Přejít k hlavnímu obsahu

Návštěva knihovny 

Dne 11.4 žáci 4.B navšívili městkou knihovnu Ostrovského, kde pro ně byl připraven program na téma dětští detektivové. Povídáním je provázel Kuba, od kterého dostali spoustu tipů na konkrétní knižní tituly.  Dozvěděli se nejen to, čím je tento literární žánr  charakterický, ale i o jeho různých podobách - knižní, filmová, či o únikových hrách, které se v dnešní době těší velkému zájmu. Následně měly děti možnost se v knihovně porozhlédnout, knížku si vypůjčit, případně v ní v klidu listovat. 

Věřím, že návštěva knihovny byla pro většinu dětí přínosná, neboť čtení výrazně přispívá k utváření osobnosti dítěte. 

         

 

Neviditelná výstava 

Dne 24.1 navštívili žáci 4.B Neviditelnou výstavu v Praze, kde měli možnost si za doprovodu nevidomého průvodce vyzkoušet, jaké to je být nevidomí. Zpočátku byly některé děti v rozpacích. Představa, že hodinu budou trávit v úplné tmě, kde se budou snažit poznat předměty a prostředí běžného života, jim nebyla úplné příjemná. Během samotné prohlídky se ocitly v rušném městě, ale i v přírodě nebo třeba v kavárně. Zkusily si, jaké je vidět svět z jiné perspektivy a jak ostré mají smysly, když je zradí zrak.

Děti zažily skvělý interaktivní zážitek, při kterém zakusily život nevidomého na vlastní kůži.

       

 

          

 

Zemědělské muzeum 

Dne 14.12 se žáci čtvrtých ročníků vydali na výlet do Národního zemědělského muzea v Praze, kde jim jednotlivé expozice ,, vyprávěly,, příběh o všem mezi zemí a talířem. Děti si prohlédly originální ruchadlo bratranců Veverkových, zjistily vše o koloběhu vody v přírodě, vyzkoušely si povolání myslivce, prodavače nebo objevitele. Nejvíce je zaujala expozice gastronomie, která děti zavedla do kuchyně babiček a prababiček, navnadila na pochoutky kuchyně doby současné i minulé a nabídla virtuální možnost smažení různých pokrmů. Expozice Jede traktor dětem nabídla možnost vyzkoušet si herní traktor, který simulovat orbu.

Konec  povedeného výletu děti věnovaly nákupu drobných suvenýrů.

 

                       

 

     

 

 

 

Dílna čtení (4.B, 1.A, 1,C)

Děti 4.B se v pátek 2.prosince zhostili role průvodců a učitelů nejmladších žáků naší školy ze tříd 1.A a 1.C.

Čtvrťáci  měli za úkol přinést oblíbenou knížku z raného školního věku, ze které prvňáčkům předčítali. Dvojice, či skupinky si našli svůj čtenářský koutek a pustily se společně do práce. Z výrazu některých dětí byla zpočátku poznat nervozita, která však po chvilce opadla. K závěru děti využily kartičky, pomocí kterých trénovaly slabiky a pokusily se společně vytvořit jednoduchá slova. Starší žáci si roli učitelů velmi užili. Všichni zúčastnění si novou a určitě zajímavou zkušenost užili.

Na konec školního roku se role předčítajících a posluchačů obrátí, neboť to budou právě prvňáčci, kteří budou svým starším kamarádům číst ze svých knížek.   

    

 

       

 

 

 

            

   

Podzimní pečení

Dne 10.10 2022 se opět spojily žáci 4.A a 4.B, aby zužitkovaly nejtradičnější podzimní ovoce a připravily z něj klasický jablečný závin. Děti se rozdělily do menších skupinek a pustily se do strouhání jablek, kterými následně svoje listová těsta začaly plnit - někdo zvolil jako náplň pouze jablka, jiní zase obohatily svoje výtvory ořechy, rozinkami či drcenými piškoty. Ve třídě byla po celou dobu příjemná podzimní atmosféra a děti se nemohly dočkat, až budou jejich záviny hotové. Vůně se linula chodbami celé školy. Po hodině se obě třídy sešly ve školní jídelně a s nadšením začaly ochutnávat -  spokojené úsměvy dětí mluvily za vše a všichni se za dobře odvedenou práci pochválili.

 

 

 

 

Návštěva Národního muzea v Praze

Dne 26. 9 jsme společně s dětmi 4.B vyrazili na exkurzi do Národní muzea v Praze, kde si prohlédli několik zajímavých expozic. Většinu dětí nejvíce potěšila expozice Zázraky evoluce, kde jim nad hlavami doslova létali ptáci, či proplouvaly ryby. Zaujala je také kostra plejtváka myšoka, která patří mezi nejznámější exponáty  muzea. Nadšenci mineralogie obdivovali sál minerálů, ve kterém byly vystaveny tisíce minerálů. V Nové budově Národního muzea jsme navštívili expozici 20.století, jejiž součástí je dětská herna, která vyzývá ke hrám a ukazuje jejich proměny v průběhu tohoto století. Děti měly možnost seskládat předměty stavebnice Merkur, na počítačích vyzkoušet Tetris nebo si prohlédnout hračky jako Igráček, či mončičák. 

Zážitkem bylo vidět samotné prostory této nejvýznamnější pražské památky, mezi které patří vstupní vestibul, na něj navazující monumentální dvorana hlavního schodiště a především Panteon umístěný pod kopulí. 

Věřím, že si děti návštěvu muzea užily.

  

   

 


Školní rok 2021/2022 (3.B)

Třídní učitelka: Bc. Mária Kromelová

Kmenová třída: Učebna č. 134

 


Návštěva knihovny

Dne 3.2 děti třetích tříd navštívily knihovnu Jezerka, kde na ně čekal úžasný program. Hlavní téma bylo věnováno pověstem – vyprávění o příchodů Čechů, o Vyšehradě, ale také o pověsti města Prahy.

Programem nás provázel pan Jahoda, který se soustředil nejen na vyprávění, ale i na dramatickou, audiovizuální a pohybovou stránku. Děti se tak měly možnost vžít do jednotlivých postav, bytostí a zvířat, o kterých pověsti vyprávějí.
Někteří kluci se tak alespoň na okamžik stáli Praotcem Čechem, jeho bratrem Lechem, Krokem nebo také knížetem Bruncvíkem. Holky naopak ztvárnily postavy Libuše , Tety a Kazi. Po poutavém vyprávění, během kterého se dozvěděly o jejích schopnostech, zahrály úžasné scénky – Teta mluvila s duchy, Kazi byla léčitelka a kouzelnice a Libuše předpovídala budoucnost.
Během celé besedy bylo vidět nadšení dětí, chuť zapojit se do her a radost. Díky poutavé formě, kterou přednášející zvolil, se děti dozvěděly spoustu nových informací o české historii. Výlet jsme zakončili procházkou parkem Jezerka až k Divadlu Na Jezerce.

Návštěvu knihovny jsme si všichni moc užili.

  

                        


Bubnování na drumbeny 

Dne 11. 10 se žáci 1. - 4. ročníků  zúčastnili zážitkového workshopu, vedeného Zdeňkem Rollerem, který dětem představil několik hudebních nástrojů. Nejzajímavější část byla věnována hře na drumbeny.

Na začátku programu pan Roller dětem vyprávěl o vzniku samotného hudebního nástroje, jeho různorodému využití , a také o poselství, jenž s sebou nástroj nese. Děti si díky originálním rytmickým technikám měly možnost zahrát na tento netradiční hudební nástroj, procvičit své rytmické cítění, hravou formou rozvíjet svou pozornost, soustředění a kreativitu.

V závěru programu se žáci seznámili i s dalšími netradičními hudebními nástroji, mezi které patří i nejstarší nástroj na světě -  didgeridoo.

Program měl velký úspěch a děti si tuto netradiční akci plnou hudby a rytmu  skvěle užily.

   

 


Sportovní den

Dne 30.9 se na školní zahradě uskutečnil sportovní den, kterého se účastnili žáci 2.B , 3.A a 3.B.

Celé čtvrteční dopoledne bylo věnováno soutěžení a žáci tak mohli mezi sebou poměřit síly , a to celkem v 10 disciplínách - běh na 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, střelba na bránu, hod na cíl, člunkový běh, hod kruhem na tyč, sedy lehy, kliky a skok přes švihadlo.

Společně strávený čas doprovázelo krásné slunečné počasí , po celou dobu panovala dobrá nálada a bylo vidět, že děti si tento den strávený mimo školní lavice, opravdu užívají.  Do celé akce se aktivně zapojilo i několik rodičů, kteří  měli možnost vidět svoje děti i jinak, než v domácím prostředí. Děti si v průběhu akce měly možnost vyrobit vlastní sportovní odznaky, které jim i za několik let připomenou hezký  zážitek. O hezký závěr sportovního dne se postaral několikanásobný mistr světa v BMX , Dominik Nekolný.

Za několik dní proběhlo v tělocvičně školy slavnostní vyhodnocení nejen prvních míst, ale i TOP výkonů v jednotlivých disciplínách. Žáci druhého ročníku byli vyhodnoceni v rámci třídy, žáci třetích tříd byli hodnoceni ve dvou kategoriích - kluci a holky. Vítězové na předních příčkách jsou následující:

 

2.B

1. místo Adam Garval  

2. místo Jakub Trs, Lucie Pletánková (stejný počet bodů) 

 

3.A + 3. B 

holky:   1. místo  Adina Mrňová                                         kluci:   1. místo Daniel Felber

               2. místo  Adriana Krejsová                                                2.místo Kristián Kobetič

               3.místo   Zoe Tkáčová                                                         3. místo Štefan Parula 

 

Věříme, že si všichni sportovní den užili a děkujeme všem rodičům, kteří podpořili tuto akci, zejména paní Sobotkové za výrobu placek a triček, paní Pleskot Kollárové za skvělé fotografie a ostatním rodičům za pomoc při organizačním zajištění akce.

 

Fotogalerie k nahlédnutí zde

S poděkováním

Bc. Mária Kromelová

 

 


Školní rok 2019/2020 (1.B)

Třídní učitelka: Mgr. Anna Čítková

Kmenová třída: učebna č. 127

Školní družina: Ing. Zuzana Smetanová

 

Leden 2019

Připomínám možnost individuálních konzultací po předchozí dohodě - komens/email.

10. 1. Přednáška EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) 
           "Chov a ochrana obojživelníků a plazů" s živými ukázkami. Více iformací zde.

14. 1. HZS (Hasičský záchranný sbor) Praha Modřany - exkurze zde

20. 1. Uzavření pololetní klasifikace

29. 1. Divadelní představení "Pohádky pro Hurvínka" - zde

30. 1. Osvětová přednáška Policie ČR

           Vydávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2018/2019 - 4. vyučovací hodinu

31. 1. Pololetní prázdniny

 

Prosinec

 5. 12. Fotografická soutěž

            Výstava a anonymní hodnocení všech odevzdaných portrétů zvířátek

 6. 12. Mikulášská nadílka

11. 12. Projektový den - vánoční tvoření

             Vánoční jarmark zde

             Školní družina bude v provozu do 16:00

18. 12. Tvoje tvář má známý hlas

20. 12. Vánoční besídka

 

Listopad

přípravy na Vánoční jarmark, který bude 11. 12. 2019

26. 11. - 3. 12. - sběr starého papíru

25. 11. - 29. 11. konzultační týden tzv. triády, bližší informace v Komensu v Bakalářích

21. 11. Den otevřených dveří

16. 11. 2019 v sobotu podzimní brigáda na školní zahradě

8. 11. Vánoční focení

 

Říjen

16. 10. Preventivní program PČR (prapor. Bican) - Městská policie x Policie české republiky - policisté, uniforma, vybavení, kontakt,...

25. 10. Halloween akce pro žáky 1. stupně orientovaná na anglický jazyk - program pořádá třída 9. A  v malé tělocvičně  pod vedením paní učitelky H. Hladíkové

             Florbalová škola Bohemians - ukázková hodina s nabídkou kroužku florbalu organizovaného na naší škole pro žáky prvního stupně

 

Září

2. 9.  Slavnostní zahájení školního roku

2. a 3. 9. Seznámení se školním řádem a pravidly bezpečného chování

16. 9. Jednání se psy - program v rámci prevence speciálních patologických jevů pořádá organizace ZA OBZOR - jak se chovat při setkání s cizím psem a o tom, jak nám pes dává najevo, co si můžeme ještě dovolit a co je již nevhodné

18. 9. Třídní schůzky od 17:00 hodin

 

Vítám Vás na stránkách naší třídy 1.B.

Na těchto stránkách najdete zprávy o akcích třídy, informace z dění ve třídě. Harmonogram školního roku, novinky a další obecné informace najdete v konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens, též pomocí emailu.

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft