Přejít k hlavnímu obsahu

Kontakty

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Praha 4 , Jeremenkova 1003

Zřizovatel - Městská část Praha 4

IČ: 47611413

IZO: 047611413

REDIZO: 600037037

Datová schránka  ID:  qmj65xw

Číslo účtu školy:  67388329/0800 

Číslo účtu školní jídelny: 19-67388329/0800

Informace ze školní jídelny: tel. 725 837 664

Web:  www.zsjeremenkova.cz

E-mail:  skola@zsjeremenkova.cz

Kancelář školy: 244 001 200, 775 554 502


Širší vedení školy:

Ředitel školy: Mgr. Jan Vondrouš - 244 001 200, jan.vondrous@zsjeremenkova.cz

Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň, kontaktní osoba pro přestupy žáků: RNDr. Ilona Denisová - 775 168 755 ilona.denisova@zsjeremenkova.cz

Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a školní družinu: Mgr. Marta Liršová - 602 617 954 marta.lirsova@zsjeremenkova.cz

Vedoucí pedagogický pracovník pro I.stupeň: Mgr. Ivana Zimmelová

Vedoucí školní družiny:  Renata Hyrešová - 603 563 659

Výchovná poradkyně I. a II. st.: RNDr. Ilona Denisová

Kariérní poradkyně: RNDr. Ilona Denisová - 775 168 755

Preventistka SPJ: Mgr. Eliška Černá


Koordinátorka praxe studentů SOŠ, VŠ: RNDr. Ilona Denisová -  775 168 755

Koordinátorka pro školy v přírodě:  - Mgr. Marta Liršová - 602 617 954

Pronájmy:  Mgr. Marta Liršová, pronajmy@zsjeremenkova.cz - 602 617 954

Školská rada: RNDr. Ilona Denisová, Mgr. Eliška Černá

Spolupráce s KPZŠ: Mgr. Jan Vondrouš, RNDr. Ilona Denisová


Recepce: Marcel Maša - 775 584 901

Školník: Vít Svoboda 604 156 185

Vedoucí školní jídelny: Ing. Tomáš Janda tel. 725 837 664,  jidelna@zsjeremenkova.cz,


Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole:  recepce, mailové adresy učitelů

Kontakty na učitele naleznete v sekci: Zaměstnanci / učitelé

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft