Přejít k hlavnímu obsahu

Mgr. Elena Socas Plasencia

učitelka ŠJ a AJ elena.socas@zsjeremenkova.cz

Mgr. Světlana Šochová

třídní učitelka I.stupně - třída 1.B Svetlana.Sochova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ludmila Novotná

třídní učitelka I.stupně - třída 2.A ludmila.novotna@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ivana Zimmelová

vedoucí učitelka I.stupně a třídní učitelka I. stupně - třída 4.A Ivana.Zimmelova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Hana Hladíková

učitelka AJ třídní učitelka II.stupně - třída 6.B Hana.Hladikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Tkadlčík

učitel II. stupně TV, IKT, ČSP daniel.tkadlcik@zsjeremenkova.cz

Bc. Monika Třeštíková

třídní učitelka I. stupně - třída 4.B monika.trestikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Kasan

učitel D, Z třídní učitel II. stupně - třída 8.B Daniel.Kasan@zsjeremenkova.cz

Bc. Mária Kromelová

třídní učitelka I. stupně - třída 2.B maria.kromelova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Lucie Koukolíková

rodičovská dovolená Lucie.Seda@zsjeremenkova.cz

Mgr. Veronika Vondroušová

rodičovská dovolená

Mgr.Romana Bartošová

třídní učitelka I.stupně - třída 5.B, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce pro I. stupeň romana.bartosova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Monika Jiskrová

třídní učitelka I.st., učitelka II.stupně - třída 5.A monika.jiskrova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Kateřina Langerová (Santolíková)

třídní učitelka I. stupně - třída 3.B katerina.langerova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jan Vondrouš

učitel I. a II. stupně ŠJ, M, VO, IKT

Mgr. Michaela Marešová

učitelka I. a II. stupeň TV, D, IKT, KNJ michaela.maresova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Alena Nývltová

metodička CKP, rodičovská dovolená alena.nyvltova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Naďa Novotná

třídní učitelka I. stupně - třída 3.A, péče o žáky s odlišným mateřským jazykem nada.novotna@zsjeremenkova.cz

Mgr. Natálie Janíčková

učitelka I. a II. stupně AJ, třídní učitelka II. stupně - třída 7.B natalie.janickova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jitka Tomanová

učitelka I. a II. stupně TV, VZ jitka.tomanova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Žaneta Kovářová

mateřská dovolená

Mgr. et Bc. Ondřej Žůrek

učitel I. a II. stupně M, třídní učitel II.stupně - třída 9.A ondrej.zurek@zsjeremenkova.cz

RNDr. Ilona Denisová

učitelka II. stupně CH, Př třídní učitelka II.stupně - třída 8.A, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně pro II. stupeň, kariérová poradkyně

Mgr. Blanka Zahálková

učitelka I. a II. stupeň ČJ, třídní učitelka - třída 6.A blanka.zahalkova@zsjeremenkova.cz

Bc. Kateřina Milerová

učitelka I. a II. stupně AJ katerina.milerova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Eliška Svobodová

učitelka II. stupně NJ, VO, KNJ, třídní učitelka - třída 9.B eliska.svobodova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ondřej Marek

třídní učitel II. stupně - M, Fy, IKT - třída 7.A ondrej.marek@zsjeremenkova.cz

Lucie Heringová

učitelka HV lucie.heringova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jitka Petrášková

třídní učitelka I. stupně - třída 1.A jitka.petraskova@zsjeremenkova.cz

Michaela Škardová

učitelka II. stupně ČJ, VO michaela.skardova@zsjeremenkova.cz

Bc. Alena Kálalová

učitelka II. stupně NJ, KNJ alena.kalalova@zsjeremenkova.cz
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft