Přejít k hlavnímu obsahu

Školní rok 2023/2024

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Černá

Kmenová třída: učebna č. 159

 

Červen

 

Květen

1. 5. státní svátek

2. 5. zeměpisná přednáška

8. 5. státní svátek

20. 5. Futurento (420 Kč)

23. 5. třídní focení, Svět knihy (vybraní žáci)

 

Duben

15. 4.–19. 4. třídní schůzky – konzultace (triády)

 

Březen

12. 3. exkurze – Židovská Praha

21. 3. vybraní žáci a žákyně provázejí na DOD a škola nanečisto

27. 3. ředitelské volno

28. 3. velikonoční prázdniny 

 

Únor

1. 2. ředitelské volno

2. 2. pololetní prázdniny

5.-9. 2. jarní prázdniny

18. - 23. 2. LKV

29. 2. prevence DropIn

 

Leden 2024

17. 1. třídní schůzky od 17:00 v kmenové učebně ve 3. patře

31. 1. předání vysvědčení

 

Prosinec

4. 12. Olympiáda v českém jazyce – školní kolo, 3. a 4. VH 

7. 12. vánoční jarmark (14:00–18:00); 1.–5. VH přípravy

8. 12. návštěva kina – Chlapec a volavka

21. 12. třídnická vánoční besídka, 5 vyučovacích hodin

22. 12. ředitelké volno

23.12.–2.1. vánoční prázniny

 

Listopad

4.11. podzimní úklid zahrady

9.11. Den otevřených dveří

17.11. státní svátek - VOLNO

20. - 25. 11. třídní schůzky žák-učitel-rodič

23.11. Schola Pragensis - veletrh středních škol

 

Říjen

3.10. přespolní běh

          pasování členů školního parlamentu (1.Vh v posluchárně)

9.-13.10. výjezd Německo a Rakousko (vybraní žáci)

26.-27.10. podzimní prázdniny

31.10. Halloween

 

Září

4. 9.  začátek školního roku - 1 vyuč. hodina

5. 9.  třídnické práce - 5 vyuč. hodin

od 6. 9. výuka dle rozvrhu (první týden bez odpoledního vyučování)

13. 9. třídní schůzky

14. 9. program primární prevence

29. 9. ředitelské volno (čtvrtek 28. 9. státní svátek)

 


Školní rok 2022/2023

Červen

13. 6. polytechnika

14. 6.  focení

15. 6.  zeměpisná přednáška

26. 6. paintball + přespávání ve škole

27. 6. muzeum iluzí

28. + 29. 6. třídnické práce

30. 6. vysvědčení

 

Květen

4. 5. populárně naučné workshopy - DIDAKTIKON UK

16. 5. polytechnika

22. - 27.5. Španělsko - zahraniční zájezd některých žáků

 

Duben

Velikonoce

burza knih pořádaná Školním parlamentem

 

Březen

21. 3. polytechnika

13. - 19. 3. jarní PRÁZDNINY

9. 3. bruslení - stadion Hasa 1. - 5. VH

7. 3. program primární prevence (DropIn)

 

Únor 2023

3. 2. pololetní prázdniny

 

Leden 2023

31. 1. předání vysvědčení (pololetní prázdniny: 3. 2. 2023)

24. 1. polytechnika

18. 1. preventivní program - Policie ČR

18. 1. třídní schůzky 

 

Prosinec 2022

23. 12.–1. 1. vánoční prázdniny

22. 12. vánoční besídka ve třídě (výuka 1.–4. VH)

21. 12. vánoční jarmark na zahradě školy a v komunitní zahradě (13:00–17:00)

16. 12. projektový den ve třídě – příprava výrobků na vánoční jarmark (výuka 1.–5. VH)

14. 12. preventivní program Mped

_________________________________________________________________________

 

Školní rok 2021/2022

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Svobodová

Kmenová třída: učebna č. 159

 

 

_________________________DRUHÝ STUPEŇ____________________________

 

 

 

Školní rok 2020/2021

Třídní učitelka: Mgr. Romana Bartošová

Anglický jazyk: Mgr. Natálie Janíčková a Mgr. Kateřina MIlerová

Kmenová třída: učebna č. 152

Vítám Vás na stránkách 5.B v novém školním roce. 

Na webu školy  vždy najdete aktuální informace.  Harmonogram školního roku, novinky a další informace jsou vždy na konkrétních odkazech webu školy.

Veškeré informace k výuce a akcích třdy budeme opět sdílet prostřednictvím Komens. Omluvenky a SOS zprávy prosím na mobilní telefon, jako v předchozím roce a to i v případě, pokud by nás potkala opakovaná nepříznivá situace, včetně distanční výuky.

 

Těším se na shledanou

Mgr. Romana Bartošová

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka: Mgr. Romana Bartošová

Anglický jazyk: Mgr. Natálie Janíčková a Mgr. Kateřina MIlerová

Kmenová třída: učebna č. 152

Vítám Vás na stránkách 4.B v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete stručný přehled informací o akcích třídy. Harmonogram školního roku, novinky a další informace jsou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace, klasifikaci budeme sdílet prostřednictvím Komens, omluvenky a SOS zprávy prosím na mobilní telefon.

________________________________________________________________________

Vážení rodiče a žáci - čtvrťáci,

prožili jsme úvodní 2 týdny v letošním školním roce. Máme mezi sebou 4 nováčky, kteří se zapojili  do plného školního  a třídního provozu. Sdíleli jsme prázdninové zážitky. Zabydleli jsme se ve stejné třídě, jako v loňském roce, společně jsme stanovili pravidla třídy. Díky Honzovi budeme mít i zvířecího kamaráda, ve středu se byl představit a sklidil mimořádný úspěch. Také nám třídu oživí akvárium.

Máme za sebou preventivní program, jak se chovat při setkání s cizím psem a jak nám tito čtyřnožci signalizují, co můžeme a co je již nevhodné. Program hrazen školou.

V příštím týdnu se potkáme na třídních schůzkách - ve středu 18.9. 2018 od 17:00.

Ceny pracovních sešitů v letošním školním roce - pro čtvrtý ročník jsou:

Český jazyk          I.díl: 73,-Kč

                              II.díl: 73,-Kč

Přírodověda PS:           54,- Kč

Matematika 3 díly:    á 54,- Kč

Happy Street 2:            290,-Kč

..................................................

Celkem                       652,- Kč

Děti mají rozdané  v letošním roce všechny učebnice, všechny díly.

Průběžné informace, omluvenky, známky, najdete v prostředí Bakaláři - Komens. Pokud byste měli obtíže s přihlášením, prosím obraťte se na ZŘŠ Mgr. Jana Vondrouše, který vždy pomůže, nebo vygeneruje nová přístupová hesla.

Některé děti ještě nemají doplněné sešity, prozatím si píší na volné papíry, je třeba doplnit do sešitů.

Těším se na shledanou

Romana Bartošová


Sledovat změny na této stránce

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft