Přejít k hlavnímu obsahu


Školní rok 2023/24

 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Zahálková

Kontakt :blanka.zahalkova@zsjeremenkova.cz

Kmenová učebna: 3.p., učebna 157 (JU4)

ČERVEN

Český ráj - miniresort Amulet

24. - 26.6. 2024

BŘEZEN

Organizace Dne otevřených dveří ZŠ s RVJ Jeremenkova

ÚNOR

Noc s Andersenem - příprava

LEDEN

PROSINEC

7.12. vánoční jarmark

                  

LISTOPAD

23.11. Schola Pragensis – veletrh středních škol

20.–25. 11. třídní schůzky formou triád

17. 11. státní svátek

9. 11. den otevřených dveří

4. 11. podzimní úklid zahrady

 

ŘÍJEN

DIVADLO V DLOUHÉ

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA

 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ

  

 

ZÁŘÍ

Organizace 1. týdne :

Pondělí 4.9.  - 1 vyučovací hodina

Úterý 5.9. - 5 vyučovacích hodin (třídnické práce. rozdávání učebnic, skříňky)

Středa 6.9. - PODLE ROZVRHU 

V prvním týdnu nebude odpolední vyučování.

 

13.9. PREVENTIVNÍ PROGRAM - Duševní zdraví

Ve středu 13.9. se koná třídní schůzka.

V pátek 29.9. po státním svátku sv. Václava je ředitelské volno.

PROHLÍDKA ŠKOLY S PRVŇÁČKY

 

 

 

 

 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

 

 


Školní rok 2022/2023

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Zahálková

Kontakt :blanka.zahalkova@zsjeremenkova.cz

Kmenová učebna: 3.p., učebna 157 (JU4)

BŘEZEN

9.3. bruslení Hasa

 

ÚNOR

2.2. Laser game Mercuria Holešovice

5. - 10. 2. lyžařský výcvik

 

LEDEN

18. 1. třídní schůzky 

19. 1. preventivní program - Policie ČR

31. 1. předání vysvědčení (pololetní prázdniny: 3. 2. 2023)

 

PROSINEC

1.12. keramická dílna Kafe a hrnky v Nerudově ulici

7.12. preventivní program " Dívky-žena jako symbol života" ( 3.VH)," Chlapci- cesta k mužnosti"( 4.VH)

9.12. zájezd Vánoční Mnichov

16.12. projektový den ve třídě - říprava výrobků na vánoční jarmark,( výuka 1.-5.VH)

21.12. třídnický systém, příprava vánočního jarmarku, (výuka 1.-5. VH)

21.12. vánoční jarmark 13-17hod

22.12. vánoční  besídka ve třídě, (výuka 1.-4.VH)

23.12.-30.12. vánoční prázdniny

 

LISTOPAD

8.11. preventivní program Drop-in(3.-4.VH)

15.11. zrušena odpolední výuka

17.11. státní svátek

18.11. ředitelské volno

21.11. zeměpisná přednáška (3.-4.VH), 50Kč

 

ŘÍJEN

26.10.-27.10. podzimní prázdniny

28.10. státní svátek

31.10. Halloween

 

ZÁŘÍ

1.9. začátek školního roku,( výuka 8-8:45)

2.9. třídnický systém ,( výuka 1.-4.VH)

14.9. třídní schůzky

 

________________________________________________________________________________________

 

Odkaz naleznete zde

Školní rok 2019/2020

Třídní učitel: Mgr. Jan Vondrouš

Kmenová třída: učebna č. 134 (2. patro)

Vítám Vás ve školním roce 2019/2020. Tento rok budeme sídlit v učebně ve 2. patře na konci chodby. Aktuální informace naleznete vždy zde, nebo v bakalářích v systému KOMENS. Pokud budete cokoliv potřebovat, kontaktujte mě prosím na emailu: jan.vondrous@zsjeremenkova.cz

 

Akce v měsíci listopadu

V měsíci listopadu jsme v rámci preventivního programu navštívili hasičskou stanici v Praze - Modřanech. Mohli jsme zde nahlédnout do pracovní náplně hasičů, vyzkoušet si jejich techniku a dozvědět se i něco specifického o jejich práci.

 

  

                                                    

Jako každý rok, jsme i letošní rok oslavili svátek Halloween. Letošní akce v prostorách školy byla organizována pro žáky 1. - 4. tříd. Udělali jsme si tak svoji vlastní přehlídku masek ve třídě.

             

                       

 

 

 

Akce v měsíci září a říjnu

V rámci preventivní akce jsme měli ve škole jednání se psy. Dále jsme navštívili centrum DropIn na pražském Kamýku, kde jsme se dozvěděli něco o nebezpečí závilosti na sociálních sítí - netholismu.

  

  

Proběhla rovněž návštěva dopravního hřiště při Základní škole Plamínkové, kde jsme měli možnost poprvé za 4. a 5. ročník vyzkoušet naše teoretické dovednosti v praxi.

  

  

  

  

 

1. Třídní schůzky - informativního charakteru

18. 9. 2019 v 17.00 hod. - kmenová třída č. 134

S sebou prosím vezměte částku, kterou je třeba uhradit za pracovní sešity:

Český jazyk 1. díl ....... 73,- Kč

Český jazyk 2. díl ....... 73,- Kč

Přírodověda  .............. 51,- Kč

Matematika 1. díl ....... 54,- Kč

Matematika 2. díl ....... 54,- Kč

Matematika 3. díl ....... 54,- Kč

Project 1 PS .................285,- Kč
 

Celkem: ....................... 644,- Kč

 

 

 

 

 

Školní rok 2018/2019

Třídní učitel: Mgr. Jan Vondrouš

Kmenová třída: učebna č. 158

Vítám Vás všechny na stránkách 4.A v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a dokumentaci ze společných aktivit. Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

__________________________________________________________________________________

ŠVP - Benecko, Hotel Žalý 27. 5. - 31. 5. 2019

Po úspěšném příjezdu na hotel a náročném ubytování, jsme první strávili venku s lektorkou cestovní agentury a zahráli jsme si mnoho her. Další den nám celý propršel a tak jsem trávili část dne procházkou a odpoledne na hotelu. Ve středu jsme absolvovali místní Lufťákovu stezku, za kterou jsme všichni obdrželi certifikát pravého Lufťáka

__________________________________________________________________________________

Návštěva Pražské ZOO - Trója 22. 5. 2019

22. 5. 2019 jsme navštívili v pražské zoo Trója vzdělávací program - Šelmy. Kromě vzdělávacího programu jsme si prošili rovněž celou ZOO společně.

__________________________________________________________________________________

Včely - Klíčovské sady 23. 5. 2019

V rámci ekologické výchovy jsme navštívili Klíčovské sady a dostali jsme přednášku a mohli naživo poznat, jaké to má chovatel včel. Na závěr jsme mohli ochutnat i med z pláství přímo od včelaře.

 

__________________________________________________________________________________

Vánoční besídka a bruslení - prosinec 2018

Vážení rodiče,

 

vítám Vás v Novém roce 2019 a přeji Vám v něm vše nejlepší. V následujícím příspěvku se vracím ještě k naší vánoční besídce a našemu zimnímu bruslení na Letné.

   

   

   

   

                                                 

_______________________________________________________________________

První návštěva dopravního hřiště - ZŠ Plamínkové - 10. 12. 2018

10. 12. jsme se zúčastnili prvního bloku výuky na dopravním hřiště. Z důvodu zpoždění stavby nám první blok byl přesunut a začínali jsme proto teorií - tedy pravidly silničního provozu, povinné výbavy a správného nasazení helmy tak, aby chránila náš život. Další bloky proběhnou v roce 2019. O jednotlivých akcích jste informováni prostřednictvím systému komens a plánu akcí v Bakalářích.

   

 

Tradiční vánoční jarmark - 6. 12. 2018

Již tradičně se v naší škole odehrál dne 6. 12. vánoční jarmark od 15 do 17 hodin. V tento den jsme ve třídě prodávali všechny výrobky, které jsme připravili a společně vybírali peníze do třídní kasičky. Děkuji tímto všem dětem a rodičům za pomoc, organizaci a hladký průběh jarmarku.

   

   

 

Mikulášský den v podzemních prostorách školy - 5. 12. 2018

Dne 5. 12. jsme se zúčastnili v rámci Mikuláše návštěvy podzemního krytu, který symbolizoval peklo. Po cestě nás provedli andělé, dole na nás čekal Mikuláš, který měl pro každého žáka třídy připravené povídání a rozhodl, které děti mohou zůstat u něj a u andělů, a které budou muset navštívit peklo plné čertů. Nakonec jsme se všichni dostali zpět na povrch z hlubin pekla a dostali jsme i malou odměnu.

  

  

 

Projektový den - osmičkové roky

Celoškolní projekt "Vzpomínáme na osmičkové roky" probíhal na naší škole dne 26. října 2018. Společně jsme si prošli jednotlivé třídy, které se věnovali významným údalostem našich dějin. Dozvěděli jsme se od každého významného data něco a na závěr jsme si zkusili i vyplnit kvíz. Vyráběli jsme státní symboly a pokoušeli se nakreslit i některé významné památky, které můžeme nalézt v Praze.

________________________________________________________________________

Tonda Obal ve 4. A

Ve středu 3. října jsme se zúčastnili programu Tonda Obal na cestách. Zjistili jsme, kam se v Praze vozí komunální odpad a jak se dále využívá. Už víme, do které popelnice patří nápojové kartony, polystyren nebo rozbitá sklenička, umíme správně vytřídit také kov a plechovky od limonád. Dozvěděli jsme se, co všechno v našem životě je vyrobené "z odpadků". Věděli jste, že jich máte spoustu právě na sobě? I nás velmi překvapilo, že třeba gumička do vlasů nebo klíčenka na krku jsou vlastně vyrobené z odpadků. Ve skutečnosti jich máme plnou tašku! My se jich ale neštítíme, protože víme, že všechny vytříděné materiály se během procesu recyklace pečlivě umyjí a zbaví všech nečistot, takže naše sešity vyrobené z recyklovaného papíru nám vůbec nesmrdí.

My jsme si hodinový program moc užili a dostali jsme i něco malého na památku. Vy zase dostanete na závěr zapeklitou otázku: To, co vychází z komína spalovny odpadu, je kouř, nebo ne? Správnou odpověď vám prozradí žáci čtvrté A! 

________________________________________________________________________

Ceny pracovních sešitů - POZOR, ZMĚNA!:

Prosím rodiče, aby si přesnou částku za pracovní sešity přinesli na rodičovské schůzky. Neposílejte peníze po dětech.

Při sestavení původního seznamu sešitů a částek došlo k chybě v ceně prac. sešitu na AJ, prosím věnujte pozornost níže uvedené změně v cenách.

AJ Happy Street 2 - 233 Kč 281 Kč

Český jazyk I, II - 66 + 66 Kč

Matematika I, II, III - 49 + 49 + 49 Kč

Přírodověda - 49 Kč

Celkem: 609 Kč


Sledovat změny na této stránce

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft