Přejít k hlavnímu obsahu

Den divadla

                                          

 

Schůzka žákovského parlamentu

Další schůzka žákovského parlamentu proběhne dne 16. 11. od 7:15 hod. 

Budeme se na všechny zástupce těšit.

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Soutěž o nejhezčí dýni

Ve dnech 6.11-10.11 se na naší škole konala soutěž o nejhezčí dýni. Do soutěže se zapojilo několik dětí z různých tříd a mohli jsme tak vidět vydlabané, nabarvené a přírodninami nazdobené dýně. Děti z celé školy se zúčastnily hlasování a rozhodly tak, že nejhezčí dýně letos přichystali tito výherci:

1.místo: Nicole Viriato, 4.B

2.místo: Anna Vyšohlídová, 4.B

3.místo: Emma Sobotková, 5.B

Dětem, které se do soutěže zapojily moc děkujeme a všem výhercům gratulujeme.

          

            

 

 

     

__________________________________________________________________________________________________________________________

Den bláznivých účesů

Dnešní pátek jsme si opravdu všichni užili.

Někteří z nás si opravdu nechali záležet a vykouzlili na svých hlavách opravdová umělecká díla. Viděli jsme hnízda plná ptáčků, pavoučky a chobotnice s chapadly, láhve, z nichž teče limonáda přímo do kelímku, malé mořské víly, drsňáky s čírem, desítky copánků a krátké culíčky, levitující copánky, hrůzou stojící vlasy, kvetoucí zahrádky a řadu dalších výtvorů, a to vše vykouzleno z vlasů a dotvořeno různými nápaditými barvami, třpytkami, mašličkami a čelenkami. 

Obdivovali jsme ty odvážné, kteří s těmito bláznivými kreacemi přijížděli do naší školy autobusem, a společně jsme se bavili a také fotili v našem fotokoutku.

                                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

Školní rok 2023/2024

V naší škole má každý žák a každá žákyně možnost podílet se na chodu školy a navrhovat, prosazovat své návrhy, aby naše škola byla stále se zlepšujícím místem pro všechny. K tomuto účelu je na škole žákovský parlament, který v tomto školním roce 2023/2024 zahájil svou aktivitu. 

V každé třídě byli v průběhu září voleni zástupci a zástupkyně školního parlamentu, tito zástupci fungují jako přímí zprostředkovatelé mezi vedením školy, pedagogickým sborem a samotnými žákyněmi a žáky. 

Dne 3. 10. proběhlo slavnostní pasování zvolených zástupců a zástupkyň, 1. vyučovací hodinu jsme se společně seznámili v aule se statutem školního parlamentu. Dále žáci a žákyně složili slib školního parlamentu, který stvrdili svým podpisem. 

Následně byla naplánovaná 1. schůzka žákovského parlamentu, která proběhla 5. 10. 

Hlavními společnými cíli žákovského parlamentu je posilovat postoje, že proměňovat věci kolem sebe má smysl, stejně tak pomáhání tam, kde je to potřeba, a že to může zvládnout každý z nás, být občansky aktivní ve společnosti.


Školní rok 2022/2023

Vážení žáci, rodiče, příznivci školy, 

v letošním školním roce se  v naší škole začali pravidelně scházet zástupci školního parlamentu, aby se podíleli na chodu školy. V záři byli v jednotlivých třídách zvoleni zástupci tříd, v říjnu jsme se věnovali společné diskuzi o jednotlivých nápadech, které můžeme zrealizovat, a o projektech, do nichž se můžeme zapojit. Školní parlament je i tak nadále uskupením žáků, kteří fungují autonomně a jako poradci a pomocná ruka. Scházíme se pravidelně jednou za čtrnáct dní a budeme vás postupně informovat o aktivitách školního parlamentu. 

Tematické dny – pyžamový den

Vážení příznivci školního parlamentu, 

dne 14. 10. přišli skoro všichni žáci a pedagogové v pyžamu nebo županu, nebylo to však náhodou, žákovský parlament se totiž v tomto roce shodl na pořádání různých tematických dnů.  Celý den byl ve znamení pohodové atmosféry a všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další společné tematické dny. 

 


 

Školní rok 2018 -19


DĚKUJEME! 

Děkujeme za celý ŽP všem žákům a učitelům školy, kteří vyrobili svá přání pro projekt Ježíškova vnoučata. Děkujeme i třídě 3.B, která se rozhodla věnovat některé své výrobky z Jarmarku.

Ve čtvrtek a v pátek paní učitelky osobně odnesly přání do Českého rozhlasu, kde měli velkou radost.
Udělali jste dobrý skutek. 
Ještě jednou děkujeme a doufáme, že se seniorům naše přání budou líbit! 

 

 


Milí příznivci žákovského parlamentu,

jak jsme již avizovali, rádi bychom se zapojili do projektu

Ježíškova vnoučata.

 

Český rozhlas vyhlásil sbírku

vlastnoručně vyrobených vánočních přání,

která budou doručena do všech domovů seniorů a dalších zařízení, která se projektu účastní.

 

Své výtvory noste

do středy 12.12.

paní učitelce Janíčkové, nebo paní učitelce Bejvlové, které je hromadně odešlou na určenou adresu.

 

Prezentujte, prosím, tuto akci svým spolužáků a učitelům, protože

čím více přáníček, tím více radosti.

 

Milí příznivci žákovského parlamentu,

rádi bychom Vás upozornili na právě probíhající celostátní akci Ježíškova vnoučata. Blíží se Vánoce, což je období, kdy si mnozí z nás uvědomí, že je potřeba začít myslet i na ostatní. Jsou mezi námi lidé, kteří jsou často pro společnost téměř neviditelní. Jde o seniory a obyvatele zdravotnických zařízení a pečovatelských služeb, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou být se svými blízkými. Mnoho z nich tráví svůj život ve smutku a samotě, a už si ani nevzpomenou, kdy naposledy dostali vánoční dárek. My máme, díky Českému rozhlasu, jedinečnou možnost jejich životy rozzářit.

Na stránkách https://www.jeziskovavnoucata.cz/ můžete již nyní plnit vánoční přání lidem, kteří potřebují trochu lásky a pozornosti. Někdy jde o přání velmi obyčejná a snadno splnitelná, jindy bláznivá a zdánlivě nereálná.

„ … Výlety do krajů dětství, návštěvy příbuzných, prohlídky památek, divadelní představení, ale taky například skok padákem, projížďka v závodním autě, zabíjačka, dovolená u moře nebo audience u papeže Františka. Takových přání bylo splněno celkem 1 037.
Projekt dobrovolně podporovala řada známých osobností - Karel Gott, Eva Samková, Jiřina Bohdalová, Tomáš Klus, Lucie Bílá, Jiří Bartoška, Ewa Farna a další.

Přes 14 000 seniorů mělo před rokem o dost hezčí Vánoce. Plné překvapení a údivu. Pro mnohé z nich to byl totiž první dárek po letech.

O dědečky a babičky tady jde především. A je úplně jedno, zda jsou v domově, v nemocnici, nebo se o ně stará pečovatelská služba.“ (z webových stránek projektu)

My už přemýšlíme, jak by náš parlament mohl tento skvělý projekt podpořit. Proto budeme šťastni, když se, pokud je to ve vašich možnostech, do projektu zapojíte, nebo ho alespoň pošlete dál.

Váš žákovský parlament


Krátké setkání ŽP dne 9. 11. 2018

Dnes 9. 11. 2018 jsme se sešli v 8.45 v aule školy, abychom se seznámili s novou školní psycholožkou.
Byla nám p. ředitelkou představená paní Sliwková, jejíž odborné znalosti můžeme využívat jak my děti, tak zaměstnanci školy. 
Rozešli jsme se do svých tříd s pokynem, abychom své spolužáky informovali o možnosti využití služeb školního psychologa. 


AKTUALITY Z REALIZACE BOSÉHO CHODNÍKU

V tomto týdnu započalo hloubení pískoviště, které se stane součástí našeho projektu "Bosý chodník". Na realizaci se podílí velmi aktivně třída 9. B, které tímto děkujeme za veškerou pomoc. 
Stejně tak děkujeme všem žákům naší školy a učitelům, že nám se stavbou pomáhají. 


Dne 2. 11., na své pravidelné schůzce, zvolil ŽP své zástupce do předsednictva našeho parlamentu.

FUNKCE: 

Předseda: Libor (9.B)

Zástupci: Sára (9.A), Klára (5.B)

Radní pro PR: Nela (6.A), Tereza (6.B), Eliška (7.A), Karolína (8.A)

Zároveň ŽP projednával realizaci projektu Bosý chodník a vymýšlel akce, které lze do konce kalendářního roku uskutečnit.


Výsledky voleb do školního parlamentu v přehledné grafice - gratulujeme vítězi

Schůzky parlamentu

V letošním školním roce se žákovský parlament schází pravidelně:

-1x za 14 dní 

- pátek 2. VH v posluchárně školy


PRŮBĚH VOLEB: 
Během prvního dne našich voleb do ŽP odvolilo zatím 154 žáků z celkového počtu 324. 
Již dnes odpoledne budou známé výsledky, které uveřejníme zde na stránkách školy. 
Držíme všem kandidátům palce ve vrcholícím volebním souboji. 
 

 

Volby do parlamentu

Ve dnech 18. a 19. 10. 2018 proběhnou na naší škole celoplošné volby předsedy žákovského parlamentu. 
Ze tří kandidátů bude zvolent ten s absolutní většinou hlasů. 
Prosíme tedy všechny žáky i učitele naší školy, aby v jednom ze dnů 18. a 19. 10. 2018, přišli ve stanovený čas ( 9.40 - 9.55 nebo 10.40 -11.00) se svým ISIC průkazem do posluchárny naší školy a zvolili předsedu ŽP. 

Na místě Vám bude předán volební lístek, kde svým křížkem vyberete jednoho ze tří kandidátů, a lístek vhodíte do urny k tomu připravené. 
Každý má pouze jeden platný hlas. Nikdo se nemůže svého hlasu vzdát ve prospěch druhé osoby. Stejně tak musí každý volit sám za sebe. 

 

KANDIDÁTI NA PŘEDSEDU: 

Libor - 9. B

Karolína  - 8. A

Šimon - 7. B


Zprávy  k realizaci projektu Bosý chodník

Oznamujeme všem přátelům a žákům školy, že realizace projektu je v přípravné fázi. S laskavou pomocí p. učitele Tkadlčíka se nám podařilo nakoupit první várku potřebného materiálu ke stavbě našeho chodníku. 
V týdnu od 15. 10. započne výstavba bosého chodníku s pomocí dalších učitelů a žáků školy. (Zejména za pomoci zástupců ŽP a dobrovolníků.) 

Slavnostní otevření a přestřižení červené pásky za přítomnosti organizátorů projektu Lepšího místa a jejich finančních partnerů plánujeme předběžně na první týden v listopadu 2018, v případě nepřiznivého počasí si parlament vyhrazuje změnu termínu dokončení.


ZÁSTUPCI TŘÍD: 


Školní rok 2017 -18Vážení žáci, rodiče a přátelé školy. 

S velkou radostí a pýchou vám chceme oznámit, že náš dnešní tým složený ze zástupců žákovského parlamentu (Jakub Klíma, Karolína Rumlerová a Eliška Bártová) ve finále dne D projektu Lepší místo zvítězil se svým projektem ZDRAVÉ JEREMÍNSKÉ NOŽKY a obsadil krásné druhé místo! Tím si náš parlament vysloužil finanční dar 50 000 Kč od sponzorů na bosý chodník. 

Projekt se tedy bude realizovat v příštím školním roce. 

Za celý žákovský parlament chceme poděkovat všem, kteří nám poslali hlasy během veřejného hlasování a podporovali nás v našem nelehkém boji o vítězství ! 
Velký dík patří žákům naší školy, kteří se do projektu zapojili a pomohli s realizací návrhu. 
Naši prezentaci spolu s videem, které sklidilo velký úspěch, dáme brzy k dispozici sem na stránky. 

 

                                  

Za žákovský parlament
Natálie Janíčková a Barbora Bejvlová


V současné době se ŽP přihlásil do projektu Lepší místo. Byli bychom rádi, kdyby se i široká veřejnost naší školy do projektu zapojila a zasílala své tipy na to, co by chtěli v okolí změnit. 

Více v přiložených plakátech. Děkujeme

 

_______________________________________________________________________________________________________________

DEN SV. PATRIKA

   


1. KNIŽNÍ BURZA

 Minulý týden proběhla ve škole 1. burza knih.  V týdnu od 26. 2. - 2. 3. 2018 mohli žáci naší školy nosit do posluchárny  nechtěné knihy, za které následně získali knižní poukázky. V následujícím týdnu od 5. 3. - 7. 3. 2018 je žáci mohli o   velké přestávce směnit  za nové knihy.  Chceme poděkovat všem žákům, kteří se první burzy zúčastnili a doufáme, že   jste ulovili krásné nové knihy, které vám budou dělat radost. 
 Z odezvy žáků i pedagogů je cítit, že se burza povedla, svůj nový domov totiž našlo 73 knih , na které čekají   noví čtenáři.
 Díky úspěchu jsme se rozhodli, že burzu budeme stoprocentně opakovat, o přesném datu budete včas informováni. 

           


DEN SV. VALENTÝNA

Nový rok jsme hned v únoru oslavili dnem sv. Valentýna. Žákovský parlament se rozhodl dát žákům školy šanci poslat tzv. valentýnku některému ze svých spolužáků či učitelů. Na to měli přesně týden. 

Poté chodil speciální pošťák - Amorek, který přáníčka roznášel po třídách spolu s přáním lásky. 

Celou akci hodnotíme jako pozitivní a vydařenou. Těšíme se zase na další aktivity. 

 

 


Členové žákovského parlamentu pro rok 2017/2018

Funkce: 

Předseda: Jakub Klíma 

Zástupci: Natálie Pacltová, Klára Ojrzynská

Nástěnkář:  Jan Ulman, Šimon Kricner

Organizátor akcí parlamentu: Tadeáš Zikl, Libor Teješ

ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD: 


2. A -  Jakub Procházka
2. B -  Magdaléna Čejková
3. A -  Jan Ulman
3. B -  Kryštof Jonáš
4. A -  Jan Mašek (Alena Kyjaková)
4. B -  Klára Ojrzynská
5. A -  Nela Šebová
5. B -  Tadeáš Zikl
6. A -  Eliška Poláková
6. B -  Šimon Kricner
7. A -  Karolína Rumlerová (Štěpán Šíba)
8. A -  Natálie Pacltová
8. B -  Libor Teješ
9. A  - Jakub Klíma

 

MM - Stella Bendíková
MZ -  Tobiáš Kučera 
MŽ  - Ella Havlišová
MT -  Ida Hillerová
ML -  Vojtěch Nagaj

 


I v letošním roce se v naší škole pravidelně schází zástupci školního parlamentu, aby se podíleli na chodu školy. Protože by měl být parlament uskupením žáků pro žáky, rozdělili si zástupci tříd funkce a téměř veškerou aktivitu parlamentu vedou sami a paní učitelky fungují jako poradci a pomocná ruka.

Naši nástěnkáři již pilně připravují výzdobu a novinky z parlamentu, které se brzy dočtete na parlamentní nástěnce ve vestibulu školy.

Nejbližší akce, kterou si parlament odhlasoval, je Vánoční pošta. Při této akci budou moci žáci napsat vánoční přání, která vhodí do speciální schránky a vánoční pošťák je roznese adresátům.

V úterý 19.12. má žákovský parlament poslední předvánoční schůzi, protože žáci mají mnoho podnětných nápadů. Už se těšíme, až se po novém roce opět sejdeme a pustíme se do jejich realizace. Můžete se těšit na humanitární činnost, tématické dny a jiné zajímavé novinky, které si žáci připravili.

Přejeme všem příjemné prožití svátků a vše nejlepší do nového roku.

Natálie Janíčková, Barbora Bejvlová a školní parlament

 

Žákovský parlament vede v letošním školním roce paní učitelka Barbora Bejvlová a Natálie Janíčková.
Veškeré dotazy směřujte, milí žáci, na ně.
Žákovský parlament složený ze zástupců všech tříd začal znovu fungovat od listopadu 2017.
Je poradním a partnerským orgánem vedení školy, podílí se na dění školy a podnětech ke zlepšování jejího chodu.
V říjnu byli zvoleni zástupci jednotlivých tříd. Ti budou zastupovat své spolužáky, budou prezentovat podněty, nápady a připomínky na setkáních parlamentu, na něž budou zvát zástupce vedení.

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft