Přejít k hlavnímu obsahu

Školní rok 2023/2024

Třídní učitelka: Mgr. Hana Hladíková

Kontakt :hana.hladikova@zsjeremenkova.cz

Kmenová učebna: 4.p, učebna F

 

 

KVĚTEN

2.5. focení na školní ročenky (1.- 2. VH)

2.5. zeměpisná přednáška (3.-4. VH)

 

DUBEN

12.4. přijímací zkoušky na střední školy

15.4. přijímací zkoušky na střední školy

 

BŘEZEN

15.3.  Noc s Andersenem(vybraní žáci)

18.3.-22.3.  "Nalejvárna"- kurz českého jazyka a matematiky

21.3. Den otevřených dveří (vybraní žáci)

27.3. ředitelské volno

28.3.  velikonoční prázdniny

 

ÚNOR

1.2. ředitelské volno

2.2. pololetní prázdniny

5.2.-9.2. jarní prázdniny

27.2.  preventivní program Dropin (9:55-11:45)

 

LEDEN

2.1. vánoční prázdniny

31.1. rozdávání vysvědčení 6.VH

 

PROSINEC

4.12. olympiáda z českého jazyka (3.-4. VH)

5.12. Mikuláš pro žáky prvního stupně 

7.12. vánoční jarmark 14-18 hod (1.-5. VH třídnický systém)

8.12. bruslení -stadion Hasa, odchod po 1. VH

14.12. představení střední školy Edu-Easy gymnázium (8.VH)

 

LISTOPAD

4.11. podzimní úklid zahrady

8.11. Bankéři do škol-přednáška k tématu finanční gramotnosti (3.-4. VH)

9.11. Den otevřených dveří

17.11. státní svátek - VOLNO

20. - 25. 11. třídní schůzky ( žák-učitel-rodič )

23.11. Schola Pragensis - veletrh středních škol

 

ŘÍJEN

3.10. přespolní běh

          pasování členů školního parlamentu (1.Vh v posluchárně)

9.-13.10. výjezd Německo a Rakousko (vybraní žáci)

19.10. představení SŠ gastronomická a hotelová Vrbova (v rámci výuky ČSP)

26.-27.10. podzimní prázdniny

31.10. Halloween

 

ZÁŘÍ

4.9. zahájení školního roku - 1. vyučovací hodina

5.9.  1.-5. vyučovací hodina (rozdávání učebnic, šatních klíčků...)

5.9.  výuka dle rozvrhu

13.9.  preventivní program   " Duševní zdraví I"

13.9.  třídní schůzky

29.9.  ředitelské volno

 


Školní rok 2022/2023

Třídní učitelka: Mgr. Hana Hladíková

Kontakt :hana.hladikova@zsjeremenkova.cz

Kmenová učebna: 4.p, učebna F

 

 

ČERVEN

14.6. focení tříd

15.6. zeměpisná přednáška 9:55-11:45

 23.6.   laser game (Mercuria laser Game Braník),1.-3.VH

 

KVĚTEN

4.5. výstava Mistři renesance,odchod po 4.VH

11.5. prohlídka expozic Národní muzeum 1.-6.VH

DUBEN

6.4.-10.4. velikonoční prázdniny

BŘEZEN

8.3. preventivní program Nikotin a my

9.3. bruslení stadion Hasa

13.-17.3. jarní prázdniny

ÚNOR

5. - 10. 2. lyžařský výcvik

LEDEN

18. 1. třídní schůzky 

19. 1. preventivní program - Policie ČR

31. 1. předání vysvědčení (pololetní prázdniny: 3. 2. 2023)

PROSINEC

7.12. preventivní program " Dívky-žena jako symbol života" ( 5.VH)," Chlapci- cesta k mužnosti"( 6.VH)

9.12. zájezd Vánoční Mnichov

16.12. projektový den ve třídě -příprava výrobků na vánoční jarmark,( výuka 1.-5.VH)

21.12. třídnický systém, příprava vánočního jarmarku, (výuka 1.-5. VH)

21.12. vánoční jarmark 13-17hod

22.12. vánoční  besídka ve třídě, (výuka 1.-4.VH)

23.12.-30.12. vánoční prázdniny

LISTOPAD

8.11. preventivní program Drop-in(1.-2.VH)

15.11. zrušena odpolední výuka

17.11. státní svátek

18.11. ředitelské volno

21.11. zeměpisná přednáška (3.-4.VH), 50Kč

ŘÍJEN

26.10.-27.10. podzimní prázdniny

28.10. státní svátek

31.10. Halloween

ZÁŘÍ

1.9. začátek školního roku,( výuka 8-8:45)

2.9. třídnický systém ,( výuka 1.-4.VH)

14.9. třídní schůzky

 

________________________________________________________________________________________

 

Školní rok 2021/2022

Třídní učitelka: Mgr. Hana Hladíková

Kontakt :hana.hladikova@zsjeremenkova.cz

Kmenová učebna: 4.p, učebna F

 

Vyučující:  

Mgr. Hana Hladíková-AJ,VV

Mgr. Blanka Zahálková-ČJ

Mgr. Jan Vondrouš-VO

Heringová Lucie - HV     

Horting Brett - KAJ

Ing. Smetanová Zuzana - FY ,PŘ    

Mgr. Kasan Daniel –  Z

Mgr. Liršová Marta - KAJ     

Mgr. Marešová Michaela - D  

Bc. Falabregues (Milerová) Kateřina - AJ        

Mgr. Socas Plasencia Elena - ŠJ, KŠJ ,ČSP

Mgr. Svobodová Eliška - NJ 

Mgr. Tkadlčík Daniel – TV   

Mgr. Tomanová Jitka – TV, VZ

Mgr. Žůrek Ondřej - M

 

ZÁŘÍ

Třídní schůzky 15.9. 17:00 v kmenové učebně.

 

24.9. Evropský den jazyků - projektový den

 

29.9. Celodenní výlet do Zoo Dvůr Králové

30.9. Půldenní výlet na Karlštejn, přespání ve škole

 

ŘÍJEN

1.10. Retro sportovní dopoledne

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft