Školní časopis Jeremín

Školní časopis vede Mgr. Lucie Koukolíková ve spolupráci s třídními učiteli.

Škola má od ledna 2017 nový počítačový program od společnosti Věda nás baví, který je založen na platformě sdílení s jinými školami, které tvoří školní časopisy. Více informací získáte u obou pedagožek.

Jeremín tedy vychází v elektronické podobě a občasně v tištěné podobě, kterou pro nás sponzorsky zajišťuje pan Poucha.