Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Naďa Novotná

Kmenová třída: učebna č. 154

Vítám Vás všechny na stránkách 1.A v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a  dokumentaci ze společných aktivit.Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

_________________________________________________________

Vážení rodiče, prosím o zvážení, zda by někdo z vás byl ochoten zastupovat rodiče naší třídy 1. A v Klubu přátel základní školy. Jednalo by se o hodinovou schůzku asi třikrát do roka. Mnohokrát děkuji za vstřícnost  a s radostí přijmu vaše nabídky.

S pozdravem Naďa Novotná

_______________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách naší třídy 1. A. Doufám, že se nám bude dobře spolupracovat a hned na úvod vás upozorňuji

na časy konzultačních hodin, kdy budeme moci individuálně po předchozí telefonické domluvě řešit výchovné a vzdělávací problémy vašich dětí: čtvrtek 13:00 -13:30 hodin a pondělí 14:00 - 14:30 hodin.

N. Novotná