Přejít k hlavnímu obsahu

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zsjeremenkova.cz.

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „směrnice“) a se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, formátování obsahu je realizováno odděleně pomocí kaskádových stylů CSS, a JavaScriptu. Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakty uvedené na konci tohoto prohlášení.

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto stránkách jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Zpravidla se jedná o dokumenty, které jsou určeny k dalšímu off-line použití, případně takové, u kterých je potřeba zachovat přesné rozložení všech elementů a celkovou konzistenci dokumentu a které by proto bylo nepraktické realizovat pomocí HTML.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky kontaktní osobu uvedenou na konci tohoto prohlášení a domluvte si zaslání souboru v jiném formátu, případně si vyžádejte další informace.

Výjimky z pravidel přístupnosti

Obsah těchto stránek vznikal postupně v rámci dlouhého časového období. Přese všechnu snahu nejsme schopni zajistit plošnou nápravu všech nedostatků. Z důvodu nepřiměřené zátěž proto naše stránky dočasně využívají výjimku ve smyslu článku 5 směrnice v následujícím rozsahu:

Obrázky použité v odkazech mají často prázdný alternativní textový popis. Stránky neobsahují první odkaz, který by umožňoval přímý přeskok na hlavní informační obsah (tzn. přeskočení záhlaví, menu apod). Mnohé naše stránky neobsahují odkazy, které umožňují přeskočení opakovaně používaných bloků obsahu. Na našich stránkách se vyskytují vstupní elementy formulářů a další ovládací prvky tvořené pouze obrázkem, který nemají uveden odpovídající alternativní textový popis.

Je možné, že se na našich stránkách ojediněle vyskytují i jiné nedostatky v dodržování pravidel přístupnosti vzniklé v důsledku chyby – průběžně se snažíme je odstraňovat.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25.09.2020.

Kontakt na správu webu

V případě, že v důsledku technických nedostatků máte vzhledem ke svým omezením problém s porozuměním obsahu našich stránek, využijte některý z následujících kontaktů. Budeme se snažit potřebné informace Vám předat v odpovídající formě jinou cestou. Na stejné adresy směřujte Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu.

Mgr. Jan Vondrouš – ředitel

Tel: 244 001 200

E-mail: jan.vondrous@zsjeremekova.cz

Ostatní sdělení

V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-.

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft