Přejít k hlavnímu obsahu

Školní rok 2023/2024

8. třída

Třídní učitelka: Bc. Michaela Škardová

Kontakt: michaela.skardova@zsjeremenkova.cz

Kmenová učebna: 4. patro, učebna č. 183; kabinet ve 4. patře

__________________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující 8. A

ČJ, OV, HV, ČSP – Bc. Michaela Škardová

M – Mgr. Bc. Ondřej Žůrek

AJ – Mgr. Hana Hladíková, Mgr. Michaela Marešová, Mgr. Renata Košťálová

NJ – Mgr. Eliška Černá

ŠJ – Mgr. Jan Vondrouš

KAJ – Mgr. Marta Liršová

IKT – Mgr. Daniel Tkadlčík

D, Z – Mgr. Daniel Kasan

Př – RNDr. Ilona Denisová

Ch – RNDr. Ilona Denisová

VZ – Mgr. Eliška Černá

Fy – MUDr. Helena Štrofová

VV – Mgr. Eliška Černá 

TV – Mgr. Daniel Tkadlčík

Pro komunikaci s jednotlivými vyučujícími preferujeme Bakaláře. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rozpis akcí:

Květen

8. 5. státní svátek 

2. 5. zeměpisná přednáška

1. 5. státní svátek

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Duben

15. 4.–19. 4. třídní schůzky – konzultace (triády)

13 .4. brigáda na školní zahradě

__________________________________________________________________________________________________________________________

Březen

28. 3. velikonoční prázdniny 

27. 3. ředitelské volno

25. 3. Matematický klokan (vybraní žáci) 

21. 3. vybraní žáci a žákyně provázejí na DOD

12. 3. exkurze – Židovská Praha

__________________________________________________________________________________________________________________________

Židovská Praha

__________________________________________________________________________________________________________________________

Lyžařský výcvik 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Únor

29. 2. preventivní program 

18.–23. 2. lyžařský výcvik 

5.–9. 2. jarní prázdniny

2. 2. pololetní prázdniny

1. 2. ředitelské volno 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Leden

31. 1. předání vysvědčení

17. 1. třídní schůzky od 17:00 v kmenové učebně ve 4. patře

__________________________________________________________________________________________________________________________

Vánoční jarmark

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prosinec

23.12.–2.1. vánoční prázniny

22. 12. ředitelské volno

21. 12. třídnická vánoční besídka, 5 vyučovacích hodin

8. 12. návštěva kina – Chlapec a volavka

7. 12. vánoční jarmark (14:00–18:00); 1.–5. VH přípravy

4. 12. Olympiáda v českém jazyce – školní kolo, 3. a 4. VH 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Schola Pragensis – veletrh středních škol 

Ve čtvrtek 23. 11. jsme společně s 8. B navštívili veletrh středních škol, který se každoročně koná v Kongresovém centru Praha. Všichni si tak mohli již pro příští školní rok udělat určitou představu o dalším svém studiu a konkrétním zaměření v rámci svých zájmů. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Listopad

30. 11. program SI Třída od Skautského institutu (1.–6. VH)

23. 11. Schola Pragensis – veletrh středních škol

20.–25. 11. třídní schůzky – konzultace (triády)

17. 11. státní svátek

9. 11. den otevřených dveří

4. 11. podzimní úklid zahrady

__________________________________________________________________________________________________________________________

Říjen

31. 10. Halloween

26. 10.–27. 10. podzimní prázdniny 

9. 10.–13. 10. výjezd Německo a Rakousko (vybraní žáci)

3. 10.  pasování členů školního parlamentu (1. VH v posluchárně) a přespolní běh 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Evropský den jazyků – celoškolní týdenní soutěž pro II. stupeň 

Na konci září proběhla celoškolní soutěž k Evropskému dni jazyků. Každá třída II. stupně mohla plnit jednotlivé úkoly různého charakteru vztahujících se obecně k jazykům. Naší třídě se podařilo odevzdat všechny úkoly včas, a tak se stala třídou vítěznou, společně si tak všichni užili cenu za vítězství v podobě skvělého dortu. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Září

29. 9. ředitelské volno (čtvrtek 28. 9. státní svátek)

14. 9. program primární prevence 

13. 9. třídní schůzky

od 6. 9. výuka dle rozvrhu (první týden bez odpoledního vyučování)

5. 9.  třídnické práce – 5 vyučovacích hodin

4. 9.  začátek školního roku – 1 vyučovací hodina

__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Školní rok 2022/2023

7. třída

Třídní učitelka: Bc. Michaela Škardová

Kontakt: michaela.skardova@zsjeremenkova.cz

Kmenová učebna: 4. patro, učebna č. 183

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující 7. A:

ČJ, OV, HV, ČSP – Bc. Michaela Škardová

M – Mgr. Bc. Ondřej Žůrek

AJ – Mgr. Hana Hladíková, Mgr. Michaela Marešová, Mgr. Renata Košťálová

NJ – Mgr. Eliška Černá, Bc. Alena Kálalová

ŠJ – Mgr. Jan Vondrouš

KAJ – Mgr. Marta Liršová, Brett Arthur Horting

IKT – Mgr. Daniel Tkadlčík

D, Z – Mgr. Daniel Kasan

Př – RNDr. Ilona Denisová

VZ – Mgr. Jitka Tomanová

Fy – Mgr. Pavla Škopánová

VV – Mgr. Eliška Černá 

TV – Mgr. Jitka Tomanová, Mgr. Daniel Tkadlčík

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Červen

30. 6. vysvědčení

28. 6.–29. 6. třídnické práce 

27. 6. muzeum iluzí 

26. 6. piknik, paintball a následné přespávání ve škole

15. 6. zeměpisná přednáška

14. 6. focení 

6. 6. polytechnika

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Květen

22. 5.–27. 5. Španělsko – zahraniční zájezd některých žáků a žákyň 

9. 5. polytechnika

4. 5. populárně naučné workshopy – DIDAKTIKON UK

_________________________________________________________________________________________________________________

Duben

17. 4.–21. 4. triády – individuální třídní schůzky zákonných zástupců s vyučujícím (po předchozí domluvě)

11. 4. polytechnika 

6. 4.–10. 4. velikonoční prázdniny 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Polytechnická výchova – výroba růží

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Březen 

13.–19. 3. jarní prázdniny

9. 3. bruslení – stadion Hasa 1.–5. VH

7. 3. preventivní program (drogy vyvolávající vysokou psychickou závislost a společensky tolerované drogy)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Únor

3. 2. pololetní prázdniny

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Leden

31. 1. předávání pololetního vysvědčení 

18. 1. preventivní program – Policie ČR (2. VH)

18. 1. třídní schůzky

17. 1. polytechnika

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vánoční besídka ve třídě – 22. 12. 

V tento den jsme si společně předali dárky a užili jsme si předvánoční atmosféru s čajem, cukrovím a hudbou.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vánoční jarmark – 21. 12.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prosinec

23. 12.–1. 1. vánoční prázdniny

22. 12. vánoční besídka ve třídě (výuka 1.–4. VH)

21. 12. vánoční jarmark na zahradě školy a v komunitní zahradě (13:00–17:00)

16. 12. projektový den ve třídě – příprava výrobků na vánoční jarmark (výuka 1.–5. VH)

14. 12. preventivní program Mped

13. 12. polytechnika

5. 12. preventivní program Drop In (1.–2. VH)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prevence: Drop IN – Drogy

Na této prevenci se žáci a žákyne dozvěděli podstatné informace o drogách, negativních účincích a následcích, které mohou drogy v životě každého člověka způsobit. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Listopad

21. 11. zeměpisná přednáška (1.–2. VH)

18. 11. ředitelské volno

17. 11. státní svátek

15. 11. polytechnika 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Polytechnická výchova

Žáci a žákyně se v tomto školním roce účastní polytechnické výchovy, docházejí pravidelně každé druhé úterý v měsici do areálu Akademie řemesel na Zeleném pruhu, kde se věnují dřevovýrobě a programování. 

V průběhu prvních dvou bloků si například vyzkoušeli, co vše obnáší výroba letadla ze dřeva. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zeměpisná přednáška: Střední Asie 

Tématem přednášky byly státy Střední Asie (Uzbekistán, Tádžikistán, Kazachstán, Kyrgizstán, Turkmenistán).

Žáci a žákyně byli seznámeni s životem lidí v těchto státech, s tradicemi a s dobrodružstvími, které v těchto zemích prožil přednášející.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Říjen 

28. 10. státní svátek

26.10.–27.10. podzimní prázdniny

18. 10. polytechnika

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Školní rok 2021/2022

6. třída

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft