Přejít k hlavnímu obsahu

 

Školní rok 2022/2023          5. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Naďa Novotná

Kmenová třída: učebna 154

Začal nový školní rok, ve kterém děti dokončí vzdělání na 1. stupni základní školy. Doufám, že bude pro všechny úspěšný a budeme mít radost ze společné práce.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 9.3. 2023 nás ve třídě navštívily pracovnice DROPINu, což je organizace pro prevenci a řešení závislostí. S dětmi probíraly bezpečí při počítačových hrách a obecně úskalí pohybu po internetu. Nakonec slečny zodpověděly anonymní dotazy k tématu.

V úterý 7.3. 2023 jsme s dětmi navštívili dopravní hřiště u školy Plamínkova. Příslušnice Městské policie s nimi zopakovala dopravní značky a pravidla chování v silničním provozu. Poté děti na interaktivní tabuli řešily vzorové situace. Na zpáteční cestě jsme se na chvilku zastavili v pankráckém parku. 

V úterý 14.2. 2023 jsme oslavili  svátek sv. Valentýna. Na chodbě ve 3. patře školy mohli žáci v minulém týdnu do připravené krabice házet přání  svým milým a dnes se přání roznášela po třídách. Spokojenost všech obdarovaných dokládaly úsměvy na jejich tvářích.

V týdnu od 6.2. do 10.2. 2023 se žáci ze druhého stupně naší školy vydali na lyžařský kurs na Klínovec. Všichni přežili silné mrazy a pochvalovali si výborné lyžařské podmínky.

Od 23 12. 2022 probíhaly vánoční prázdniny.

V pondělí 19.12.2022 se uskutečnil na školní zahradě Vánoční jarmark. I když pršelo, všichni statečně vytrvali až do konce. Velmi milým se ukázala kulturní představení jednotlivých tříd, jež probíhala v altánku na komunitní zahradě. Návštěvnost byla velká a třídy utržily poměrně velké množství peněz. Pan ředitel rozhodl, že děti budou moci spolurozhodovat, za co peníze utratí.

V pondělí 19.12.2022 jsme se s dětmi vydali do Holešovic do planetária. Byal to už druhá návštěva, kterou jsme měli naplánovanou. Tentokrát jsme se podívali pod mořskou hladinu a dozvěděli se něco nového o mořských korálech a problematice jejich ochrany. 

V pátek 16.12. 2022 probíhal Projektový den, kdy žáci vyráběli dárky na chystaný Vánoční jarmark. V každé třídě byla vidět valká snaha mít co nejnápaditější výrobky.

V pátek 2.12. 2022 jsme si společně připomněli svátek Mikuláše. Žáci ze druhého stupně se převlékli za anděly, čerty a pan učitel Kasan se na chvíli stal Mikulášem. Obcházeli třídy prvního stupně a nadělovali sladkosti, které byly zakoupeny z fondu KPZŠ. Za dárky děti z každé třídy zazpívaly písničku nabo předvedly jinou aktivitu.

V pátek 25.11. 2022 nás ve škole navštívili policisté a s dětmi zopakovali základní pravidla silničního provozu. Děti pak odpovídaly na kontrolní otázky. Už se těšíme na jaro, kdy opět bude probíhat výuka s koly na dopravním hřišti.

Ve středu 23.11. 2022 jsme se s dětmi vydali do sousední haly, abychom fandili florbalistům z naší školy. Probíhal tam floobalový turnaj. 

V úterý 22.11. 2022 měli žáci možnost nechat se vyfotit. V nabídce byl kalendář s fotografií, což je vhodný vánoční dárek pro rodinné členy. Většina dětí této možnosti s radostí využila.

V pátek 18.11. 2022 vyhlásil ředitel naší školy Mgr. Jan Vondrouš ředitelské volno.

V pátek 11.11. 2022 měli žáci přednášku z organizace DROP IN na téma Nebezpečí na internetu. Přednáška byla velmi zajímavá a žáci měli nakonec možnost položit otázky, na které jim pracovníci odpověděli.

Ve čtvrtek 1.11.2022 se zi zájemci mohli prohlédnout prostory naší školy. Probíhal zde Den otevřených dveří. Všechny příchozí vítali u vchodu žáci druhého stupně a provázeli je školou. Rodiče měli také možnost nahlédnout do tříd, kde probíhala výuka. Zároveň tento den odpoledne probíhala Škola nanečisto, kdy si budoucí prvňáčci na zábavných úkolech mohli vyzkoušet s paními učitelkami, jak by zvládli školní práci. 

V sobotu 5.11. 2022 se na školní zahradě konala brigáda rodičů a žáků naší školy. Všichni přítomní hrabali trávníky, zametali chodníky a přistavený kontejner se rychle plnil bioodpadem. Na závěr akce pan školník připravil ohniště na opékání vuřtů. 

V pátek 31. 10. 2022 připravili žáci 2. stupně pro svoje malé spolužáky hallowenské hrátky. Naše děti si měly možnost zasoutěžit si o různé sladkosti. 

Ve čtvrtek a v pátek 27.-28:10. probíhaly podzimní prázdniny.

Vpátek 30.9. 2022 jsme s dětmi navštívili dopravní hřiště. Počasí nám docela přálo. Pod vedením policistů si děti osvojovaly pravida silničního provozu. Hlavní důraz byl dán na bezpečnost jízdy v silničním provozu na kole. Cyklisté s nejmenším počtem přestupků obdrželi malé ceny.

Vpátek 23. 9. 2022 jsme se vydali na první návštěvu do planetária. Velmi pěkný program dětem ukázal zákonitosti vesmíru, pohyby planet a objasnil sřídání ročních období. Dotazy zodpověděla pracovnice planetária. Celou akci hodnotím jako velmi přínosnou a vydařenou. Už teď se těšíme na druhou návštěvu, která nás čeká v prosinci.

Ve středu 14. 9. 2022 se konaly rodičovské schůzky. Společně jsme probrali události, které nás čekají v novém školním roce a popřáli si hodně sil a úspěchů v práci.

V pátek 9. 9. 2022 se konala matematická soutěž pro děti Klokánek. Všichni si mohli vyzkoušek vypočítat příklady různé náročnosti. Podle přidělených bodů se stanovilo pořadí.

Začal nový školní rok, ve kterém děti dokončí vzdělání na 1. stupni základní školy. Doufám, že bude pro všechny úspěšný a budeme mít radost ze společné práce.

__________________________________________________________________________________

Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Naďa Novotná

Kmenová třída: učebna č. 154

Vítám Vás všechny na stránkách 1.A v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a  dokumentaci ze společných aktivit.Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ŠVP 2019 - Hotel Žalý, Benecko

Vážení rodiče,

zdravíme vás ze školy v přírodě, posíláme první vlaštovky z rozhledny Žalý a děštivého výletu do vesnice Benecko.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

ráda bych se s Vámi podělila o příjemný zážitek z představení pohádky O Česíkovi, kterého jsme se dnes s dětmi zúčastnili.

Cesta městskou hromadnou dopravou proběhla hladce, chválím všechny žáky za vzorné chování v tramvaji. S malou časovou rezervou jsme dorazili na místo konání- do Divadla U Hasičů. Představení bylo pěkné, herci se bravurně zhostili svých rolí. Podle reakcí dětí jsem usoudila, že se jim velmi líbilo. Po představení se všichni žáci ve foye divadla občerstvili svými svačinami a vydali jsme se na zastávku tramvaje. 

Velmi ráda vidím, že děti dostanou za svoje peníze kvalitní pořady. Příště opět rádi využijeme nabídky tamní agentury.

S přáním klidného víkendu Naďa Novotná

________________________________________________________________________________________________________________

Milí rodiče, 

ve středu 30.1. 2019 jsme s dětmi navštívili sportovní centrum TOBOGA ve Zličíně. Strávili jsme dvě hodiny v hale plné prolézaček, trampolín, skluzavek a dalších lákadel, na kterých se všichni důkladně vyřádili. Měly jsme výhodu, že v celém prostoru jsme byly jen my dvě první třídy, děti měly možnost užít dosyta všech atrakcí bez omezení. Celá akce se velmi vydařila a také cesta nazpátek proběhla bez nejmenších komplikací. Žáci se v dopravních prostředcích chovali vzorně. Těšíme se na další akci.

 Naďa

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Milí rodiče,

ve čtvrtek 6.12. 2018 proběhl v naší škole vánoční jarmark. Děti společně s paní vychovatelkou prodávaly výrobky, které vyrobily. Tvořilo se v hodinách výtvarné výchovy, po vyučování ve školní družině, ale co je zvlášť chvályhodné, také doma s rodinami. Ano, v některých rodinách pomáhali rodiče, sourozenci i babičky. Každá chvilka strávená společně s dětmi se vám stokrát vrátí. Moc všem děkuji za pomoc a jen dodávám, že si děti vydělaly částku 3 170 korun! Peníze vložíme do třídního fondu a společně rozhodneme, co s mini podnikneme. 

Krásný adventní čas vám přeje Naďa.

__________________________________________________________

V tomto týdnu proběhly v naší třídě i v celé škole dvě adventní akce :

Celoškolní projekt ,,Čertovská škola,, , na které se podíleli nejen učitelé a žáci z prvního stupně, ale také žáci z druhého stupně, kteří velice pěkně připravili netradiční oslavu svátku Sv. Mikuláše. Tím, že osvětlili sklepní prostory, vytvořili velice šetrně kouzelný, pohádkový dojem rozhraní pekla a nebe, ve kterém na děti čekali přestrojení andělé, čerti a především Mikuláš.

Děkujeme tímto učitelům i Vám velkým kamarádům. Žáci a třídní učitelky 1.A i 1.B

_______________________________________________________

Vážení rodiče,

dne 28.11.2018 jsme s dětmi navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka. Představení s názvem Hurvínkův Mikuláš se dětem velice líbilo. Hodnotili je jako hezké a legrační. Do divadla jsme se přepravovali tramvají. Děti se po celou dobu přesunu chovaly velice slušně. Pouštěly sednou starší osoby a komunikovaly mezi sebou nehlučně. Stejně tak i v průběhu představení byly vzorní diváci. Rády bychom je touto cestou pochválili a potěšili  děti  i rodiče zprávou, že další divadélko uvidíme už v lednu 2019. 

Těšíme se N. Novotná a K. Santolíková, třídní učitelky 1.A a 1.B

________________________________________________________

V sobotu 3. 11. 2018 se na školní zahradě konala úklidová brigáda. Navzdory nejistému počasí se sešlo asi třicet pracovníků z řad rodičů, dětí i pedagogů školy. V okolí budovy prováděli důkladný úklid a zahradnické práce. V poledních hodinách dospělí rozdělali oheň a společně si s dětmi opekli špekáčky. V odpoledních hodinách byla pro děti připravena dobrodružná orientační hra. Poslední účastníci se rozcházeli až s příchodem šera před pátou hodinou. Z naší třídy se zúčastnily dvě rodiny, kterým tímto děkuji.

N. Novotná

________________________________________________________

Vážení rodiče,

dne 31.10. 2018 se na naší škole uskutečnila Halloweenská party, kterou pro žáky 1. stupně zorganizovali jejich starší spolužáci z devátých tříd a jejich třídní učitelky.  Děti si v tělocvičně zasoutěžily a zatančily na jim známé písně. Vrcholem zábavného dopoledne bylo vyhlášení nejhezčích masek v každém ročníku zvlášť. Odměnou jim byly nejen získané pamlsky a dárky, ale především společně prožité veselé chvíle a poznání nových kamarádů.  Několik fotografií najdete na stránkách www.zsjeremenkova.cz v odkazu FOTO VIDEO - fotky z akcí.

Už teď se s dětmi těšíme na další zajímavou akci. N. Novotná

_________________________________________________________

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o projektovém dni ke 100. výročí založení republiky, který probíhal na naší škole v pátek 26.10. 2018. Každá třída měla za úkol podle svých schopností splnit daný úkol. My, prvňáčci, jsme vybarvovali velký státní znak České republiky. Aby byl úkol pro děti náročnější a zajímavější, rozstříhali jsme znak na čtyři části a každý žáček vybarvoval jednu z nich. Podle promítnutého obrazu na interaktivní tabuli pak skupinka čtyř dětí vybarvený znak složila a nalepila. Celý páteční den bylo v celé škole velmi živo. V každém ročníku měly děti připraveny prezentace svých úkolů a ostatním žákům je postupně představovaly. Bylo velmi milé pozorovat starší děti, jak prvňáčkům trpělivě představují svoje práce , jak se zájmem odpovídají na dotazy nejmladších žáčků. V úplném závěru vyučování všichni žáci vyplnili pracovní listy a tím si shrnuli základní údaje o této historicky významné době. Aby se s celým projektem mohla seznámit i širší veřejnost, nejstarší žáci nainstalovali do parku před školou výběr prezentací ze všech prací. Měli jsme možnost prožít nezapomenutelný den. 

_________________________________________________________

Vážení rodiče, prosím o zvážení, zda by někdo z vás byl ochoten zastupovat rodiče naší třídy 1. A v Klubu přátel základní školy. Jednalo by se o hodinovou schůzku asi třikrát do roka. Mnohokrát děkuji za vstřícnost  a s radostí přijmu vaše nabídky.

S pozdravem Naďa Novotná

_______________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách naší třídy 1. A. Doufám, že se nám bude dobře spolupracovat a hned na úvod vás upozorňuji

na časy konzultačních hodin, kdy budeme moci individuálně po předchozí telefonické domluvě řešit výchovné a vzdělávací problémy vašich dětí: čtvrtek 13:00 -13:30 hodin a pondělí 14:00 - 14:30 hodin.

N. Novotná

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft