ŠPP - metodik prevence sociálněpatologických jevů

Mgr. Romana Bartošová

Preventivní program k nahlédnutí zde

Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně

Vážení rodiče, 

ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc a důvěru. Pokud budete mít podezření, či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence, školního psychologa, výchovného poradce, či ředitelku školy). Využit lze také naši schránku důvěry, kterou najdete ve vestibulu školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Schránka důvěry

Milí žáci,

v rámci primární prevence byla na naší škole zřízena Schránka důvěry. Najdete ji ve vestibulu školy u schodiště pro návštěvy. Pokud máte nějaký problém, ať už velký nebo zdánlivě banální, a z nějakého důvodu se s ním bojíte jít za paní učitelkou (panem učitelem) nebo za paní vychovatelkou (panem vychovatelem), můžete jej i anonymně svěřit Schránce důvěry. Klíč od schránky důvěry má metodik prevence a školní psycholog. Pokud se podepíšete, nebojte se, vaše jméno neprozradíme, přesto se vám budeme snažit pomoci a problém vyřešit, či hledat cestu k řešení.

Určitě můžete napsat připomínky, dotazy nebo třeba i náměty.

 

Preventivní programy - aktuálně (prosinec 2018)

Preventivní programy pořádáme s podporou Městské části Prahy 4, MHMP, ve spolupráci s organizacemi Prevalis (http://www.prevalis.org/),  Jules a Jim (https://www.julesajim.cz), Policií ČR, MPČR, HZS. 

V prosinci 2018 máme plánovány programy pro 4.ročníky a 6.ročníky. Pro 4.ročníky program - Nekuřátka - preventivní program proti tabakismu. Pro 6.ročníky - preventivní program proti užívání Alkoholu. Tyto preventivní programy připravuje organizace Jules and JIm.

 

Na shledanou

Romana Bartošová