Mgr. Elena Socas Plasencia

učitelka ŠJ a AJ elena.socas@zsjeremenkova.cz

Mgr. Světlana Šochová

třídní učitelka I.stupně - třída 5.B Svetlana.Sochova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ludmila Novotná

třídní učitelka I.stupně - třída 1.A ludmila.novotna@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ivana Zimmelová

vedoucí učitelka I.stupně a třídní učitelka I. stupně - třída 3.A Ivana.Zimmelova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Hana Hladíková

učitelka AJ třídní učitelka II.stupně - třída 9.A Hana.Hladikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Tkadlčík

učitel TV, IKT, ČSP, třídní učitel - třída 8.B daniel.tkadlcik@zsjeremenkova.cz

Monika Třeštíková

učitelka I. a II.stupně AJ monika.trestikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Kasan

učitel D, Z třídní učitel II. stupně - třída 7.B Daniel.Kasan@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Jandová

učitelka II.st. ČJ, VO, VV, speciální pedagog, tyfloped, CKP iveta.jandova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Lucie Koukolíková

rodičovská dovolená Lucie.Seda@zsjeremenkova.cz

Mgr. Veronika Vondroušová

rodičovská dovolená

Mgr.Romana Bartošová

třídní učitelka I.stupně - třída 4.B, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce pro I. stupeň romana.bartosova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Monika Jiskrová

třídní učitelka I.st., učitelka II.stupně - třída 4.A monika.jiskrova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Kateřina Langerová (Santolíková)

třídní učitelka I. stupně - třída 2.B katerina.santolikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jan Vondrouš

učitel I. a II. stupně, zástupce ředitele školy, třídní učitel I. stupně - třída 5.A

Mgr. Alena Nývltová

metodička CKP, rodičovská dovolená alena.nyvltova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Naďa Novotná

třídní učitelka I. stupně - třída 2.A, péče o žáky s odlišným mateřským jazykem nada.novotna@zsjeremenkova.cz

Bc. Natálie Janíčková

učitelka I. a II. stupně AJ, třídní učitelka II. stupně - třída 6.B natalie.janickova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jitka Tomanová

učitelka I. a II. stupně TV, VZ jitka.tomanova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Alena Jirasová

rodičovská dovolená

Mgr. Žaneta Kovářová

mateřská dovolená

Mgr. et Bc. Ondřej Žůrek

učitel I. a II. stupně M, třídní učitel II.stupně - třída 8.A ondrej.zurek@zsjeremenkova.cz

RNDr. Ilona Denisová

učitelka II. stupně CH, Př třídní učitelka II.stupně - třída 7.A, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně pro II. stupeň, kariérová poradkyně

Mgr. Blanka Zahálková

učitelka I. a II. stupeň ČJ blanka.zahalkova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Anna Čítková

učitelka I. stupně, třídní učitelka - třída 1.B anna.citkova@zsjeremenkova.cz

Bc. Kateřina Milerová

učitelka I. a II. stupně AJ katerina.milerova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Eliška Svobodová

učitelka II. stupně NJ eliska.svobodova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ondřej Marek

učitel II. stupně - M, Fy, IKT ondrej.marek@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Gessner

učitelka II. stupně Př, Hv, třídní učitelka II. stupně - třída 6.A iveta.gessner@zsjeremenkova.cz