Přijímací pohovory do budoucích šestých tříd s rozšířenou výukou jazyků

proběhnou ve středu 29. května 2019 od 8.00 hodin. Sraz účastníkův recepci školy v 7.45 hodin.

Přijímací pohovor probíhá formou konverzace  v anglickém jazyce.

 

Případní zájemci se mohou přihlásit na emailové adrese: jan.vondrous@zsjeremenkova.cz

S dotazy se obracejte na Mgr. Jana Vondrouše.

 

Těšíme se na všechny zájemce, kteří s námi chtějí objevovat kouzla cizích jazyků.