Přejít k hlavnímu obsahu

Polytechnická výchova.

I v letošním školním roce bude ve spolupráci s Akademií řemesel na SŠT Zelený pruh pokračovat projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy Cesta za řemeslem. Tento projekt podporuje polytechnické vzdělávání a spolupráci základních a středních škol. Cílem projektu je zábavnou a zážitkovou formou přiblížit řemesla rodičům a jejich dětem.

Projekt se osvědčil, u žáků si získal oblibu, a proto v něm pokračujeme již třetím rokem.

Jednou měsíčně budou přicházet žáci 7. ročníků v rámci svého předmětu Člověk a svět práce na čtyři hodiny do odborných učeben Akademie řemesel na SŠT Zelený pruh a budou zde získávat poznatky z jednotlivých řemeslných oborů, naučí se pracovat s dřevem i kovem a s dalšími materiály. Je to prvek, který jejich výuku určitě ozvláštní a přispěje k dobré prezentaci řemeslné práce.

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft