Školská rada ZŠ s RVJ Jeremenkova

 

Složení školské rady:

Za školu:

RNDr. Ilona Denisová

Mgr. Ondřej Žůrek

Za zřizovatele:

Mgr. Lukáš Zicha - předseda

Ing. Daniel Mourek

Za zákonné zástupce:

Mgr. Simona Haládiková

 

Dne 23. 4. 2019 se konaly dopňující volby z řad zákonných zástupců do školské rady. Zde je zápis z voleb: 

 

Dne 7. 3. 2019 se konaly doplňovací volby z řad pedagogických pracovníků do školské rady.

Zde je zápis z voleb.: /files/downloads/subslozka/Školská rada - zpráva z voleb z řad pedagogických pracovníků 7.3.2019.docx

/files/downloads/subslozka/protokol 7. 3.2019.pdf

 

Dne 13. 12. 2018 se konalo mimořádné zasedání školské rady. Zde je zápis z jednání.

/files/Dokumenty/Zápis z jednání školské rady.pdf

 

Volby 2018

Dne 25. 4. 2018 proběhly v ZŠ s RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců.

Volilo celkem 205 zákonných zástupců, čímž byla splněna podmínka účasti alespoň jedné pětiny oprávněných voličů z řad zákonných zástupců.

Neplatné hlasovací lístky - 2 

Mgr. Simona Haládiková obdržela 66 hlasů 

Ing. Hana Horejsková obdržela 47 hlasů 

Ing. Martin Mareček obdržel 26 hlasů

prof. MgA. Martin Štoll, PhD. obdržel 64 hlasů

Do školské rady z řad zákonných zástupců byla zvolena Mgr. Simona Haládiková s celkovým počtem 66 hlasů.

Kandidátům a voličům děkujeme za účast v doplňujících volbách.

Vítězné kandidátce gratulujeme a těšíme se na spolupráci.

                                                                                                                                      Mgr. Marta Liršová, předsedkyně ŠR