Přejít k hlavnímu obsahu

Přestup žáka z jiné školy

Vážení rodiče,

  • Přestupy žáků z jiných škol má v kompetenci paní zástupkyně RNDr. Ilona Denisová - kontaktujte ji prosím na emailu: ilona.denisova@zsjeremenkova.cz
  • Po dohodě s paní zástupkyní lze absolvovat prohlídku školy, návštěvu ve výuce
  • Přijďte na Den otevřených dveří nebo na některou školní akci určenou veřejnosti (termíny zveřejňujeme na našem webu)

 

Doklady potřebné k přihlášení dítěte

  • vyplněná přihláška (je ke stažení na našem webu nebo ji můžete vyplnit u nás) 
  • žádost o přestup do ZŠ Jeremenkova ve formátu PDF
  • žádost o přestup do ZŠ Jeremenkova ve formátu DOCX
  • doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte (je nezbytné, aby za dítě jednal jeho zákonný zástupce)
  • rodný list dítěte a jeho poslední vysvědčení ze školy, ze které k nám přestupuje (u cizinců překlad těchto dokumentů do češtiny)
  • u žáků cizinců doklad o trvalém pobytu
  • zprávy z odborných vyšetření, pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby

 

Těšíme se na nové žáky.

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft