Přejít k hlavnímu obsahu

ŠPP - metodik prevence sociálněpatologických jevů

Školní rok 2022/2023

Mgr. Romana Bartošová - metodik prevence sociálněpatologických jevů

Mgr. Eliška Svobodová - metodik prevence sociálněpatologických jevů

 

Ve školním roce 2022/2023 probíhá na ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003 prevence SPJ ve spolupráci s externím realizátorem centrum primární prevence DropIN. ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003 dále spolupracuje s organizací Život bez závislostí. V letošním školním roce má tým z řad pedagogických pracovníků nového člena a to paní učitelku Mgr. Elišku Svobodovou.

Minimální preventivní program pro školní rok 2022/2023 k nahlédnutí zde

 

Preventivní program probíhá za finanční účasti zřizovatele školy (Městská část Praha 4) a magistrátu hl. m. Prahy

 

 

 

 


I v letošním školním roce 2021/2022 probíhá na ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003 prevence SPJ ve spolupráci s externím realizátorem centrum primární prevence DropIN. ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003 dále spolupracuje s organizací Život bez závislostí.

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022 k nahlédnutí zde

Preventivní program probíhá za finanční účasti zřizovatele školy (Městská část Praha 4) a magistrátu hl. m. Prahy

                          

 

 

 

Uličník

Streetbus Uličník nově vyjede i na Jílovskou

Autobus, který pomáhá dětem a dospívajícím na území městské části Praha 4, rozšíří své působiště o další lokalitu. Kromě ulice Poláčkova, kam nízkoprahový klub jezdí vždy v sudé týdny ve středu, přibyde další stanoviště v ulici Jílovská. Tam se streetbus objeví poprvé v letošním roce 28. dubna a následně každou středu v liché týdny.

Nízkoprahový klub nabízí své služby všem dětem a dospívajícím do věku 19 let. O radu ale mohou požádat i starší nebo rodiče. Kromě poradenství nabízí Uličník také doučování. Tím pracovníci reagují na aktuální potřeby dětí, které se pomalu vracejí do škol.

Klub v autobusu je unikátní nejen svou mobilitou, ale je také jediným nízkoprahovým zařízením, které městská část Praha 4 má.

Uličník mohou děti a mladiství navštívit bez udání důvodu, a to anonymně. Pomáhá jim mj. při řešení nepříznivých životních situací, navíc nabízí možnost smysluplného trávení volného času.

Provozovatelem autobusu je organizace R-mosty. Projekt byl podpořen z grantu hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2021.

 

Službu vzdálené podpory Prev-Centrum, z.ú

Vážení rodiče,

níže naleznete propagační letáček ke službám vzdálené podpory Prev-Centra. V rámci služby nabízíme konzultace a podporu dětem, rodičům i pedagogům.

Děti se na nás mohou obrátit například v případě, že:

·         Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku

·         Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu se svěřit

·         Se nudí a hledají možnosti trávení volného času

Rodiče a pedagogové se na nás mohou obrátit například v případě, že:

·         Jejich děti/žáci jsou ohroženi rizikovým chováním (v online i v běžném prostředí)

·         Jejich děti/žáci mají potíže se zvládáním distanční výuky

·         Potřebují pro své děti/žáky nalézt zdravou formu trávení volného času

·         Potřebují zkonzultovat realizaci třídnických hodin či možnosti interaktivní činnosti v rámci distanční výuky

 

Další informace o službě naleznete v přiloženém letáku či na našich webových stránkách: Služba vzdálené podpory – Prev-Centrum

 

Ombudsman dětem - vážení rodiče,

níže přinášíme informace o působnosti veřejného ochránce práv určeného dětem a mladým dospělým. Informační leták cílený na děti najdete v příloze. Rovněž Vám posíláme odkaz na video, které z pohledu 12leté Aničky představí práci ombudsmana.

Letáček

webové stránky Ombudsman dětem a náctiletým

Video z pohledu 12leté Aničky

Preventivní program k nahlédnutí zde

Preventivní program probíhá za finanční účasti zřizovatele školy (Městská část Praha 4) a magistrátu hl. m. Prahy

                          

Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně

Vážení rodiče, 

ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc a důvěru. Pokud budete mít podezření, či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence, školního psychologa, výchovného poradce, či ředitelku školy). Využit lze také naši schránku důvěry, kterou najdete ve vestibulu školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Schránka důvěry

Milí žáci,

v rámci primární prevence byla na naší škole zřízena Schránka důvěry. Najdete ji ve vestibulu školy u schodiště pro návštěvy. Pokud máte nějaký problém, ať už velký nebo zdánlivě banální, a z nějakého důvodu se s ním bojíte jít za paní učitelkou (panem učitelem) nebo za paní vychovatelkou (panem vychovatelem), můžete jej i anonymně svěřit Schránce důvěry. Klíč od schránky důvěry má metodik prevence a školní psycholog. Pokud se podepíšete, nebojte se, vaše jméno neprozradíme, přesto se vám budeme snažit pomoci a problém vyřešit, či hledat cestu k řešení.

Určitě můžete napsat připomínky, dotazy nebo třeba i náměty.

 

Preventivní programy - aktuálně (prosinec 2018)

Preventivní programy pořádáme s podporou Městské části Prahy 4, MHMP, ve spolupráci s organizacemi Prevalis (http://www.prevalis.org/),  Jules a Jim (https://www.julesajim.cz), Policií ČR, MPČR, HZS. 

V prosinci 2018 máme plánovány programy pro 4.ročníky a 6.ročníky. Pro 4.ročníky program - Nekuřátka - preventivní program proti tabakismu. Pro 6.ročníky - preventivní program proti užívání Alkoholu. Tyto preventivní programy připravuje organizace Jules and JIm.

 

Na shledanou

Romana Bartošová

 

 

 

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft