Přejít k hlavnímu obsahu

 

Výchovný a kariérní poradce

Ve škole působí výchovná poradkyně a kariérní poradkyně.

Výchovná poradkyně pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi něž spadají žáci nadaní, žáci s SPUCH, žáci sociálně znevýhodnění a s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Pro žáky pátých, sedmých a devátých tříd zajišťuje kariérové poradenství kariérní poradkyně, která bude žákům i zákonným zástupcům  pomáhat s výběrem vhodné školy ( G, SŠ, SOU). Do její pracovní náplně patří rovněž poradenství ohledně přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá  gymnázia, vydávání přihlášek a zápisových lístků, exkurze na Úřad práce hl.m.Prahy, na veletrh škol a návštěvy vybraných středních škol.

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň - Mgr. Romana Bartošová

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň a kariérní poradkyně - RNDr. Ilona Denisová

 

Se školou pravidelně spolupracuje poradenská psycholožka Mgr.Michaela Šedivá a  metodička prevence PaeDr. Lenka Marušková z PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10

Společně s výchovným  a kariérovým poradcem, speciálním pedagogem, tyflopedem, metodikem prevence SPJ řeší problematiku žáků s SPU, SPCH, problémy v třídním kolektivu, karierové poradenství, zpracovává posudek nezbytný k žádosti o individulní vzdělávací plán pro nadané žáky i žáky se speciálními vzdělávacícmi potřebami.

Poradenská psycholožka: Mgr. Michaela Šedivá

Metodička prevence: PaeDr. Lenka Marušková

dochází dle předchozí dohody

msediva@ppppraha.cz 

lmaruskova@ppppraha.cz

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft