Přejít k hlavnímu obsahu

Školní rok 2023/2024

Třídní učitelka: Mgr. Jana Havránková

Kontakt: jana.havrankova@zsjeremenkova.cz

Kmenová učebna žáků: č. 158, 3. patro, třída V.A

 

 

Sběratelé kostí v Hrdličkově muzeu člověka

Přírodovědecká fakulta UK pro nás na pátek 26. 3. připravila workshop Sběratelé kostí. Děti se dozvěděly, jak lze z kosterních pozůstatků zjistit, komu patřily, jaké změny se objevují na kostech v průběhu růstu a stáří, jaké dopady mohou mít vážná onemocnění či zranění. Tyto změny a defekty byly prezentovány na skutečném antropologickém materiálu. Dále děti sestavovaly model kostry a procvičily si současně i názvy jednotlivých kostí, o kterých jsme se učili ve škole. Potom nás antropologové v muzeu provedli expozicemi o vývoji člověka a jedince, rovněž jsme se mohli podívat na kolekci trepanovaných lebek, posmrtných masek různých kultur a na ukázky mumifikace. Návštěva Přírodovědecké fakulty UK byla jedinečnou příležitostí k získání mnoha zajímavých informací.

 

 

Velikonoční zvyky a tradice v Národopisném muzeu

V úterý 26. března navštívila třída 5. A Národopisné muzeum v Letohrádku Kinských. Lektorovaný vzdělávací program nás seznámil s lidovými zvyky a tradicemi v období Velikonoc, které lidé dříve dodržovali mnohem důsledněji. Děti vynášely smrtku, vítaly zpěvem jaro, vyzkoušely si zvuk dřevěných řehtaček a klapaček, mrskaly se navzájem různě velkými pomlázkami a nakonec upekly výborné jidáše. Také jsme se dozvěděli, že na Velký pátek má země magickou moc, otevírá se a na krátkou dobu zpřístupňuje poklady. To ale bohužel patří mezi lidové pověry. V muzeu si děti prohlédly krásně malovaný dobový nábytek, vyšívané kroje a rozličné potřeby pro domácnost. Na zpáteční cestě jsme ještě zašli do Stanice přírodovědců podívat se na klokana Kevina, který od září hodně vyrostl. Bylo krásné počasí, tak se děti mohly v altánku nasvačit, proběhnout se v zahradě a pozdravit další klokany, andulky a morčata ve venkovních klecích i sympatická domácí zvířata.

 

 

Rostliny tropů a subtropů

Na tento výukový program jsme se vydali dne 22. února do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Na Slupi. U vchodu nás přivítala početná skupina velmi hlučných papoušků, o jejichž záchranu a léčení se stará Společnost Laguna. Většinu času jsme strávili ve sklenících, kde nás provázela paní lektorka a seznamovala děti s rozmanitými tropickými a subtropickými rostlinami a podmínkami pro jejich pěstování. Kromě rozsáhlé sbírky sukulentů tu byly i velké a staré exempláře cykasů, kamélií, myrty a dalších rostlin pocházejících ze sbírek někdejší smíchovské univerzitní zahrady z 19. Století. Velice nás zaujal vzrostlý banánovník, dále minileknín z Afriky i masožravá láčkovka. Z venkovních expozic je významný unikátní exemplář jinanu dvojlaločného Ginkgo biloba, což je ve skutečnosti jakási obří bonsaj, jejíž stáří se odhaduje na přibližně 130 let. Návštěvu této botanické zahrady moc doporučujeme.

 

 

 

Pole pod lupou

V pátek 26.1. 2024 jsme se během dopoledne učili mimo školu hlavně pozorováním a praktickými činnostmi. Jak člověk přetvářel krajinu? Jaké životní podmínky měli lidé v různých dobách od pravěku až do současnosti? Které plodiny se dají pěstovat na poli? Jak můžeme jednotlivé plodiny využívat? Jaký rozdíl je mezi konopím setým a indickým? Co obsahují potraviny, které běžně konzumujeme? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více nám dal lektorovaný program Pole pod lupou v Národním zemědělském muzeu. Žáci se seznámili s různými druhy plodin, třídili jejich semena a pozorovali je pod lupou. Také jsme navštívili několik expozic muzea s interaktivními prvky. Propojili jsme tak znalosti z přírodovědy a vlastivědy s praktickým využitím a hodně se toho naučili.

