Dne 7. 11. 2018 proběhla za účasti kariérové poradkyně RNDr. Ilony Denisové schůzka rodičů žáků 5., 7. a 9. ročníků k volbě povolání.

Program schůzky:

1. Seznámení rodičů s dokumentem Cesta k přijetí na SŠ / viz prezentace na webu školy -sekce přijímací řízení na SŠ /.

2. Postup při volbě vhodné školy, schopnosti žáka.

3. Organizační postupy v přijímacím řízení při podávání přihlášek.

4. Důležité termíny, administrativa.

5. Vzory přihlášek /modré, růžové/ a jejich vyplňování.

6. Seznámení s nabídkami škol /aktualizovaný Atlas školství, knižní publikace Informace o středních školách, odkazy na webové portály škol, dny otevřených dveří, Schola pragensis.../

7. Individuální konzultace s rodiči.

Více informací najdete v záložce PRO RODIČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