Přejít k hlavnímu obsahu

Projekt spočívá v podpoře společného plánování a sdílení aktivit v MČ Prahy 4, vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách.

Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání z MČ Praha 4, zaměřená zejména na společné informování, síťování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání včetně vyhodnocování přínosů spolupráce.

Celková výše podpory činí 2 246 748 Kč.

     

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft