Mgr. Elena Socas Plasencia

učitelka ŠJ a AJ
„Konzultace:“

Mgr. Ivana Sedláčková

učitelka M, F, etoped a tyfloped
„Konzultace: “
ivana.sedlackova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Světlana Šochová

třídní učitelka I.stupně
„Konzultace:“
Svetlana.Sochova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ludmila Novotná

třídní učitelka I.stupně
„Konzultace:“
ludmila.novotna@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ivana Zimmelová

třídní učitelka I.stupně, dopravní výchova
„Konzultace:“
Ivana.Zimmelova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Hana Hladíková

třídní učitelka II.stupně, AJ, It
„Konzultace:“
Hana.Hladikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Tkadlčík

učitel I. a II. stupně, TV, Čsp, ICT
„Konzultace:“
daniel.tkadlcik@zsjeremenkova.cz

Monika Třeštíková

učitelka I. a II.stupně, Aj, Fj
„Konzultace:“
monika.trestikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Eliška Svobodová

třídní učitelka II. stupně, Nj, Vv
„Konzultace:“
eliska.svobodova@zsjeremenkova.cz

Bc. Barbora Bejvlová

učitelka I. a II.stupně, D, žákovský parlament
„Konzultace: “
Barbora.Bejvlova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Kasan

třídní učitel II. stupně, D, Z, ICT
„Konzultace:“
Daniel.Kasan@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Jandová

učitelka Čj, Př, tyfloped, CKP

Mgr. Lucie Koukolíková

učitelka II.stupně, Čj
„Konzultace:“
Lucie.Seda@zsjeremenkova.cz

Mgr. Veronika Vondroušová

učitelka I. stupně
„rodičovská dovolená“

Mgr.Romana Bartošová

třídní učitelka I.stupně, speciální pedagog, etoped
„Konzultace: “
romana.bartosova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Monika Jiskrová

třídní učitelka I.st., učitelka II.stupně monika.jiskrova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Kateřina Santolíková

třídní učitelka I. stupně katerina.santolikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Gessner

třídní učitelka I.st., učitelka Př
„Konzultace:“
iveta.gessner@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jan Vondrouš

třídní učitel II.stupně, M, Šj

Mgr. Alena Nývltová

třídní učitelka I. stupně, speciální pedagog, CKP
„Konzultace:“
alena.nyvltova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Naďa Novotná

třídní učitelka I. stupně, péče o cizince
„Konzultace:“
nada.novotna@zsjeremenkova.cz

Bc. Natálie Janíčková

učitelka I. a II. stupně, Aj, žákovský parlament
„Konzultace:“
natalie.janickova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jitka Tomanová

učitelka I. a II. stupně, TV, Vz
„Konzultace:“
jitka.tomanova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Alena Jirasová

učitelka Nj
„rodičovská dovolená“

Mgr. Žaneta Kovářová

učitelka II.st., M - mateřská dovolená

Mgr. et Bc. Ondřej Žůrek

třídní učitel II.stupně, M, Aj ondrej.zurek@zsjeremenkova.cz

Mgr. Marta Liršová

třídní učitelka II.stupně, Aj, Šj

RNDr. Ilona Denisová

třídní učitelka II.stupně, Ch, Př

Nikolas Šulc

učitel II. stupně - ČJ nikolas.sulc@zsjeremenkova.cz