Přejít k hlavnímu obsahu

Školní rok 2021/2022

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Novotná

                              (ČJ, M, ČJS, HV, VV, ČSP, TV)

Kontakt: ludmila.novotna@zsjeremenkova.cz; učebna č. 126 ve 2. patře; sborovna

Kmenová učebna žáků: č. 126 ve 2.patře, třída I. A

Školní družina: Bc. Michaela Tomášková – I.A a I.B (1/2 třídy)

https://www.zsjeremenkova.cz/ucitele/  https://www.zsjeremenkova.cz/vychovatele/

 

Vítám Vás ve školním roce 2021/2022 na stránkách naší třídy 1.A.

Na těchto stránkách naleznete informace z dění naší třídy.

Obecné informace pro rodiče najdete v konkrétních sekcích na webu školy: Novinky (provozní informace, akce, ...), Pro rodiče (Harmonogram školního roku, Platby, KPZŠ, …), Pro žáky (informace z jednotlivých tříd), O škole, Zaměstnanci, Jídelna, Družina. Průběžné informace k výuce i akcím budeme sdílet prostřednictvím Komens v Bakalářích. Pokud používáte mobilní telefon, můžete použít i mobilní aplikaci.

Přeji všem mnoho úspěchů, radosti a pevné zdraví.

Ludmila Novotná

 

Hallowen

Původně plánované oslavy „HALLOWEEN“ na 26.10. byly přesunuty, díky ředitelskému volnu doporučenému na základě aktuální karantény a současně s doporučením hygienické stanice hl. m. Prahy, na úterý po podzimních prázdninách, na 2.11.

Různé aktivity pro prvostupňové děti připravili žáci II.stupně se svými učitelkami cizích jazyků.
Pro děti prvních tříd proběhla soutěž o nejvíce zapojených dětí do kostýmových převleků souvisejících s tímto svátkem. Některé děti se moc těšily na tento den, kdy budou moci provětrat své masky, a tak přišly v kostýmech již v pondělí a tím inspirovaly ostatní děti k nadcházející akci. Během akce se děti seznámily s tradicemi Halloweenu pocházejícího z Mexika: prezentace, výzdoba, ochutnávka specialitky, malování na obličej. Dále se pak prostřídaly po skupinkách v soutěži, která prověřovala odvahu dětí a při řešení drobných úkolů též znalosti anglického jazyka (čísla, barvy a zvířata).

Dětem se oslavy Halloweenu líbily, byly velmi spokojené.

Moc děkujeme za přípravu a organizaci této akce všem, kteří ji pro naše děti připravili.

L.N.

 

Zážitkový workshop - bubnování na drumbeny

11.10. proběhl první společný zážitkový program pro děti. Během jedné hodiny si žáci pod vedením Zdeňka Rollera, autora drumbenu, nejprve vyslechli vyprávění o vzniku samotného hudebního nástroje, o jeho různorodém využití a také o poselství, jenž s sebou nástroj nese. Po krátké pohybové a rytmické rozcvičce následovala nejzajímavější část workshopu. Byla věnována přímo hře na drumbeny. Každý žák měl svůj nástroj. Děti si procvičily společnou hrou podle vzoru a pokynů pana Rollera své rytmické cítění, hravou formou rozvíjely svou pozornost, soustředění a kreativitu. Nakonec si děti společně i zazpívaly.

Originální rytmické techniky v programu byly zaměřené na základy komunikace a podporu primární prevence rizikového chování: komunikace, spolupráce, respekt, sebevyjádření, improvizace, kreativita, empatie a motivace.

Program měl velký úspěch a děti si tuto netradiční akci plnou hudby a rytmu skvěle užily.

L.N.

 

ISIC

průkaz děti již používají. V případě ztráty či poškození si budou muset objednat a zaplatit v hotovosti přes třídní učitelku duplikát (110 Kč).

L.N.

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2022 Created by SnowSoft