Mgr. Elena Socas Plasencia

učitelka ŠJ a AJ

Mgr. Ivana Sedláčková

učitelka M, F, etoped a tyfloped ivana.sedlackova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Světlana Šochová

třídní učitelka I.stupně Svetlana.Sochova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ludmila Novotná

třídní učitelka I.stupně ludmila.novotna@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ivana Zimmelová

třídní učitelka I.stupně, dopravní výchova Ivana.Zimmelova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Hana Hladíková

třídní učitelka II.stupně, AJ, It Hana.Hladikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Tkadlčík

učitel I. a II. stupně, TV, Čsp, ICT daniel.tkadlcik@zsjeremenkova.cz

Monika Třeštíková

učitelka I. a II.stupně, Aj, Fj monika.trestikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Eliška Svobodová

třídní učitelka II. stupně, Nj, Vv eliska.svobodova@zsjeremenkova.cz

Bc. Barbora Bejvlová

učitelka I. a II.stupně, D, žákovský parlament Barbora.Bejvlova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Kasan

třídní učitel II. stupně, D, Z, ICT Daniel.Kasan@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Jandová

učitelka Čj, Př, tyfloped, CKP

Mgr. Lucie Koukolíková

učitelka II.stupně, Čj Lucie.Seda@zsjeremenkova.cz

Mgr. Veronika Vondroušová

rodičovská dovolená

Mgr.Romana Bartošová

třídní učitelka I.stupně, speciální pedagog, etoped romana.bartosova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Monika Jiskrová

třídní učitelka I.st., učitelka II.stupně monika.jiskrova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Kateřina Santolíková

třídní učitelka I. stupně katerina.santolikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Gessner

třídní učitelka I.st., učitelka Př iveta.gessner@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jan Vondrouš

třídní učitel II.stupně, M, Šj

Mgr. Alena Nývltová

třídní učitelka I. stupně, speciální pedagog, CKP alena.nyvltova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Naďa Novotná

třídní učitelka I. stupně, péče o cizince nada.novotna@zsjeremenkova.cz

Bc. Natálie Janíčková

učitelka I. a II. stupně, Aj, žákovský parlament natalie.janickova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jitka Tomanová

učitelka I. a II. stupně, TV, Vz jitka.tomanova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Alena Jirasová

rodičovská dovolená

Mgr. Žaneta Kovářová

mateřská dovolená

Mgr. et Bc. Ondřej Žůrek

třídní učitel II.stupně, M, Aj ondrej.zurek@zsjeremenkova.cz

RNDr. Ilona Denisová

třídní učitelka II.stupně, Ch, Př

Nikolas Šulc

učitel II. stupně - ČJ nikolas.sulc@zsjeremenkova.cz

Mgr. Blanka Zahálková

učitelka českého jazyka - I. a II. stupeň blanka.zahalkova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Pavla Rychetská

učitelka anglického jazyka - I. a II. stupeň pavla.rychetska@zsjeremenkova.cz

Ing. Ladislava Petráčková

učitelka anglického jazyka - I. a II. stupeň ladislava.petrackova@zsjeremenkova.cz