Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Svobodová

Kmenová třída: učebna č. 134

Vítám Vás všechny na stránkách 7.B v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a dokumentaci ze společných aktivit. Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

Leden 2019

Individuální třídní schůzky - 9. ledna

                                                    (po individuální dohodě s vyučujícími - komens/email)

Uzavření pololetní klasifikace - 14. ledna

Lyžařský kurz - 21. - 25. ledna (pro přihlášené žáky)

Polytechnická výchova - 31. ledna 1. - 5. VH

Vydávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2018/2019 - 31. ledna 6. VH

Pololetní prázdniny - 1. února

 

Listopad

6. - 12. 11. sběr papíru

15. 11. divadelní představení Karel Čapek: Jak se dělá divadlo (Divadlo Kolowrat), 110,- Kč

22. 11. Den otevřených dveří

28. 11. třídní schůzky od 17:00 (učebna 134)

29. 11. polytechnická výchova na Zeleném pruhu 

 

Bezpečně na kole

Ve středu 31. 10. 2018 si naše třída připomněla, jak se bezpečně pohybovat na kole. S lektory jsme si zopakovali nejdůležitější pravidla, popovídali o vybavení a především vyzkoušeli jízdu přes překážky.

 

Oslava 100 let republiky - projektový den 26.10.2018

Sametová revoluce 1989

Žáci 7.B se vžili do 17. listopadu 1989 a následujících dní.
Za zvuků Modlitby pro Martu (ne pro pí uč. Liršovou) demonstrovali
a zvonili klíči stejně jako občané tehdejšího Československa. 

      
..............................................................................................................................................

ŘÍJEN:

31.10. Bezpečně na kole - program pro žáky v rámci prevence

30.10. podzimní prázdniny

29.10. podzimní prázdniny

26.10. celoškolní projekt "Vzpomínáme na osmičkové roky"

25.10. výuka 1.-2. hodina, 3.-6. hodina celoškolní projekt  "Vzpomínáme na osmičkové roky"

24.10. výuka 1.-2. hodina, 3.-6. hodina celoškolní projekt  "Vzpomínáme na osmičkové roky"

18.10. volba předsedy školního parlamentu- kandidát naší třídy K. Kracíková

18.10. mimořádná schůzka pro rodiče s policií ohledně bezpečnosti v okolí školy

12.10. soutěž Přírodovědný klokan-kategorie Kadet

5.10. ředitelské volno

2.10. program Tonda obal na cestách

 

CENY PRACOVNÍCH SEŠITŮ

Vážení rodiče,

žáci tento týden obdrželi nové pracovní sešity. Přesnou částku doneste prosím na třídní schůzky. Každému předám stvrzenku o převzetí peněz.

Matematika 7. ročník- Geometrie 79,-

Matematika 7. ročník - Aritmetika 79,-

Český jazyk pro 7. ročník a sekundu VG 79,-

Project 3 3rd Ed. + CD-ROM /CEF A2/ 282,-

Hravý zeměpis 7  89,-

CELKOVÁ ČÁSTKA  608,-

________________________________________________________________________

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na první třídní schůzky v tomto školním roce, které se konají 12. září 2018 od 17:00 hod. v učebně číslo 134. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete schůzek zúčastnit, kontaktujte mne prosím na email eliska.svobodova@zsjeremenkova.cz a můžeme se domluvit na náhradním termínu, který Vám bude vyhovovat


Sledovat změny na této stránce

Ulož