 

 

Hvězdárna Ďáblice

Dne 11.12. jsme se zúčastnili výukového programu Sluneční soustava v ďáblické hvězdárně. Promítli nám dokument Planety, zajatci Slunce. Děti se tak dozvěděly mnoho zajímavých informací o jednotlivých planetách a na závěr se mohly podívat velkým dalekohledem na Venuši a Slunce. Měli jsme velké štěstí, že se od rána zatažená obloha právě na tuto dobu vyjasnila. Hvězdárna z roku 1956 se nachází v nadmořské výšce 325 metrů a je postavena na skalnatém výběžku, odkud je krásný výhled.

 

 

Divadlo BRAVO!

Dne 28.11. se třída 5.A zúčastnila představení Kabinet žonglérských kuriozit. Bratři v tricku předvedli ukázky nejrůznějších žonglérských technik a pomůcek a okouzlili nás svými triky a uměním.

 

 

 

Dopravní hřiště

Dne 5.10. si děti mohly vyzkoušet přípravu na jízdu na kole v dopravním provozu a seznámit se se základními pravidly silničního provozu. Také si vyzkoušeli své jízdní dovednosti v bezpečném prostředí dopravního hřiště. Akce se dětem líbila, i když bylo velmi chladné počasí.

 

 

 

Stanice přírodovědců

Dne 25.9. jsme navštívili Stanici přírodovědců na Smíchově. Po celou dobu se nám věnovali lektoři, kteří děti provedli komplexem skleníků s tropickými rostlinami, řadou sladkovodních ryb, obojživelníků a plazů. Viděli jsme například krokodýla, kajmany, varany, želvy, anakondu a také maličké opičky. Během návštěvy venkovní expozice zvířat se dětem nejvíce líbil klokan Kevin. Exkurzi jsme si opravdu užili.

 

 

Preventivní program DROP-IN

Dne 13.9. se naše třída zúčastnila preventivního programu, který byl zaměřen na netolismus. Děti se seznámily s problémem patologické závislosti na internetu a jeho službách. Program všechny velice zaujal a byl pro žáky značným přínosem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Školní rok 2022/2023

Třídní učitelka: Mgr. Monika Jiskrová

Kontakt: monika.jiskrova@zsjeremenkova.cz, sborovna, učebna č. 158 ve 3. patře

Kmenová učebna žáků: č. 158 ve 3.patře, třída IV.A

Vyučující:  

Mgr. Monika Jiskrová – ČJ, M, Čajs, HV, VV, ČSP, TV

 AJ - Mgr. Hana Hladíková, Mgr. Alena Kálalová, Mgr. Renata Košťálová

 

 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

Třídní učitelka: Mgr. Monika Jiskrová

Kontakt: monika.jiskrova@zsjeremenkova.cz, sborovna, učebna č. 158 ve 3. patře

Kmenová učebna žáků: č. 158 ve 3.patře, třída III.A

Vyučující:  

Mgr. Monika Jiskrová – ČJ, M, JMS, HV, VV, ČSP, TV

Mgr. Hana Hladíková - AJ 

Školní družina:

Bc. Alena Kálalová – III.A a III.B

https://www.zsjeremenkova.cz/ucitele/

 

Výlet na Dívčí Hrady

Prvního října 2021 měly třídy 3.A a 3.B v plánu výlet na Dívčí hrady – mystické místo českých dějin nabízející nádherné výhledy na Prahu a spoustu prostoru pro vybití energie i zapojení fantazie dětí. 

Cesta od autobusu městské dopravy vedla kolem vodárny přes louku dolů ke skálám nad Vltavou. Žáci 3.B disciplinovaně následovali svoji paní učitelku Kromelovou, zato pozornost většiny dětí z 3.A okamžitě upoutaly balíky sena. Aniž kdo stačil cokoliv říct, už letěly baťohy na zem a děti na balíky. Zrovna ve škole zvonilo na druhou hodinu a my se nacházeli pár set metrů od nejbližšího paneláku, přitom zde panovala uvolněná vesnická prázdninová atmosféra, která se jak červená niť táhla celým výletem. 

Po souboji s klacky v lesíku jsme se dostali na kopec Ctirad s fantastickým výhledem na Prahu. Děti zde posvačily a paní učitelky poutavě převyprávěly pověst o Dívčí válce. Výhled byl tak krásný, že i padla žádost o přesunutí výuky ze třídy sem, zmínku o výuce paní učitelky okamžitě využily a alespoň děti vyzkoušely z poznávání památek Prahy.

Dál jsme putovali loukami s občasnými zalesněnými remízky až na vedlejší skálu, kde jsme opětovně obdivovali výhledy na Prahu. Paní učitelka Jiskrová se v rámci výkladu jen tak mimochodem zmínila, že vlastně až sem zasahovala oblast, kterou zkoumal Joachim Barrande a kde nacházel své vyhlášené trilobity. Když pochopila, co svými slovy způsobila, chytala se smíchy za hlavu. Už ale bylo pozdě!

Děti se s nadšením vrhnuly do kolena a ryly se v hlíně. Fantazie pracovala na plné obrátky a děti se přeřvávaly, jak upozorňovaly na svoje úlovky. Tolik zkamenělých kostí, zubů, obtisků savců či ryb koncentrovaných v jednom místě! Srdce Barrandeho by jistě zaplesalo: budoucnost jeho milované paleontologie je růžová. ????

Děti si samozřejmě své úlovky nastrkaly do batůžků a hrdě si odnášely kila kamení na zádech domů.

Čas výletu se neúprosně chýlil ke konci, takže přes zbytky Děvínu jsme vlastně už jen proběhli, stejně jako jsme u výběhu koní Převalského strávili jen pár minut. I přestože jsme neměli na vše čas, děti byly nadšené. Pochvalou pro paní učitelky byly nejen narůžovělé tváře a neustávající dětský smích a štěbetání, ale i fakt, že nikdo neremcal, přestože jsme nachodili slušných zhruba 8 kilometrů (nemluvě o tom, že si řada z nich nesla v baťohu zkamenělou lopatku žraloka). Děti se naopak dožadovaly se prodloužení výletu. Prý by klidně i přišly o oběd ve školní jídelně… ????

Ve zkratce – výlet se vydařil. 

V rámci poděkování za parádní výlet i padlo, že byl lepší než hraní doma na PlayStationu. A to už je, panečku, pořádná pochvala!

S pozdravem Mgr. Monika Jiskrová a autorka článku Karolína Frederiksen

Výlet do minulosti

 

Dne 14.září  se  žáci z obou našich 3.tříd vypravili na  výlet do dávné minulosti.

Proč? No přece na 15.září spadá datum tragické smrti patronky české země, kněžny Ludmily.

Kam? No přece do překrásného kostela svaté Ludmily na Vinohradech.

https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/aktuality/Pribeh-silne-zeny-na-rozhrani-veku.-Zacina-vystava-o-svate-Ludmile/

Výletu předcházela beseda o významu, životě a smrti této zajímavé ženy. Některé děti znaly ten smutný příběh o vraždě pro usurpování moci v jádru rodu  Přemyslovců, jejichž potomci vládli na našem území až do roku 1 306 a jejichž krev kolovala v žilách mnoha významných vládců Evropy, i v žilách Karla IV.

Překvapilo nás s paní učitelkou Kromelovou, jak některé děti opravdu znají rané dějiny české -  pověsti, báje i kronikáři zaznamenané skutečnosti!

Cestovali jsme MHD, sledovali jsme názvy stanic autobusu i metra. Na stanici I.P. Pavlova děti zaujal legrační obraz psů, kteří se chovají jako lidé a mají i atributy postmoderního člověka.

Z Tylova náměstí jsme prošli slunnou částí Prahy a už vidíme dokonalou geometrii kostela! V kostele probíhala zajímavá výstava meditativních sametových obrazů a z kůru zněly varhany a andělský zpěv. Probíhala tu zkouška na večerní koncert Dvořákovy hudby.

Děti zaujala atmosféra, sakrální výzdoba tohoto gotického kostela, vystavené obrazy s duchovní tématikou, ale i prodej záložek do knihy, pamětních mincí a jiného neobvyklého zboží.

Před kostelem byl jarmark, kde se prodávaly rukodělné výrobky z přírodních materiálů, někteří ochutnali i chuťově zajímavé pokrmy, jiní si prohlíželi panely s informacemi o životě svaté Ludmily.

Žáci také vykoupili všechny balónky plněné héliem, které způsobily tolik radosti a všeobecného veselí!

Před kostelem hrála kapela složená z mladých lidí ve věku mezi 9 - 15 lety. Hráli tak skvěle, že se nám chtělo tančit.

Přesně ve 12 hodin kapela přerušila hru a všichni přítomní se zaposlouchali do bití zvonů. Dozvěděli jsme se, že uslyšíme 12 X 12 úderů kovového srdce, které při pohledu na modrou oblohu nás zanesly někam až za horizont událostí.

Jsme rádi, že děti se nenásilnou formou seznámí se zajímavými, leč mnohdy krutými dějinami českých zemí a budou znát své kořeny.

Byl to první společný výlet tříd 3.A a 3.B a těšíme se na další.

 

Monika Jiskrová

                

 

 


Školní rok 2020/2021

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Novotná

Kontakt: ludmila.novotna@zsjeremenkova.cz, sborovna, učebna č. 126 ve 2. patře

Kmenová učebna žáků: č. 126 ve 2.patře, třída II.A

Vyučující:  

Mgr. Ludmila Novotná – ČJ, M, JMS, HV, VV, ČSP, TV

Mgr. Marta Liršová - AJ 

Školní družina:

Bc. Alena Kálalová – II.A a II.B

https://www.zsjeremenkova.cz/ucitele/

 

Vítám Vás ve školním roce 2020/2021 na stránkách naší třídy 2.A.

Na těchto stránkách naleznete zprávy o akcích třídy, informace z dění ve třídě.

Obecné informace pro rodiče najdete v konkrétních sekcích (Novinky, Pro rodiče…) na webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens v Bakalářích.

Pokud používáte mobilní aplikaci, je nutná její aktualizace (smazat starý profil a nainstalovat nový).

ISIC průkaz:

110 Kč - duplikát (při ztrátě nebo poškození), objednává se a platí se hotově přes třídní učitelku

250 Kč - nový průkaz (noví žáci) - platba na účet školy

 

Přeji vám mnoho úspěchů, radosti, klidu a pevné zdraví.

Ludmila Novotná

 

_________________________________________________________________________________

Školní rok 2019/2020 (1.A)

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Novotná

Kmenová třída: učebna č. 126

Školní družina: Bc. Alena Kálalová

 

Leden 2019

Připomínám možnost individuálních konzultací po předchozí dohodě - komens/email.

10. 1. Přednáška EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) 
           "Chov a ochrana obojživelníků a plazů" s živými ukázkami. Více iformací zde.

14. 1. HZS (Hasičský záchranný sbor) Praha Modřany - exkurze zde

20. 1. Uzavření pololetní klasifikace

29. 1. Divadelní představení "Pohádky pro Hurvínka" - zde

30. 1. Osvětová přednáška Policie ČR

           Vydávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2018/2019 - 4. vyučovací hodinu

31. 1. Pololetní prázdniny

 

Prosinec

 5. 12. Fotografická soutěž
            Výstava a anonymní hodnocení všech odevzdaných portrétů zvířátek

 6. 12. Mikulášská nadílka

11. 12. Projektový den - vánoční tvoření

             Vánoční jarmark zde

             Školní družina bude v provozu do 16:00

18. 12. Tvoje tvář má známý hlas

20. 12. Vánoční besídka

 

Listopad

přípravy na Vánoční jarmark, který bude 11. 12. 2019

26. 11. - 3. 12. - sběr starého papíru

25. 11. - 29. 11. konzultační týden tzv. triády, bližší informace v Komensu v Bakalářích

21. 11. Den otevřených dveří

16. 11. 2019 v sobotu podzimní brigáda na školní zahradě

8. 11. Vánoční focení  
Říjen

1. 10.  Pohár starosty Prahy 4 v přespolním běhu (Krčský les)

            náš Kryštof Doubrava získal diplom za 2. místo v kategorii: 1. třída žáci

16. 10. Preventivní program PČR (prapor. Bican) - Městská policie x Policie české republiky - policisté, uniforma, vybavení, kontakt,...

25. 10. Halloween akce pro žáky 1. stupně orientovaná na anglický jazyk - program pořádá třída 9. A  v malé tělocvičně  pod vedením paní učitelky H. Hladíkové

             Florbalová škola Bohemians - ukázková hodina s nabídkou kroužku florbalu organizovaného na naší škole pro žáky prvního stupně

 

Září

2. 9.  Slavnostní zahájení školního roku

2. a 3. 9. Seznámení se školním řádem a pravidly bezpečného chování

16. 9. Jednání se psy - program v rámci prevence speciálních patologických jevů pořádá organizace ZA OBZOR - jak se chovat při setkání s cizím psem a o tom, jak nám pes dává najevo, co si můžeme ještě dovolit a co je již nevhodné

18. 9. Třídní schůzky od 17:00 hodin

 

Vítám Vás na stránkách naší třídy 1.A.

Na těchto stránkách najdete zprávy o akcích třídy, informace z dění ve třídě. Harmonogram školního roku, novinky a další obecné informace najdete v konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens, též pomocí emailu.

Konzultace

Vážení rodiče, doufám, že se nám bude dobře spolupracovat a hned na úvod vás upozorňuji na čas možné konzultace, kdy budeme moci individuálně po předchozí telefonické/emailové domluvě řešit výchovné a vzdělávací problémy našich dětí. Jedná se o úterý od12:00 do13:00  hodin. Podle potřeby se můžeme domluvit i na jiné době.

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft