Přejít k hlavnímu obsahu

Školní rok 2023/2024

 

Tř.učitelka: Mgr. Světlana Šochová

Učitelky Aj: Mgr. Hana Hladíková, Mgr. Renata Košťálová, Mgr. Nátálie Janíčková

Učitelka IKT: Bc. Mária Kromelová

Školní klub žáků 4. tříd: Bc. Mária Kromelová

                                           Mgr. Světlana Šochová - pátky

 

Co se událo v prvním čtvrtletí letošního školního roku:

8. 9.  proběhlo sportování s klokanem ve spolupráci se sportovním klubem FbŠ Bohemians

13. 9. jsme zahájili první hodinou půlroční zdokonalovací kurz plavání v Podolí

18. 9. jsme se zapojili drobnými nákupy

           do podzimních Srdíčkových dnů - charitativního projektu organizace Život dětem

20. 9. proběhla beseda DROPIn na téma závislostí - Nekuřátka.cz o kouření a požívání alkoholu

20. 9. zorganizoval Školní parlament Den bláznivých účesů, kde patřil mezi nej účes Majdy vytvořený jeji maminkou:

           vytékající kola z lahvičky přímo do kelímku, kde nápoj představovaly Majdiny vlasy...ale také řada dalších

           úžasných a nápaditých účesů vytvořených kreativními maminkami naší třídy

26. 9. nás zaujal Den jazyků

 

V měsíci říjnu byla zahájena činnost zájmových kroužků.

5. 10. se uskutečnila 1. schůzka Žákovského parlamentu, kam pravidelně docházejí naši zvolení zástupci Mia a Pepík.

          Pravidelně nás vždy seznamují s tím, co se bude ve škole dít. Mají náš obdiv, že se jim podaří přijít na schůzku,

          která začíná v 7.15 hod. ráno.

26. - 27. 10.  jsme měli Podzimní prázdniny

31. 10. zorganizovali vyučující AJ v malé tělocvičně školy Halloween - zábavný program se soutěží o nejlepší kostým. 

             V soutěži 4. ročníku zvítězila Majda se svojí useknutou hlavou, na 2. místě byla Karolína a Fanny a jejich

              strašidelné dýně a 3. místo získal Jáchym s pavoukem ve vlasech a kostýmem plným pavouků a hmyzu...

             ...zkrátka příšerné

Školní parlament vyhlásil soutěž o nejhezčí dýni, kde uspěly naše žákyně Anička Vyšohlídová a Niki Viriato a získaly nádherné diplomy. O vítězi hlasovali žáci naší školy.

 

Listopad začal podzimní brigádou kolem naší školy, kde několik dětí a jejich rodičů pomáhalo s vyhrabáváním listí. Následovala hra a opékání špekáčků za doprovodu kytary pana Smatany.

13. 11. jsme prožili část dne v učebně Dopravní výchovy pod vedením dopravního specialisty pana Jahody, učili se

             správně nasazovat cyklistickou helmu a řešili dopravní problematiku cyklisty v různých situacích

 

Prosinec

V tomto předvánočním měsíci jsme se zaměřili na výrobu předmětů na jarmark, kdy jsme vyrobili andílka a přáníčka. Hodně nám pomohli rodiče a rodinní příslušníci. Díky tomu jsme měli k prodeji hodně věcí. Na jarmarku se při prodeji vystřídala celá naše třída ve skupinách po hodině.

Mimo prodeje jsme také vystoupili s koledami a písní J. Suchého a M. Pavlíčka Kdykoliv, kdekoliv, kterou jsme i pohybově dotvořili. Naše vystoupení se rodičů hodně líbilo.

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                     

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft