Přejít k hlavnímu obsahu

Přestup dítěte do školy

(i v průběhu školního roku)

Vážení rodiče,

pokud vybíráte školu pro své dítě a nejste ještě rozhodnuti, navrhujeme vám, abyste se s naší školou seznámili některým z těchto způsobů:

 • Kontaktujte třídní učitelku (e-mailové adresy jsou na našem webu) a domluvte si návštěvu vyučování. Návštěvu můžete absolvovat sami nebo s dítětem.
 • Přijďte na Den otevřených dveří nebo na některou školní akci určenou veřejnosti (termíny zveřejňujeme na našem webu).
 • Přijďte se informovat k vedení školy, konzultační hodiny máme uvedeny na webu. Pokud vám tento termín nevyhovuje, napište nám a dohodneme si jiný.

Při neohlášené návštěvě se může stát, že se vám pro jiné pracovní povinnosti nebudeme moci věnovat.

Pokud jste si naší školu už vybrali a chtěli byste k nám své dítě přihlásit, prosíme vás, abyste postupovali podle níže uvedených pravidel. Změna školy je důležité životní rozhodnutí a vaše dítě si zaslouží, abychom se mu plně věnovali.

Přijďte s dítětem v dobu, která je vyhrazena pro přijímání nových žáků. Pokud vám termíny uvedené na webu nevyhovují, napište nám, abychom si domluvili jiný termín. Při neohlášené návštěvě děti nezapisujeme.

Součástí přijímacího procesu je

 • seznámení s učiteli (třídní učitelka, výchovná poradkyně, vedení školy)
 • orientace v budově (krátká prohlídka školy)
 • přihlášení ke stravování (pokud bude dítě chodit na obědy) /files/dokumenty/Přihláška do školní jídelny.docx
 • přihlášení do družiny (pokud do ní bude dítě chodit)
 • předání informací o kroužcích
 • předání učebnic

Doklady potřebné k přihlášení dítěte

 • vyplněná přihláška (je ke stažení na našem webu nebo ji můžete vyplnit u nás) /files/dokumenty/zadost-o-prestup-do-zs-s-rvj.docx
 • doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte (je nezbytné, aby za dítě jednal jeho zákonný zástupce – upozorňujeme zejména cizince, že s jinými osobami jednat nebudeme)
 • rodný list dítěte a jeho poslední vysvědčení ze školy, ze které k nám přestupuje (u cizinců překlad těchto dokumentů do češtiny)
 • zprávy z odborných vyšetření, pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft