Jsme Ekoškola 

Projekt Ekoškola koordinuje RNDr. Ilona Denisová ve spolupráci s Helenou Fišerovou. 

Ty budou provázet vaše děti všemi eko aktivitami školy. 

Vážení rodiče, chcete - li nám pomoci v ekologickém přístupu k životu, uvítáme vaše nápady a účast. Od některých z vás jsme již obdrželi nabídku pomoci s údržbou zahrady, konkrétně na úpravu plochy keřů. Jsme rádi a dovolujeme si vás oslovit s tímto nápadem, který bychom rádi zorganizovali jako podzimní brigádu zakončenou posezením u táboráku. Je to příležitost poznat se blíže se všemi, kteří provázejí vaše děti vzděláváním i výchovou. 

Sběr papíru organizujeme i letos, koordinují  Mgr. Zimmelová a Mgr. Žůrek.

 

Co je Ekoškola ?

Projekt Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provází programem a zaručují naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly ( odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita ). O metodice sedmi kroků si můžete více přečíst zde                                 ( http://www.ekoskola.cz/program-metodika.html ). Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní. U každého tématu si může škola realizovat množství praktických činností ve škole či v jejím okolí. Nemusí se vždy jednat o finančně náročné opatření, stačí začít něčím malým, např. zavírat kohoutek s vodou či zbytečně nesvítit.