Mgr. Elena Socas Plasencia

učitelka ŠJ a AJ

Mgr. Světlana Šochová

třídní učitelka I.stupně Svetlana.Sochova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ludmila Novotná

třídní učitelka I.stupně ludmila.novotna@zsjeremenkova.cz

Mgr. Ivana Zimmelová

vedoucí učitelka I.stupně Ivana.Zimmelova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Hana Hladíková

třídní učitelka II.stupně Hana.Hladikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Tkadlčík

učitel I. a II. stupně daniel.tkadlcik@zsjeremenkova.cz

Monika Třeštíková

učitelka I. a II.stupně, monika.trestikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Daniel Kasan

třídní učitel II. stupně, Daniel.Kasan@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Jandová

učitelka, CKP

Mgr. Lucie Koukolíková

mateřská dovolená Lucie.Seda@zsjeremenkova.cz

Mgr. Veronika Vondroušová

rodičovská dovolená

Mgr.Romana Bartošová

třídní učitelka I.stupně, speciální pedagog, etoped romana.bartosova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Monika Jiskrová

třídní učitelka I.st., učitelka II.stupně monika.jiskrova@zsjeremenkova.cz

Mgr.Kateřina Santolíková

třídní učitelka I. stupně katerina.santolikova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jan Vondrouš

třídní učitel II.stupně,

Mgr. Alena Nývltová

CKP alena.nyvltova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Naďa Novotná

třídní učitelka I. stupně, péče o cizince nada.novotna@zsjeremenkova.cz

Bc. Natálie Janíčková

učitelka I. a II. stupně, natalie.janickova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Jitka Tomanová

učitelka I. a II. stupně jitka.tomanova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Alena Jirasová

rodičovská dovolená

Mgr. Žaneta Kovářová

mateřská dovolená

Mgr. et Bc. Ondřej Žůrek

třídní učitel II.stupně, ondrej.zurek@zsjeremenkova.cz

RNDr. Ilona Denisová

třídní učitelka II.stupně

Mgr. Blanka Zahálková

učitelka I. a II. stupeň blanka.zahalkova@zsjeremenkova.cz