Školská rada ZŠ s RVJ Jeremenkova

Složení školské rady:

Za školu:

RNDr. Ilona Denisová

Za zřizovatele:

Mgr. Lukáš Zicha - předseda

Ing. Daniel Kunc

Za zákonné zástupce:

Mgr. Simona Haládiková

Michal Vosáhlo

 

Dne 13. 12. 2018 se konalo mimořádné zasedání školské rady. Zde je zápis z jednání.

/files/Dokumenty/Zápis z jednání školské rady.pdf

 

Volby 2018

Dne 25. 4. 2018 proběhly v ZŠ s RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců.

Volilo celkem 205 zákonných zástupců, čímž byla splněna podmínka účasti alespoň jedné pětiny oprávněných voličů z řad zákonných zástupců.

Neplatné hlasovací lístky - 2 

Mgr. Simona Haládiková obdržela 66 hlasů 

Ing. Hana Horejsková obdržela 47 hlasů 

Ing. Martin Mareček obdržel 26 hlasů

prof. MgA. Martin Štoll, PhD. obdržel 64 hlasů

Do školské rady z řad zákonných zástupců byla zvolena Mgr. Simona Haládiková s celkovým počtem 66 hlasů.

Kandidátům a voličům děkujeme za účast v doplňujících volbách.

Vítězné kandidátce gratulujeme a těšíme se na spolupráci.

                                                                                                                                      Mgr. Marta Liršová, předsedkyně ŠR