Ředitelská volna

§ 2 Organizace školního roku

(5) Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace, vyhlašuje volné dny ředitel školy po projednání s žáky a zřizovatelem.

Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku

 

§ 24 Školní rok

(2) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon

Do konce roku 2018 jsou plánovány tyto termíny:

  • 5. 10. 2018 z důvodu voleb

V roce 2019 je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky ve dnech:

  • 3. a 4. ledna 2019

Sledovat změny na této stránce

Ulož