Nabídka kroužku gymnastiky pro děti

Vážení rodiče,   níže naleznete informační letáček ke kroužku gymnastiky, který na naší škole probíhá. Případné další informace (čas konání, den konání,...
Číst více...

Provoz Školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin

Vážení rodiče, Pokud budete mít zájem navštěvovat ŠD v době pololetních prázdnin (31. 1. 2020), nebo jarních prázdnin (17. – 21. 2. 2020), sdělte tak prosím paní...
Číst více...

Upozornění na bezpečnost žáků před školou

Vážení rodiče, upozorňujeme vás touto cestou na bezpečí vašich dětí v prostorách před školou. Jedná se především o prostory školní zídky a školního parku před školou...
Číst více...

Vánoční jarmark na ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003

Vážení rodiče, děti a příznivci základní školy,   rádi bychom vás pozvali na tradiční jarmark, který se již každoročně koná na naší škole v měsíci...
Číst více...

Nové háro z.s.

Vážení rodiče,   rádi bychom vás touto cestou informovali o zapojení školy do sbírky onkologicky nemocných dětí a dospívajících, a to konkrétně výrobou paruk na...
Číst více...

Třídní schůzky formou konzultací s vyučujícími

Vážení rodiče,   v příštím týdnu tj. 25. - 29. 11. 2019 proběhnou třídní schůzky formou konzultací s vyučujícími. Jednotliví třídní učitelé by vám...
Číst více...

Schůzka k volbě povolání

Dne 20. 11. 2019 v 16. 30 hodin se koná v posluchárně školy schůzka zákonných zástupců žáků a kariérní poradkyně k volbě povolání a podávání přihlášek na...
Číst více...

Plánovaná stávka pedagogických pracovníků 6. 11. 2019

Vážení rodiče,   rádi bychom vás touto cestou informovali, že škola se nepřipojí k plánované stávce pedagogických pracovníků dne 6. 11. 2019.   Škola je schopna...
Číst více...

Škola Nanečisto 2019/2020

Vážení rodiče,   v tomto školním roce bude opět probíhat hravou formou seznámení se školou pro žáky z předškolního vzdělávání. V tomto školním roce plánujeme v...
Číst více...

Otevřené kroužky pořádané školou pro 1. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,   níže naleznete seznam otevřených kroužků pro 1. pololetí šk. roku 2019/2020 /files/My Folder/Krouky-oteven1.pololet2019-2020.pdf Platbu provádějte...
Číst více...
Načíst další