Přejít k hlavnímu obsahu

Letní školní družina 2024

v termínu od 1. 7. do 26. 7. 2024 bude v provozu školní družina První jazykové základní školy v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100

v termínu od 29. 7. do 23. 8. 2024 bude v provozu školní družina Základní školy, Praha 4, Na Chodovci 54

 

 Přihlášky je nutné odevzdat na uvedených školách nejpozději do 31. 5. 2024.

 

LŠD ZŠ Horáčkova - informace

LŠD ZŠ Horáčková - přihláška

LŠD Na Chodovci - informace

LŠD Na Chodovci - přihláška

Školní družina 2023/2024

Roční plán školní družiny 2023/2024 - Hravá školní družina


Vážení rodiče,

pro školní rok 2023/2024 bude stanovena výše úplaty za pobyt ve školní družině na 300, - Kč měsíčně. Tuto platbu lze hradit měsíčně, pololetně, nebo ročne.

V tomto školním roce bude školní družina otevřena pro žáky 1. - 3. ročníků. Pro žáky 4. ročníků bude připraven školní klub v maximální kapacitě 20 žáků.

Veškeré informace naleznete níže v přiložených souborech. Stanovení úplaty za pobyt ve školní družině a také žádost o prominutí úplaty za pobyt ve školní družině v odůvodněných případech. Další informace ke školní družině budou následovat v průběhu měsíce září 2023.

Vnitřní řád školní družiny

Plná moc k vyzvedávání dítěte ze školní družiny

Stanovení úplaty za pobyt ve školní družině

Žádost o prominutí úplaty za pobyt ve školní družině

Povolení samostatného odchodu - vzorový formulář

 

                                          Družina telefonní čísla

1.A Lvi

Adéla Dvořáková

775 573 944
1.B Sovičky Lucie Heringová 775 573 940

2.A,C

Hadi

Bc. Renáta Hyrešová

774 733 761

2.B,C

Opice

Bc. Lucia Vitteková

775 573 945

3.A

Žáby

Lenka Štochlová

775 573 942

3.B

Klokani Vojtěch Štefan

775 573 941

 

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

 


Školní družina 2022/2023

Roční plán školní družiny

Roční plán školní družina - živá planeta

 

Měsíční plán školní družiny

Plán na měsíc říjen - život v lese

Plán na měsíc listopad - jak to všechno začalo

Plán na měsíc prosinec - zvířátka z Betléma

Plán na měsíc leden - plazi a obojživelníci

 

Vážení rodiče,

pro školní rok 2022/2023 bude stanovena výše úplaty za pobyt ve školní družině na 300, - Kč měsíčně. Tuto platbu lze hradit měsíčně, pololetně, nebo ročne.

V tomto školním roce bude školní družina otevřena pro žáky 1. - 3. ročníků. Pro žáky 4. ročníků bude připraven školní klub v maximální kapacitě 20 žáků. Bližší informace obdržíte 30. 8. 2022.

Veškeré informace naleznete níže v přiložených souborech. Stanovení úplaty za pobyt ve školní družině a také žádost o prominutí úplaty za pobyt ve školní družině v odůvodněných případech. Další informace ke školní družině budou následovat v průběhu měsíce srpna 2022.

Vnitřní řád školní družiny

Stanovení úplaty za pobyt ve školní družině

Žádost o prominutí úplaty za pobyt ve školní družině

Plná moc k vyzvedávání dítěte ze školní družiny

Povolení samostatného odchodu - vzorový formulář

 

Družina telefonní čísla

1.A,C

Bc. Renáta Hyrešová

774 733 761
1.B,C Karolína Fišerová 775 573 945

2.A,B

Věra Štefanová

775 573 942

2.B,C

Lucie Heringová

775 573 941

3.A

Bc. Alena Kálalová

775 573 944

3.B

Vojtěch Štefan

775 573 940

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

 


Školní družina 2020/2021

Změny v chodu školní družiny od 1.září 2020

Vážení rodiče,

níže přikládáme v ve formátu PDF měsíční a týdenní plány školní družiny na měsíc září.

měsíční plán - září

týdenní plán - 1. - 4. 9. 2020

týdenní plán - 7. - 11. 9. 2020

týdenní plán 14. - 18. 9. 2020

týdenní plán 21. - 25. 9. 2020

 

  1. Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. ročníku

 

  1. Chod školní družiny 6:30 - 8:00 (ranní družina) 11:45 – 17:30 (odpolední družina)

 

  1. Vyzvedávání dětí od 12:45 – 14:00 a od 15:00 do 17:30 (14:00 – 15:00 řízená činnost)

 

  1. Nový čipový sytém k vyzvedávání dětí ze školní družiny BELLhop. Plný provoz proběhne v průběhu září. Do té doby se budou děti vyzvedávat souběžně na základě telefonického oznámení a čipového systému do příslušného oddělení.

 

  1. Družina tel. čísla

 

1.A

Ing. Zuzana Smetanová

775 573 945

1.B

Bc. Renáta Hyrešová

774 733 761

2.A, 2.B

Bc. Alena Kálalová

775 573 944

3.A

Bc. Michaela Tomášková

775 573 942

3.B

Věra Štefanová

775 573 940

4.A, 4.B

Lucie Heringová

775 573 941

 

  • Zápisový lístek

Do zápisových lístků uveďte osoby, které budou vaše dítě vyzvedávat; nezletilí sourozenci nebo cizí osoby musí mít k vyzvedávání žáka plnou moc od zákonných zástupců. Plná moc se předává vedoucí vychovatelce a poté je uložena v recepci pro předávání žáka. Ke stažení ji najdete v sekci o škole - dokumenty ke stažení. Přihlášky neboli zápisové lístky do družiny obdrží žáci I.st. dne 1.9.2020 od svých učitelů, jimž je vrátí vyplněné dne 2.9.2020.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Školní družina 2019/2020

Telefonní čísla družina pro školní rok 2019/2020

                    


Do zápisových lístků uveďte osoby, které budou vaše dítě vyzvedávat; nezletilí sourozenci nebo cizí osoby musí mít k vyzvedávání žáka plnou moc od zákonných zástupců. Plná moc se předává vedoucí vychovatelce a poté je uložena v recepci pro předávání žáka. Ke stažení ji najdete v sekci o škole - dokumenty ke stažení. Přihlášky neboli zápisové lístky do družiny obdrží žáci I.st. dne 2.9.2019 od svých učitelů, jimž je vrátí vyplněné dne 3.9.2019.

 

Pokyn ředitele školy k úplatě za školní družiny najdete ke stažení zde /files/My Folder/Pokyny ředitele školy k úplatě ve školní družině.pdf

 

Vedoucí školní družiny:

Renata Hyrešová

Řád školní družiny a roční plán zájmové činnosti je k dispozici v recepci.

Týdenní plán najdete ve vývěsce před hlavním vchodem.

Provoz ŠD:    6.30 hod. – 17.00 hod.

Do družiny jsou přijímáni přednostně žáci 1. - 3. ročníků zaměstnaných rodičů, v případě volné kapacity lze pak přijmout i žáky 4. - 5.ročníků. 

Ranní ŠD:     6.30 hod. – 7.45 hod.

Děti mohou přijít nejpozději do 7.15 hod., scházejí se v posluchárně v přízemí školy.

V 7.45 se děti rozcházejí do svých tříd.

Odpolední družina: 11.45 hod. - 17.00 hod.

                                

Vyzvedávání dětí:

Děti se vyzvedávají pouze v recepci školy.

Odchody dětí ze ŠD jsou možné po obědě od 12.30 hod. do 14.00 hod. a pak od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Od 14.00 do 15.00 hodin probíhá řízená zájmová činnost, a proto se v tuto dobu děti nevydávají.

Postup při nevyzvednutí dítěte po ukončení provozu družiny:

Nevyzvedne-li si zákonný zástupce dítě do 17.00 hodin, vychovatelé zavolají zákonným zástupcům, pokud ti nebudou k zastižení, škola bude kontaktovat OSPOD.

Za pozdní vyzvednutí žáka po ukončení provozu družiny, tj. po17.hodině, kdy vychovatel musí zajistit dohled nad žákem do doby příchodu zákonných zástupců, bude škola zákonným zástupcům účtovat 100,- Kč za každých započatých 15 minut.

 

 

 

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft