Přejít k hlavnímu obsahu

4.A   školní rok  2023/24

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Zimmelová

 

Vyučující AJ:  Mgr. Hana Hladíková

                        Mgr. Natálie Janíčková

                       Mgr. Renata Košťálová

Vyučující  ČSP : Bc. Mária Kromelová 

 

 

Duben :   v  týdnu od 15. do 19. triády

Březen :

5.3. preventivní program Dropin

8.3. Den pozemního hokeje 

15. - 16. Noc s Andersenem

21. Den otevřených dveří

26. Dopravní hřiště - teorie v učebně

27. Ředitelské volno

28. Velikonoční prázdniny

 

                   

Leden  2024  zahájení  3.1. a hned plaveme 16. lekce z 20

                                          11.1. DH - teoretická část

                                           17.1. v 17.00 třídní schůzky

                                            24.1. pedagogická rada ke klasifikaci 1. pololetí

                                             31.1. poslední plavání - přístupné rodičům na galerii a  pololetní a "mokré"  vysvědčení 

        

Únor:     1.2.Ředitelské volno

  :           2.2. pololetní prázdniny 

             5. - 11.2. jarní prázdniny 

              22.2. bruslení Podolí

 

Září : 

4. slavnostní zahájení nového školního roku 

            8. sportování s Klokanem

           13. zahájení kurzu plavání a seznamovací třídní schůzky

           20. DROPIn - beseda na téma závislosti - Nekuřátka.cz

            26. Den jazyků - odevzdat za třídu vypracované listy 

           29. vyhlášeno ředitelské volno 

 

Říjen: 

2. zahájení kroužků zájmové činnosti

            3. přespolní běh - vybraní žáci

             4. plavecký kurz - 4. lekce

              24. NM dětem - interaktivní výstava + 105. výročí vzniku ČSR  (zdarma )

            31. Halloween - soutěž o nejlepší kostým - 5. vyučovací hodina

 

Listopad:

             10. Dopravní hřiště ZŠ Plamínkové - teorie v učebně

              20.  - 24. Triády - žák, učitel, rodič -  čas po osobní domluvě

              28. divadlo BRAVO Kabinet žonglérských kuriozit v 10.00 za 120,- na žáka

 

Prosinec:    5. Mikulášská nadílka

                     7. Vánoční jarmark

                   12. Vánoční focení žáků za 350,-

                   14. Vánoční dílničky - práce se dřevem - 1. vyučovací hodina - 100,- dostanou ode mne jako dárek k Ježíšku

                   15. Škola tenisu v Oáze - jako loni od 10.00 zdarma

                    19. filmové představení v kině Westfield - Chodov " Mavka" -  vybírám140,-

                   21. třídní besídka - mohou si přinást občerstvení a dárky pod stromeček pro spolužáky

                   22.12. Ředitelské volno - Přeji krásné a pokojné svátky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft