Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka: RNDr. Ilona Denisová

Kmenová třída: č. 180, 4. patro, učebna fyziky

 

Vítám Vás ve školním roce 2019/2020 na stránkách třídy 7. A.

Najdete zde zprávy o akcích třídy, informace z dění ve třídě. Průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens v Bakalářích. Obecné informace najdete v konkrétních odkazech webu školy.

I. Denisová

 

Prosinec 2019

Dne 3. 12. 2019 se několik žáků 7. A zúčastnilo zájezdu do Drážďan. Navštívili jsme též zámek Moritzburg se zimní výstavou "Tři oříšky pro Popelku". Prohlédli jsme si historické centrum Drážďan s jeho nejzajímavějšími pamětihodnostmi a nakonec adventní trhy před kostelem Frauenkirche.

Dne 11. 12. 2019 máme Projektový den k Jarmarku a budeme dodělávat výrobky na prodej.

Dne 11. 12. 2019 je od 15. 30 hodin tradiční Jarmark v naší škole. Budeme prodávat svoje výrobky a část našeho výtěžku věnujeme na pomoc onkologicky nemocným pacientům.

Dne 20. 12. 2019 je náš poslední den ve škole v tomto roce. Rozloučíme se 4. a 5. vyučovací hodinu malou besídkou, kdy si předáme dárečky a popřejeme do Nového roku.

 

Listopad 2019.

Dne 8. 11. 2019 jsme v rámci prevence absolvovali ve škole dvouhodinový program organizace Jules a Jim zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek, zejména marihuany.

Dne 13. 11. 2019 jsme již podruhé zavítali na polytechnickou výchovu na Akademii řemesel. Pracujeme s rozmanitými materiály a děláme výrobky, které možná potěší o vánocích.

Dne 16. 11. 2019 v sobotu byla podzimní brigáda na školní zahradě.

V týdnu od 25. 11. do 29. 11. 2019 bude konzultační týden pedagogických pracovníků pro rodiče, tzv. trády /bližší informace v Komensu v Bakalářích/.

Dne 27. 11. 2019 bude pokračovat pro naši třídu školní projekt Vodní škola svoji druhou část. Zúčastníme se vnitřního výukového programu s názvem Voda a krajina.

A začnou přípravy na Vánoční jarmark, který se koná 11. 12. 2019.

Říjen 2019.

Dne 9. 10. 2019 jsme se poprvé v rámci předmětu Člověk a svět práce zúčastnili polytechnické výchovy na Akademii řemesel SŠT Zelený pruh. Naše škola tím pokračuje v projektu Hospodářské komory hl. m. Prahy Cesta za řemeslem. Čtyřhodinový blok výuky v odborných učebnách na Zeleném pruhu byl inspirativní a už se těšíme na další.

Dne 25. 10. 2019 jsme měli ve škole Halowen.

29. a 30. 11. 2019 byly podzimní prázdniny.

 

Září 2019.

Školní rok byl zahájen v pondělí 2. září 2019. Žáci dostali, učebnice, pracovní sešity /cena oznámena prostřednictvím Komens/. Byli seznámeni s bezpečnosti a školním řádem. Od 9. 9. 2019 probíhá výuka podle rozhrhu v plném rozsahu.

Dne 18. 9. 2019 v 17. 00 hodin se koná úvodní třídní schůzka v kmenové třídě.

Dne 25. 9. 2019 se naše třída zúčastnila programu v rámci prevence sociálně patologických jevů ve středisku primární prevence DROPIN. Program byl zaměřen na prevenci zneužívání návykových látek a drog. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a uvědomili si, jaká nebezpečí na nás číhají.

Dne 26. 9. 2019 jsme se v rámci celoročního projektu VODNÍ ŠKOLA zúčastnili terénní exkurze s názvem Vodní ekosystém Modřanských tůní. 

V této lokalitě jsme se seznámili s ekosystémem drobných tůní, nivního a lužního biotopu. Pomocí hydrobiologických pomůcek /entomologické pinzety, lupy, podběrákové síťky/ jsme zkoušeli lovit a určovat vodní bezobratlí. Na základě nalezených bioindikátorů, měření pH /indikátorovými papírky/ a průhlednosti /malá Secchiho destička/ jsme stanovili kvalitu vody v tůních. I v tomto programu jsme se dozvěděli spoustu nových informací.

 Foto z programu

 

Školní rok 2018/2019

Zastupující třídní učitelka: RNDr. Ilona Denisová

Kmenová třída: učebna č. 157

Vítám Vás všechny na stránkách 6.A v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a dokumentaci ze společných aktivit. Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

Podzimní vydání časopisu Jeremín

V podzimním vydání našeho školního časopisu Jeremín si můžete přečíst příspěvky žáků 6.A. Napsali jsme krátký článek o našem vydařeném adaptačním výjezdu a také jsme se pochlubili naším projektem k 100. výročí republiky. 

Časopis si můžete přečíst zde /files/Dokumenty/Casopis Jeremin-zari a rijen 2018.pdf

Projektový den - osmičkové roky

Dne 26. 10. 2018 proběhl na naší škole projektový den, který byl věnován oslavám 100 let výročí vzniku Československa. Žáci mohli během dne navštívit různé třídy s různou tématikou k danému roku (1998, 1918, 1968, 1948, 1848 , 1348apod.). Vyzkoušeli si různé dovednosti a zároveň se naučili nové poznatky.

Naše třída se věnovala roku 1348 a to konkrétně založení hradu Karlštejn. Vytvořili jsme model hradu, promítali film Noc na Karlštejně, převlékli jsme se do dobových kostýmů a za zvuku středověké hudby jsme usedli ke středověké hostině. 

Poctivě jsme se připravovali

Perfektně jsme vše sladili


Projektový den jsme si užili

 

A část jsme vystavili před školu

                  

Adaptační pobyt 

Na adaptační pobyt jsme vyrazili ve dnech 10.10. - 12.10. Ubytovali jsme se na Slapech v kempu. Počasí nám přálo, vyrazili jsme na výlet na krásnou vyhlídku, zahráli jsme si sportovní a ztmelovací hry. 

Doufáme, že opět někam vyrazíme. 

 

 

.................................................................................................................................................

První třídní schůky v tomto školním roce se budou konat 12. 9. 2018 od 17.00 hod. v kmenové učebně číslo 157, 3. patro. Prosím o účast všechny rodiče.

Ceny pracovních sešitů :

Peníze za pracovní sešity si prosím přineste v přesné částce na třídní schůzku, kde je budu vybírat. Neposílejte peníze po dětech.

Český jazyk - 79 ,- Kč

Matematika geometrie - 79 ,- Kč

Matematika aritmetika - 79 ,- Kč

Hravý zeměpis -  89 ,- Kč

Project 2 (angličtina) -  282 ,- Kč

............................................................................................................

Soupis vyučujících na jednotlivé předměty ve školním roce 2018/2019

M - Mgr. Ondřej Žůrek

ČJ - Mgr. Lucie Koukolíková

AJ - Mgr. Elena Socas Plasencia, Mgr. Hana Hladíková, Bc. Natálie Janíčková

NJ - Mgr. Eliška Svobodová

ŠJ - Mgr. Elena Socas Plasencia

Z - Mgr. Daniel Kasan

D - Mgr. Daniel Kasan

Př - Mgr. Iveta Gessner

Fy - Mgr. Daniel Tkadlčík

Hv - Bc. Barbora Bejvlová

Vv - Mgr. Lucie Koukolíková

Tv - Mgr. Jan Vondrouš / Mgr. Jitka Tomanová

Vo - Mgr. Jan Vondrouš

________________________________________________________________________


Sledovat změny na této stránce

Ulož