Přejít k hlavnímu obsahu

Kroužky pořádané školou ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,

níže naleznete PDF soubor s nabídkou kroužků, které pořádá ZŠ Jeremenkova. Na kroužky se lze přihlašovat přes Google formulář, který je dostupný na tomto odkazu.

Nabídka kroužků pořádných školou

 

  • Přihlašování je povoleno od 13. 9. 2023 - 24. 9. 2023.
  • Přihlášku v Google formuláři vyplňujete pouze na kroužky pořádané školou.
  • Činnost kroužků v 1. pololetí započne v pondělí 2. 10. 2023.
  • Při naplnění minimální hranice pro otevření kroužku, znovu v týdnu od 25. - 29. 9. 2023 zveřejníme, které kroužky se otevírají.
  • Platby prosím nechte až do momentu, kdy budete vědět, že se kroužek skutečně otevírá. Budeme vás informovat, do té doby, prosím, finance neposílejte.

 

  • Číslo účtu: 67388329/0800
  • Variabilní symbol: 6-místné evidenční číslo žáka uvedeno v Bakalářích.
  • Specifický symbol: uvedeno u jednotlivých kroužků v tabulce na webových stránkách školy.
  • Částky: uvedeny u jednotlivých kroužků v tabulce na webových stránkách školy.

 

Děkuji vám za spolupráci.

 

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 


Vážení rodiče,

níže naleznete informace ke kroužkům pořádným v ZŠ Jeremenkova ve školním roce 2023/2024. Seznam bude připraven v týdnu 11. - 15. 9. 2023.

Školní kroužky začínají 2. 10. 2023.

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft