Přejít k hlavnímu obsahu

Vážení rodiče,

níže naleznete nabídku kroužků pro školní rok 2021/2022. Na úvod několik zásadních informací.

Kroužky se dělí na 3. skupiny:

Kroužky pořádané školou - na tyto kroužky je třeba vyplnit přihlášku v Google formuláři a následně uhradit poplatek. Uhrazení probíhá po vygenerování platby v programu Bakaláři.

Kroužky pro žáky školní družiny - na tyto kroužky je třeba vyplnit přihlášku v Google formuláři. Tyto kroužky jsou určeny pouze žákům, kteří navštěvují školní družinu. Tyto kroužky jsou zdarma, poplatek je pouze u označených kroužků za materiál ze kterého děti budou tvořit.

Kroužky pořádané externími organizacemi - zde naleznete seznam kroužků, které pořádají externí organizace. Veškerou agendu k těmto kroužkům (platby, přihlášky) řešíte přímo s pořadateli kroužků.

Nabídka kroužků

kroužky probíhají od října do května (1. pololetí - říjen až leden, 2. pololetí únor až květen) - týká se kroužků skupiny 1 a 2 - pořádané školou a školní družinou

přihlášení na kroužek probíhá přes Google formulář - tyká se kroužků skupiny 1 a 2

 

přihláška na kroužky pořádané školou a na kroužky ve školní družině

 

v přihlášce můžete označit více kroužků, platba ovšem probíhá za každý kroužek zvlášť (na základě jednotlivých specifických symbolů kroužků)

variabilní symbol je evidenční číslo žáka

specifický symbol je konkrétní pro daný kroužek

platba za daný kroužek je pololetní, výjimkou je přípravný kurz z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. tříd, který probíhá od října do dubna - zde je platba jednorázová za celý kurz

s platbou prosím vydržte do momentu potvrzení, že se daný kroužek otevírá!

Termín vyplnění přihlášek je do 30. 9. 2021

V případě naplnění kapacity kroužku budou mít přednost žáci, jejichž přihláška bude vyplněna dříve.

V případě nejasností, nebo potřeby získat další informace mě prosím kontaktujte.

 

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2022 Created by SnowSoft