Přejít k hlavnímu obsahu

Mgr. Renata Košťálová

učitelka I. a II. stupně AJ renata.kostalova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Světlana Šochová

třídní učitelka I.stupně - třída 4.B Svetlana.Sochova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ludmila Novotná

třídní učitelka I.stupně - třída 1.A ludmila.novotna@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ivana Zimmelová

vedoucí učitelka I.stupně a třídní učitelka I. stupně - třída 4.A Ivana.Zimmelova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Hana Hladíková

učitelka AJ třídní učitelka II.stupně - třída 9.B Hana.Hladikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Tkadlčík

učitel II. stupně TV, IKT, ČSP daniel.tkadlcik@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Kasan

učitel D, Z třídní učitel II. stupně - třída 7.A Daniel.Kasan@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jana Havránková

třídní učitelka I. stupně - třída 5.A jana.havrankova@zsjeremenkova.cz

Veronika Jakubová

třídní učitelka I. stupně - třída 1.B

Mgr. Jan Vondrouš

učitel I. a II. stupně ŠJ, M, VO, IKT

Mgr. Michaela Marešová

učitelka I. a II. stupeň AJ, TV, D, IKT, KNJ michaela.maresova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Naďa Novotná

třídní učitelka I. stupně - třída 3.A, péče o žáky s odlišným mateřským jazykem nada.novotna@zsjeremenkova.cz

Mgr. et Bc. Ondřej Žůrek

učitel I. a II. stupně M, třídní učitel II.stupně - třída 6.A ondrej.zurek@zsjeremenkova.cz

RNDr. Ilona Denisová

učitelka II. stupně CH, Př

Mgr. Blanka Zahálková

učitelka II. stupeň ČJ, třídní učitelka - třída 9.A blanka.zahalkova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Anna Křivská

třídní učitelka I. stupně - třída 2.B anna.krivska@zsjeremenkova.cz

Mgr. Eliška Černá

učitelka II. stupně NJ, VO, KNJ, třídní učitelka - třída 8.B eliska.svobodova@zsjeremenkova.cz

MUDr. Helena Štrofová

učitelka II. stupně M, F, Př helena.strofova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jitka Petrášková

třídní učitelka I. stupně - třída 2.A jitka.petraskova@zsjeremenkova.cz

Bc. Michaela Škardová

učitelka II. stupně ČJ, VO, třídní učitelka II. stupně - třída 8.A michaela.skardova@zsjeremenkova.cz

Bc. Michaela Tomášková

třídní učitelka I. stupně - třída 2.C michaela.tomaskova@zsjeremenkova.cz

Bc. Alena Kálalová

třídní učitelka I. stupně - třída 3.B alena.kalalova@zsjeremenkova.cz

Brett Arthur Horting

učitel konverzace v anglickém jazyce brett.horting@zsjeremenkova.cz

Bc. Mária Kromelová

Třídní učitelka I. stupně - třída 5.B maria.kromelova@zsjeremenkova.cz
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft