Mgr. Iveta Jandová

ředitelka školy
„Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem.“
skola@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jan Vondrouš

zástupce ředitelky školy, koordinátor ICT
„Mohu ti ukázat dveře, projít jimi musíš sám.“
Jan.Vondrous@zsjeremenkova.cz

Mgr. Alena Nývltová

vedoucí učitelka I.stupně alena.nyvltova@zsjeremenkova.cz

RNDr. Ilona Denisová

zástupkyně ředitelky
„Mysl je jako padák, funguje nejlíp, když je otevřená.“
ilona.denisova@zsjeremenkova.cz