet 2701240559/2010 se stáváte členy KPZŠ a pomáháte tak realizovat projekty, které vytvářejí dobré vztahy mezi dětmi, rodiči a školou.  Při platbě na účet KPZŠ napište prosím do "Zprávy pro příjemce" jméno žáka a třídu. O aktivitách spolku vás budeme informovat.

Účet

Finanční prostředky spravuje výhradně Výbor KPZŠ. Transparentní účet k nahlédnutí ZDE:

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2701240559 

DŮLEŽITÉ: Transparentní účet může shlédnout kdokoli. Pokud zasíláte členský příspěvek na tento účet, jsou vidět údaje:  odesílatel, adresát, částka, jméno a třída v poznámce. Provedení platby je chápáno jako souhlas se zpracováním, a tedy i zveřejněním osobních údajů.  Více o problematice trasparentního účtu v souvislosti s ochranou osobních údajů lze nalézet zde: Stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č.4/2014

Pokud nechcete pro platbu využít transparentní účet, můžete zaplatit delegátovi své třídy nebo členovi výboru KPZŠ.

 

Žádost o příspěvek z fondu KPZŠ

Žádat o příspěvek z fondu KPZŠ mohou členové spolku, rodiče, učitelé i škola na přiloženém formuláři. Vyplněnou a podepsanou žádost předejte panu recepčnímu ve vestibulu školy v zalepené obálce s názvem KPZŠ nebo zašlete na emailovou adresu: kpzsjer@gmail.com. 

Formulář:  Žádost o příspěvek

 

Dokumenty KPZŠ

Stanovy spolku :   Stanovy_KPZŠ

Implementace GDPR pro KPZŠ: GDPR_KPZŠ