Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Naďa Novotná

Kmenová třída: učebna č. 154

Vítám Vás všechny na stránkách 1.A v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a  dokumentaci ze společných aktivit.Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

________________________________________________________

V sobotu 3. 11. 2018 se na školní zahradě konala úklidová brigáda. Navzdory nejistému počasí se sešlo asi třicet pracovníků z řad rodičů, dětí i pedagogů školy. V okolí budovy prováděli důkladný úklid a zahradnické práce. V poledních hodinách dospělí rozdělali oheň a společně si s dětmi opekli špekáčky. V odpoledních hodinách byla pro děti připravena dobrodružná orientační hra. Poslední účastníci se rozcházeli až s příchodem šera před pátou hodinou. Z naší třídy se zúčastnily dvě rodiny, kterým tímto děkuji.

N. Novotná

________________________________________________________

Vážení rodiče,

dne 31.10. 2018 se na naší škole uskutečnila Halloweenská party, kterou pro žáky 1. stupně zorganizovali jejich starší spolužáci z devátých tříd a jejich třídní učitelky.  Děti si v tělocvičně zasoutěžily a zatančily na jim známé písně. Vrcholem zábavného dopoledne bylo vyhlášení nejhezčích masek v každém ročníku zvlášť. Odměnou jim byly nejen získané pamlsky a dárky, ale především společně prožité veselé chvíle a poznání nových kamarádů.  Několik fotografií najdete na stránkách www.zsjeremenkova.cz v odkazu FOTO VIDEO - fotky z akcí.

Už teď se s dětmi těšíme na další zajímavou akci. N. Novotná

_________________________________________________________

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o projektovém dni ke 100. výročí založení republiky, který probíhal na naší škole v pátek 26.10. 2018. Každá třída měla za úkol podle svých schopností splnit daný úkol. My, prvňáčci, jsme vybarvovali velký státní znak České republiky. Aby byl úkol pro děti náročnější a zajímavější, rozstříhali jsme znak na čtyři části a každý žáček vybarvoval jednu z nich. Podle promítnutého obrazu na interaktivní tabuli pak skupinka čtyř dětí vybarvený znak složila a nalepila. Celý páteční den bylo v celé škole velmi živo. V každém ročníku měly děti připraveny prezentace svých úkolů a ostatním žákům je postupně představovaly. Bylo velmi milé pozorovat starší děti, jak prvňáčkům trpělivě představují svoje práce , jak se zájmem odpovídají na dotazy nejmladších žáčků. V úplném závěru vyučování všichni žáci vyplnili pracovní listy a tím si shrnuli základní údaje o této historicky významné době. Aby se s celým projektem mohla seznámit i širší veřejnost, nejstarší žáci nainstalovali do parku před školou výběr prezentací ze všech prací. Měli jsme možnost prožít nezapomenutelný den. 

_________________________________________________________

Vážení rodiče, prosím o zvážení, zda by někdo z vás byl ochoten zastupovat rodiče naší třídy 1. A v Klubu přátel základní školy. Jednalo by se o hodinovou schůzku asi třikrát do roka. Mnohokrát děkuji za vstřícnost  a s radostí přijmu vaše nabídky.

S pozdravem Naďa Novotná

_______________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách naší třídy 1. A. Doufám, že se nám bude dobře spolupracovat a hned na úvod vás upozorňuji

na časy konzultačních hodin, kdy budeme moci individuálně po předchozí telefonické domluvě řešit výchovné a vzdělávací problémy vašich dětí: čtvrtek 13:00 -13:30 hodin a pondělí 14:00 - 14:30 hodin.

N. Novotná