Třídní schůzky formou konzultací s vyučujícími

Vážení rodiče,   v příštím týdnu tj. 25. - 29. 11. 2019 proběhnou třídní schůzky formou konzultací s vyučujícími. Jednotliví třídní učitelé by vám...
Číst více...

Schůzka k volbě povolání

Dne 20. 11. 2019 v 16. 30 hodin se koná v posluchárně školy schůzka zákonných zástupců žáků a kariérní poradkyně k volbě povolání a podávání přihlášek na...
Číst více...

Plánovaná stávka pedagogických pracovníků 6. 11. 2019

Vážení rodiče,   rádi bychom vás touto cestou informovali, že škola se nepřipojí k plánované stávce pedagogických pracovníků dne 6. 11. 2019.   Škola je schopna...
Číst více...

Škola Nanečisto 2019/2020

Vážení rodiče,   v tomto školním roce bude opět probíhat hravou formou seznámení se školou pro žáky z předškolního vzdělávání. V tomto školním roce plánujeme v...
Číst více...

Otevřené kroužky pořádané školou pro 1. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,   níže naleznete seznam otevřených kroužků pro 1. pololetí šk. roku 2019/2020 /files/My Folder/Krouky-oteven1.pololet2019-2020.pdf Platbu provádějte...
Číst více...

Kroužky pro 1. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,   v sekci pro rodiče → kroužky naleznete aktuální nabídku kroužků pro 1. pololetí školního roku 2019/2020, včetně informací k přihláškám a...
Číst více...

Školní rok 2019/2020 na ZŠ s RVJ, Jeremenkova

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy,   níže vám přinášíme tabulku, ve které naleznete stručnou organizaci školního roku 2019/2020 na naší škole. Těšíme...
Číst více...

Pronájmy prostor školy ve školním roce 2019-2020

Vážení zájemci o pronájem a dlouholetí partneři školy, kteří již pronájmů ve škole využíváte. Pro školní rok 2019-2020 vás žádáme o závazné objednávky prostor, o které...
Číst více...

Organizace školního roku 2019 - 2020

Vážení rodiče, milé děti,   rádi bychom vás informovali o organizaci školního roku ve školním roce 2019/2020. Níže naleznete informaci o organizaci školního roku 2019/2020...
Číst více...

Zvýšení ceny obědů ve školní jídelně a termín úhrady

Vážení rodiče, upozorňujeme vás na  zvýšení ceny obědů od školního roku 2019/2020 následujícím způsobem: Ceny obědů: Žáci jsou zařazeni do...
Číst více...
Načíst další