Upozornění na platbu zvoleného kroužku na 2.pololetí:platbu je nutné uhradit tak, abyste

do 15.1.2019 

předali doklad o úhradě lektorovi

Do stejného data je rovněž nutné odevzdat lektorovi písemnou odhlášku z kroužku na druhé pololetí 2018-19, 

    nebude -li dítě v kroužku pokračovat. Bez písemné odhlášky je nutné uhradit druhé pololetí.

Děkujeme vám za včasnou úhradu nebo odhlášku.

 

Variabilní symboly pro jednotlivé platby

Dva účty školy:

1. účet školní jídelny pouze pro platby obědů :       19 - 67388329/0800 

2. účet školy pro ostatní platby :  67388329/0800

 

Zákonný zástupce hradí platby žáka:

- na správný účet

- v předepsaných termínech

- s uvedením správného VS žáka

- do poznámky uvede jméno žáka, třídu, účel platby

vzor:  VS 11180987, v poznámce uvedeno Andulka Veselá, 1.A obědy

Neidentifikovatelné platby bez uvedení výše požadovaného budou zasílány školou zpět na účet odesílatele, který se tím vystavuje nebezpečí dlužné platby a sankce (v jídelně a družině vyloučení žáka z jídelny nebo družiny do doby úhrady dlužné částky, více viz příkaz ředitelky školy; kroužky, výjezdy - nemožnost čerpání dané aktivity žákem).

 

Zákonný zástupce předá doklad o zaplacení:

- zvoleného kroužku na 1.pololetí danému lektorovi do 15.9.2018 

- zvoleného kroužku na 2.pololetí danému lektorovi do 15.1.2019 

- školy v přírodě, adaptačního pobytu třídnímu učiteli

- jazykového pobytu, lyžařského kursu, jiného výjezdu vedoucímu zájezdu

 

VS - variabilní symbol žáka tvoří:

předčíslí dle typu platby  a identifikační číslo žáka, které je stále stejné po celou dobu navštěvování základní školy.

např. platba obědů - předčíslí 11 a IČ žáka 180987 - VS je tedy 11180987

 

Předčíslí variabilních symbolů pro jednotlivé platby:

11 – Školní jídelna (pozor - obědy plaťte na číslo účtu: 19 - 67388329/0800)

25 – ISIC

38 – Školní družina

222 – Adaptační pobyty

333 – Školy v přírodě

444 – Lyžařský kurz

555 – Jazykové pobyty

602 – Kroužky

Identifikační číslo obdrží rodiče prvňáčků dne 3.9.2018 na schůzce v posluchárně, noví žáci vyšších ročníků od svého třídního učitele; rovněž bude k nalezení v elektronické žákovské knížce v záložce osobní údaje.

 

Příklad: