Hodina pohybu navíc

2017 - 2018

Ve školní družině pokračovla aktivita Hodina pohybu navíc  z projektu MŠMT.

Po úvodním zahájení a metodických setkáních lektorů probíhaly pohybové aktivity pro žáky, a to každý pátek v odpolední družině. 

Lektoři:  Mgr.Daniel Kasan a Mgr.Žaneta Skřivánková