Kontakty

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Praha 4 , Jeremenkova 1003 

Zřizovatel - Městská část Praha 4

IČ: 47611413

IZO: 047611413

REDIZO: 600037037

Datová schránka  ID:  qmj65xw

číslo účtu školy:  67388329/0800  

číslo účtu školní jídelny:  19 - 67388329/0800

informace ze školní jídelny: Údaje získáte od vedoucí školní jídelny -  tel. 725 837 664

web:  www.zsjeremenkova.cz

mail:  skola@zsjeremenkova.cz

 

Širší vedení školy:

ředitelka: Mgr. Iveta Jandová - 244 001 200 

zástupce ředitelky školy: Mgr. Jan Vondrouš 775 714 380

zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Ilona Denisová - 775 168 755

vedoucí pedagogický pracovník pro I.stupeň: Mgr. Alena Nývltová

výchovná poradkyně I.st.: Mgr. Alena Nývltová

výchovná poradkyně II.st.: RNDr. Ilona Denisová - 775 168 755

kariérní poradkyně: RNDr. Ilona Denisová - 775 168 755

školní speciální pedagožka: Mgr.Romana Bartošová -  777 756 442

preventistka SPJ: Mgr. Romana Bartošová - 777 756 442, Mgr. Iveta Jandová - 244 001 200 

vedoucí školní družiny:  Renata Hyrešová

CKP - Mgr. Iveta Jandová, Mgr. Alena Nývltová

Šablony I. - koordinátorka: Bc. Monika Kábele
.............................................................................................................................................................................................

koordinátorka praxe studentů SOŠ, VŠ: Mgr.Romana Bartošová -  777 756 442

koordinátorka pro školy v přírodě: RNDr. Ilona Denisová - 775 168 755

spolupráce s MŠ: Mgr. Alena Nývltová, Mgr. Iveta Gessner

školní knihovna: Mgr. Alexandra Šebestová - každé úterý

pronájmy:  244 001 200 , skola@zsjeremenkova.cz

školská rada: RNDr. Ilona Denisová

spolupráce s KPZŠ: Mgr. Iveta Jandová

............................................................................................................................................................................................................

recepce: Marcel Maša - 775 584 901 - provozní doba: 7.30 - 16.00

školník: zástup p.Maša

personalistka: Marie Prskavcová - 603 457 405

ekonomka:  Ing. Lenka Klingerová - 775 708 635 

jídelna: jidelna@zsjeremenkova.cz, tel. 725 837 664

..........................................................................................................................................................................................................

omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole:  recepce, mailové adresy učitelů

Kontakty na učitele naleznete v sekci: Zaměstnanci / učitelé