Kroužky 2018/19 pořádáné školou

Vážení rodiče,

 

níže naleznete seznam kroužků, které pořádá škola a dále kontakt na externí poskytovale kroužků. Seznam je zde rovněž k nahlédnutí ve formátu PDF.

Jednotlivé kroužky mají rovněž připravené přihlášky již na konktétní kroužek, který najdete v sekci o škole → dokumenty ke stažení.

Kroužky konverzace s rodilým mluvčím jsou v jednání s jazykovou školu Polyglot, přihlašování a platba bude vyřizována přímo s Polyglotem. O dalším průběhu jednání a nabídce jazykových kroužků budete informováni.

Přihlášky  - platby - doklad o zaplacení - docházka - odhláška

Jednotlivé kroužky mají svá předčíslí přo tvorbu variabilního symbolu. Při zadávání platby tedy uvádíte následující údaje -příklad:

 • Kroužek má předčíslí 6021
 • Žák má identifikační číslo180036
 • Variabilní symbol pro platbu kroužku tedy vypadá → 6021180036
 • Platby bez variabilního symbolu budou zaslány zpět na účet odesílatele a kroužek se bude považovat za nezaplacený.
 • Doklad o zaplacení - společně s přihláškou - odevzdá žák přímo lektorovi kroužku, v případě 1. stupně lze prostřednictvím třídního učitele, a to do 14. 9. 2018 .
 • Škola si vyhrazuje právo v případě nedostatečného zájmu ze strany dětí kroužek neotevřít.
 • Minimální počet žáků je 10.
 • Docházka je po přihlášení povinná, rodič informuje lektora o neúčasti žáka v kroužku.
 • Odhlášení žáka musí být písemné, peníze se nevrací.

 

 

 

budou probíhat od října 2018 do května 2019 včetně.

 

Zákonný zástupce:

 •  přihlašuje žáka do kroužku písemně na celý školní rok 
 •  platby hradí zvlášť za každý kroužek a za každé pololetí - do 14.9.2018, do 15.1.2019, a to na účet školy  67388329/0800
 •  k platbě uvede správný variabilní symbol žáka a účel platby - viz záložka platby
 •  přihlášku předá lektorovi kroužku do 14.9.2018 - u I.stupně lze prostřednictvím třídních učitelů
 •  doklad o zaplacení zvoleného kroužku doručí lektorovi vždy do 14.9. 2018 a do 15.1.2019
 •  písemně odhlásí žáka z kroužku - odhláška z kroužku je možná pouze po 1. pololetí, a to nejpozději do 15.1.2019 (neodhlásí-li zákonný zástupce žáka z kroužku prokazatelným způsobem v požadovaném termínu, uhradí druhé pololetí v plném rozsahu)

Každý kroužek bude otevřen po naplnění minimálním počtem žáků, škola si vyhrazuje právo kroužek zrušit či neotevřít.

Nabídka kroužků bude uveřejněna 5.9.2018, přihláška bude ke stažení zde.

 

 

 

 

Kroužky 2018/19 pořádané externími organizacemi

 • při přihlašování k externím lektorům není třeba vyplňovat přihláška

Kroužky označené * spadají výhradně pod pořadetele kroužků, na které najdete kontakt v nabídce kroužků

 

Věda nás baví

Flétny

Hra na piano

Plavecká škola Torpédo

Gymnastika - Ludus Magnus

Atletika

Fotbal - AFK Slavoj Podolí

Karate Vision

Tenisová škola Tallent