Přejít k hlavnímu obsahu

Název projektu dle MS2014+:1 Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019777

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019777

Výzva

02_20_081 - Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP

 

Aktivity projektu

3.II/10 – Klub pro žáky ZŠ

3.II/11 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft