Pronájmy prostor školy

Vážení sportovní a obchodní přátelé, 

děkujeme vám za spolupráci ve školním roce 2017-18 a přejeme vám příjemnou letní pauzu.

Máte-li zájem o pronájem sportovišť či učeben i v dalším školním roce 2018-19, zašlete nám předběžnou písemnou objednávku s fakturačními údaji, požadavky na konkrétní období, sportoviště/učebnu/jídelnu, vyplňte kalendář na rok 2018-2019 s vyznačením požadovaných hodin, uveďte celkový počet hodin za celé období, účel pronájmu (podnikatelský/ IČ, neziskovka, zapsaný spolek apod., neziskové soukromé aktivity), a kontakt, abychom se vám mohli ozvat s přiravenou smlouvou.

Všem dlouholetým partnerům jsou rezervovány stálé dny a časy dle předběžné telefonické dohody.

Upozorňujeme klienty tenisové haly, že její provoz bude definitivně ukončen v červenci 2018.

Objednávky zasílejte na skola@zsjeremenkova.cz 

Kalendář na rok 2018-2019 s možností vyznačení požadovaných hodin můžete nalézt ke stažení zde:

/files/fotky/novinky/kalend2018.JPG

/files/fotky/novinky/kalend2019.JPG

Ceny pronájmů od 1.9.2018

Malá tělocvična

Prostorově méně náročné sporty je možno realizovat v malé tělocvičně (172 m2). Pronájem je možný v době mimo výuku a sportovní kroužky. Nutná obuv se světlou podrážkou. 
Cena:  jednorázové pronájmy - 400,- Kč/hod.
            dlouhodbé pronájmy - 350,- Kč/hod.

Velká tělocvična

Ve velké tělocvičně (312 m2) je možno realizovat zejména míčové hry a jiné prostorově náročné sporty, jako je košíková, volejbal, floorbal a gymnastika. Pronájem je možný v době mimo výuku a sportovní kroužky. Nutná obuv se světlou podrážkou.

Cena:  jednorázové pronájmy -  490 Kč/hod.
            dlouhodobé pronájmy - 400 Kč/ hod.

Posilovna

U velké tělocvičny jsou v malé posilovně k dispozici posilovací stroje. Cena 250,-Kč /hod.

Venkovní hříště s umělým povrchem

Všestranné využití, opět v době mimo výuku a kroužky. Není možné používat kolíkovu obuv, tretry. Cena 500,-Kč/hod.

Běžecká dráha s umělým povrchem

Dráha a doskočiště jsou vhodné pro atletiku.  Cena 150,-Kč/hod.

Ceny pronájmu za tělocvičny, posilovnu a hřiště jsou včetně šaten a sprch.

Učebny 

  • klasická - 120,-/hod. bez PC, IT
  • klasická s PC a IT (interaktivní tabule) - 200,-Kč/hod.
  • přírodovědná - 200,- Kč/hod.
  • dílny s ponky - 250,-Kč/hod.
  • jazyková - 300,-Kč/hod.
  • hudebně relaxační - 300,-Kč/hod
  • počítačová - 350,-Kč/hod.
  • posluchárna pro 50 osob, s plazmovou televizí, dataprojektorem a plátnem - 500,-Kč/hod.
  •  

Školní jídelna

Kapacita a možnost téměř libovolného uspořádání se nabízí zájemcům po skončení běžného provozu, cca od 15.00 hodin. Cena pronájmu je 300 Kč na hodinu. Vhodné pro pořádání schůzí, rautů apod.