Přejít k hlavnímu obsahu

Školská rada ve školním roce 2022/2023

 

Novela Volebního řádu pro volby členů školské rady

Rada městské části Praha 4 dne 19. 10. 2022 na svém 22. zasedání schválila usnesením č. 22R-655/20212 novelu Volebního řádu pro volby členů školské rady s účinností od 1. 11. 2022. 

Důvodem novelizace Volebního řádu je snaha poskytnout ředitelům škol, kteří jsou dle ust. § 167 odst. 5 školského zákona povinni zajistit řádné uskutečnění voleb do školských rad, a školským radám větší podporu a právní jistotu zejména při organizaci voleb do školských rad, než jakou jim dosud poskytoval současný Volební řád.

Novela volebního řádu pro volby členů školské rady

 

Zápis z jednání školské rady dne 19. 10. 2022

 

Dle zák. 561/2004Sb. § 167 se konaly dne 30. 9. 2022 doplňovací volby na uvolněné místo člena ŠR z důvodu vypršení mandátu za pedagogické pracovníky.

Nové složení školské rady:

Za ped. pracovníky:

Mgr. Kateřina Langerová

RNDr. Ilona Denisová

 

Za zřizovatele:

Patrik Opa MBA

Věra Henzlerová

 

Za zákonné zástupce:

Ing. Irena Prášilová, MBA

Ing. Marek Smatana

 


 

Složení školské rady ve školním roce 2021/2022:

Za školu:

Mgr. Kateřina Langerová

Mgr. Ondřej Žůrek - předseda

Za zřizovatele:

Patrik Opa MBA

Věra Henzlerová

Za zákonné zástupce:

Ing. Irena Prášilová, MBA

Ing. Marek Smatana

 

Vážení rodiče,

rád bych vás informoval o skutečnosti, že novým členem školské rady z řad zákonných zástupců je paní Ing. Irena Prášilová, MBA.

Platnost jejího mandátu začne 1. 4. 2022. Školská rada je tak kompletní.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy,

v souladu s §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon byly uskutečněny řádné volby do školské rady z řad zákonných zástupců. Ve volbách bylo odevzdáno pouhých 45 platných hlasovacích lístků do online formuláře.

Volby jsou tak neplatné a po neplatných volbách z podzimu rok 2021, se jedná o druhé neplatné volby do školské rady, a tak přistupuji k §167, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon: „Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy."

O jmenování zbývajícího člena školské rady z řad zákonných zástupců, vás budu informovat prostřednictvím třídních důvěrníků nejpozději do 31. 3. 2022.

 

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

1. zasedání školské rady ve školním roce 2020/2021, dne 30. 9. 2020

Vážení rodiče,

níže naleznete zápis z jednání školské rady a prezenční listinu.

Zápis z jednání školské rady

Prezenční listina

 

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Vážení rodiče,

včerejším dnem bylo ukončeno hlasování do školské rady z řad zákonných zástupců. Hlasování skončilo 18. 9. 2020. Bylo odevzdáno celkem 141 hlasů, což je více než 1/3 hlasujících. Volby jsou tedy platné a gratulujeme ke zvolení panu Ing. Marku Smatanovi.

Níže přikládáme graf zisku hlasů v hlasování:

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v České republice jsme se rozhodli zrušit plánované třídní schůzky dne 16. 9. 2020. Volby do školské rady proběhnou online přes google formulář.

Do školské rady zřízené při základní škole, mohou volit pouze zákonní zástupci nezletilých žáků základní školy, případně zletilí žáci základní školy. Prosíme vás o vyplnění formuláře za každého ze zákonných zástupců.

Hlasovat můžete do pátku 18. 9. 2020. Hlasování sbírá vaše e-maily. Povinné pole je jméno a příjemení. Povinně vybíráte pouze jednoho z kandidátů.

Medailonky kandidátů naleznete níže.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

Školská rada ZŠ s RVJ Jeremenkova

 

Vážení rodiče,

dle zák. 561/2004 Sb. § 167 z důvodu uvolněného místa za člena školské rady z řad zákonných zástupců proběhnou dne 16. 9. 2020 doplňovací volby do školské rady.

 

Oznámení zde

Medailonky kandidátů zde

 

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

Složení školské rady:

Za školu:

Mgr. Kateřina Santolíková

Mgr. Ondřej Žůrek - předseda

Za zřizovatele:

Patrik Opa MBA

Věra Henzlerová

Za zákonné zástupce:

Mgr. Simona Haládiková

Ing. Marek Smatana

 

 

Dne 23. 4. 2019 se konaly dopňující volby z řad zákonných zástupců do školské rady. Zde je zápis z voleb: 

 

Dne 7. 3. 2019 se konaly doplňovací volby z řad pedagogických pracovníků do školské rady.

Zde je zápis z voleb.: /files/downloads/subslozka/Školská rada - zpráva z voleb z řad pedagogických pracovníků 7.3.2019.docx

/files/downloads/subslozka/protokol 7. 3.2019.pdf

 

Dne 13. 12. 2018 se konalo mimořádné zasedání školské rady. Zde je zápis z jednání.

/files/Dokumenty/Zápis z jednání školské rady.pdf

 

Volby 2018

Dne 25. 4. 2018 proběhly v ZŠ s RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců.

Volilo celkem 205 zákonných zástupců, čímž byla splněna podmínka účasti alespoň jedné pětiny oprávněných voličů z řad zákonných zástupců.

Neplatné hlasovací lístky - 2 

Mgr. Simona Haládiková obdržela 66 hlasů 

Ing. Hana Horejsková obdržela 47 hlasů 

Ing. Martin Mareček obdržel 26 hlasů

prof. MgA. Martin Štoll, PhD. obdržel 64 hlasů

Do školské rady z řad zákonných zástupců byla zvolena Mgr. Simona Haládiková s celkovým počtem 66 hlasů.

Kandidátům a voličům děkujeme za účast v doplňujících volbách.

Vítězné kandidátce gratulujeme a těšíme se na spolupráci.

                                                                                                                                      Mgr. Marta Liršová, předsedkyně ŠR

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft