Přejít k hlavnímu obsahu

Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Naďa Novotná

Kmenová třída: učebna č. 154

Vítám Vás všechny na stránkách 1.A v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a  dokumentaci ze společných aktivit.Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ŠVP 2019 - Hotel Žalý, Benecko

Vážení rodiče,

zdravíme vás ze školy v přírodě, posíláme první vlaštovky z rozhledny Žalý a děštivého výletu do vesnice Benecko.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

ráda bych se s Vámi podělila o příjemný zážitek z představení pohádky O Česíkovi, kterého jsme se dnes s dětmi zúčastnili.

Cesta městskou hromadnou dopravou proběhla hladce, chválím všechny žáky za vzorné chování v tramvaji. S malou časovou rezervou jsme dorazili na místo konání- do Divadla U Hasičů. Představení bylo pěkné, herci se bravurně zhostili svých rolí. Podle reakcí dětí jsem usoudila, že se jim velmi líbilo. Po představení se všichni žáci ve foye divadla občerstvili svými svačinami a vydali jsme se na zastávku tramvaje. 

Velmi ráda vidím, že děti dostanou za svoje peníze kvalitní pořady. Příště opět rádi využijeme nabídky tamní agentury.

S přáním klidného víkendu Naďa Novotná

________________________________________________________________________________________________________________

Milí rodiče, 

ve středu 30.1. 2019 jsme s dětmi navštívili sportovní centrum TOBOGA ve Zličíně. Strávili jsme dvě hodiny v hale plné prolézaček, trampolín, skluzavek a dalších lákadel, na kterých se všichni důkladně vyřádili. Měly jsme výhodu, že v celém prostoru jsme byly jen my dvě první třídy, děti měly možnost užít dosyta všech atrakcí bez omezení. Celá akce se velmi vydařila a také cesta nazpátek proběhla bez nejmenších komplikací. Žáci se v dopravních prostředcích chovali vzorně. Těšíme se na další akci.

 Naďa

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Milí rodiče,

ve čtvrtek 6.12. 2018 proběhl v naší škole vánoční jarmark. Děti společně s paní vychovatelkou prodávaly výrobky, které vyrobily. Tvořilo se v hodinách výtvarné výchovy, po vyučování ve školní družině, ale co je zvlášť chvályhodné, také doma s rodinami. Ano, v některých rodinách pomáhali rodiče, sourozenci i babičky. Každá chvilka strávená společně s dětmi se vám stokrát vrátí. Moc všem děkuji za pomoc a jen dodávám, že si děti vydělaly částku 3 170 korun! Peníze vložíme do třídního fondu a společně rozhodneme, co s mini podnikneme. 

Krásný adventní čas vám přeje Naďa.

__________________________________________________________

V tomto týdnu proběhly v naší třídě i v celé škole dvě adventní akce :

Celoškolní projekt ,,Čertovská škola,, , na které se podíleli nejen učitelé a žáci z prvního stupně, ale také žáci z druhého stupně, kteří velice pěkně připravili netradiční oslavu svátku Sv. Mikuláše. Tím, že osvětlili sklepní prostory, vytvořili velice šetrně kouzelný, pohádkový dojem rozhraní pekla a nebe, ve kterém na děti čekali přestrojení andělé, čerti a především Mikuláš.

Děkujeme tímto učitelům i Vám velkým kamarádům. Žáci a třídní učitelky 1.A i 1.B

_______________________________________________________

Vážení rodiče,

dne 28.11.2018 jsme s dětmi navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka. Představení s názvem Hurvínkův Mikuláš se dětem velice líbilo. Hodnotili je jako hezké a legrační. Do divadla jsme se přepravovali tramvají. Děti se po celou dobu přesunu chovaly velice slušně. Pouštěly sednou starší osoby a komunikovaly mezi sebou nehlučně. Stejně tak i v průběhu představení byly vzorní diváci. Rády bychom je touto cestou pochválili a potěšili  děti  i rodiče zprávou, že další divadélko uvidíme už v lednu 2019. 

Těšíme se N. Novotná a K. Santolíková, třídní učitelky 1.A a 1.B

________________________________________________________

V sobotu 3. 11. 2018 se na školní zahradě konala úklidová brigáda. Navzdory nejistému počasí se sešlo asi třicet pracovníků z řad rodičů, dětí i pedagogů školy. V okolí budovy prováděli důkladný úklid a zahradnické práce. V poledních hodinách dospělí rozdělali oheň a společně si s dětmi opekli špekáčky. V odpoledních hodinách byla pro děti připravena dobrodružná orientační hra. Poslední účastníci se rozcházeli až s příchodem šera před pátou hodinou. Z naší třídy se zúčastnily dvě rodiny, kterým tímto děkuji.

N. Novotná

________________________________________________________

Vážení rodiče,

dne 31.10. 2018 se na naší škole uskutečnila Halloweenská party, kterou pro žáky 1. stupně zorganizovali jejich starší spolužáci z devátých tříd a jejich třídní učitelky.  Děti si v tělocvičně zasoutěžily a zatančily na jim známé písně. Vrcholem zábavného dopoledne bylo vyhlášení nejhezčích masek v každém ročníku zvlášť. Odměnou jim byly nejen získané pamlsky a dárky, ale především společně prožité veselé chvíle a poznání nových kamarádů.  Několik fotografií najdete na stránkách www.zsjeremenkova.cz v odkazu FOTO VIDEO - fotky z akcí.

Už teď se s dětmi těšíme na další zajímavou akci. N. Novotná

_________________________________________________________

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o projektovém dni ke 100. výročí založení republiky, který probíhal na naší škole v pátek 26.10. 2018. Každá třída měla za úkol podle svých schopností splnit daný úkol. My, prvňáčci, jsme vybarvovali velký státní znak České republiky. Aby byl úkol pro děti náročnější a zajímavější, rozstříhali jsme znak na čtyři části a každý žáček vybarvoval jednu z nich. Podle promítnutého obrazu na interaktivní tabuli pak skupinka čtyř dětí vybarvený znak složila a nalepila. Celý páteční den bylo v celé škole velmi živo. V každém ročníku měly děti připraveny prezentace svých úkolů a ostatním žákům je postupně představovaly. Bylo velmi milé pozorovat starší děti, jak prvňáčkům trpělivě představují svoje práce , jak se zájmem odpovídají na dotazy nejmladších žáčků. V úplném závěru vyučování všichni žáci vyplnili pracovní listy a tím si shrnuli základní údaje o této historicky významné době. Aby se s celým projektem mohla seznámit i širší veřejnost, nejstarší žáci nainstalovali do parku před školou výběr prezentací ze všech prací. Měli jsme možnost prožít nezapomenutelný den. 

_________________________________________________________

Vážení rodiče, prosím o zvážení, zda by někdo z vás byl ochoten zastupovat rodiče naší třídy 1. A v Klubu přátel základní školy. Jednalo by se o hodinovou schůzku asi třikrát do roka. Mnohokrát děkuji za vstřícnost  a s radostí přijmu vaše nabídky.

S pozdravem Naďa Novotná

_______________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách naší třídy 1. A. Doufám, že se nám bude dobře spolupracovat a hned na úvod vás upozorňuji

na časy konzultačních hodin, kdy budeme moci individuálně po předchozí telefonické domluvě řešit výchovné a vzdělávací problémy vašich dětí: čtvrtek 13:00 -13:30 hodin a pondělí 14:00 - 14:30 hodin.

N. Novotná

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2022 Created by SnowSoft