Přejít k hlavnímu obsahu

Školní družina 2020/2021

Změny v chodu školní družiny od 1.září 2020

Vážení rodiče,

níže přikládáme v ve formátu PDF měsíční a týdenní plány školní družiny na měsíc září.

měsíční plán - září

týdenní plán - 1. - 4. 9. 2020

týdenní plán - 7. - 11. 9. 2020

týdenní plán 14. - 18. 9. 2020

týdenní plán 21. - 25. 9. 2020

 

  1. Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. ročníku

 

  1. Chod školní družiny 6:30 - 8:00 (ranní družina) 11:45 – 17:30 (odpolední družina)

 

  1. Vyzvedávání dětí od 12:45 – 14:00 a od 15:00 do 17:30 (14:00 – 15:00 řízená činnost)

 

  1. Nový čipový sytém k vyzvedávání dětí ze školní družiny BELLhop. Plný provoz proběhne v průběhu září. Do té doby se budou děti vyzvedávat souběžně na základě telefonického oznámení a čipového systému do příslušného oddělení.

 

  1. Družina tel. čísla

 

1.A

Ing. Zuzana Smetanová

775 573 945

1.B

Bc. Renáta Hyrešová

774 733 761

2.A, 2.B

Bc. Alena Kálalová

775 573 944

3.A

Bc. Michaela Tomášková

775 573 942

3.B

Věra Štefanová

775 573 940

4.A, 4.B

Lucie Heringová

775 573 941

 

  • Zápisový lístek

Do zápisových lístků uveďte osoby, které budou vaše dítě vyzvedávat; nezletilí sourozenci nebo cizí osoby musí mít k vyzvedávání žáka plnou moc od zákonných zástupců. Plná moc se předává vedoucí vychovatelce a poté je uložena v recepci pro předávání žáka. Ke stažení ji najdete v sekci o škole - dokumenty ke stažení. Přihlášky neboli zápisové lístky do družiny obdrží žáci I.st. dne 1.9.2020 od svých učitelů, jimž je vrátí vyplněné dne 2.9.2020.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Školní družina 2019/2020

Telefonní čísla družina pro školní rok 2019/2020

                    


Do zápisových lístků uveďte osoby, které budou vaše dítě vyzvedávat; nezletilí sourozenci nebo cizí osoby musí mít k vyzvedávání žáka plnou moc od zákonných zástupců. Plná moc se předává vedoucí vychovatelce a poté je uložena v recepci pro předávání žáka. Ke stažení ji najdete v sekci o škole - dokumenty ke stažení. Přihlášky neboli zápisové lístky do družiny obdrží žáci I.st. dne 2.9.2019 od svých učitelů, jimž je vrátí vyplněné dne 3.9.2019.

 

Pokyn ředitele školy k úplatě za školní družiny najdete ke stažení zde /files/My Folder/Pokyny ředitele školy k úplatě ve školní družině.pdf

 

Vedoucí školní družiny:

Renata Hyrešová

Řád školní družiny a roční plán zájmové činnosti je k dispozici v recepci.

Týdenní plán najdete ve vývěsce před hlavním vchodem.

Provoz ŠD:    6.30 hod. – 17.00 hod.

Do družiny jsou přijímáni přednostně žáci 1. - 3. ročníků zaměstnaných rodičů, v případě volné kapacity lze pak přijmout i žáky 4. - 5.ročníků. 

Ranní ŠD:     6.30 hod. – 7.45 hod.

Děti mohou přijít nejpozději do 7.15 hod., scházejí se v posluchárně v přízemí školy.

V 7.45 se děti rozcházejí do svých tříd.

Odpolední družina: 11.45 hod. - 17.00 hod.

                                

Vyzvedávání dětí:

Děti se vyzvedávají pouze v recepci školy.

Odchody dětí ze ŠD jsou možné po obědě od 12.30 hod. do 14.00 hod. a pak od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Od 14.00 do 15.00 hodin probíhá řízená zájmová činnost, a proto se v tuto dobu děti nevydávají.

Postup při nevyzvednutí dítěte po ukončení provozu družiny:

Nevyzvedne-li si zákonný zástupce dítě do 17.00 hodin, vychovatelé zavolají zákonným zástupcům, pokud ti nebudou k zastižení, škola bude kontaktovat OSPOD.

Za pozdní vyzvednutí žáka po ukončení provozu družiny, tj. po17.hodině, kdy vychovatel musí zajistit dohled nad žákem do doby příchodu zákonných zástupců, bude škola zákonným zástupcům účtovat 100,- Kč za každých započatých 15 minut.

 

 

 

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft