Zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milé děti,

         školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018   

Naše nové prvňáčky očekáváme v 8.20 před školou a poté je slavnostně uvítáme v 8.40 v jejich třídách.

Pokud dojde k jakýmkoliv organizačním změnám, budete včas informováni.

Žáci 2. – 9. ročníku začnou výuku v 8.00 hodin ve svých kmenových třídách se svým třídním vyučujícím (aktuální plán školy a tříd bude k nahlédnutí v recepci školy).

Nové žáky 2. – 9. ročníků si vyzvednou třídní učitelé u recepce v 7.45 hod.

              Provoz školní družiny bude rovněž zahájen 3. 9. 2018 - ukončení v 15.00 hod.

Výdej obědů 3. 9. 2018 od 10.30 hod. - boloňské špagety.   

 Těšíme se na Vás!

 

 

                                                        Výuka ve dnech 3. – 7. 9. 2018

Pondělí 3. 9. 2018

1. roč.:

8.20 sraz před školou

8.40 slavnostní uvítání - třídy

9.30 schůzka rodičů v posluchárně - informace k  družině, jídelně

2. – 9. roč.:

8.00 – 8. 45 - třídy

Úterý 4. 9. 2018

Třídnické práce

Výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

1. roč.:

8.00 – 9.40

2. – 5. roč.:

8.00 – 11.45

6. – 9. roč.:

8.00 – 12.40

Středa 5. 9. 2018

Třídnické práce

Výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

1. roč.:

8.00 – 9.40

2. – 5. roč.:

8.00 – 11.45

6. – 9. roč.:

8.00 – 12.40

Čtvrtek 6. 9. 2018

Výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

1. roč.:

8.00 – 11.45

2. – 5. roč.:

8.00 – 11.45

6. – 9. roč.:

8.00 – 12.40

Pátek 7. 9. 2018

Výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

1. roč.:

8.00 – 11.45

2. – 5. roč.:

8.00 – 11.45

6. – 9. roč.:

8.00 – 12.40

 


Sledovat změny na této stránce

Ulož