Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla pro návštěvy školy

Návštěvníci školy mohou do budovy vstupovat hlavním vchodem přes recepci, v níž se ohlásí panu recepčnímu.

Nahlásí důvod své návštěvy, osobu, za níž přicházejí, prokážou se OP a zapíšou se do knihy návštěv.

Poté vyčkají příchodu daného pracovníka, za nímž přicházejí.

Při odchodu se odepíšou z knihy návštěv.

Volný pohyb po budově není možný.

 

Pravidla pro návštěvy ve třídách

  • Rodiče mohou navštívit vyučování ve dnech zvaných Den otevřených dveří nebo také jindy, a to po předchozí dohodě s třídním pedagogem a vedením školy.
  • Studenti nebo jiní zájemci mohou navštívit vyučování po předchozí domluvě s třídním učitelem. Zájem o návštěvu je nutné učiteli sdělit minimálně 2 dny před jejím předpokládaným uskutečněním. Tyto návštěvy povoluje ředitel školy.
  • Návštěvníci mohou vstoupit do výuky jen před jejím zahájením, tj. před začátkem hodiny. V průběhu výuky již není možné do tříd vstupovat. 
  • Návštěvníci se usadí na vyhrazené místo a potichu sledují činnost žáků. Pokud přišli jako skupina, nehovoří mezi sebou, aby nerušili práci učitele a žáků.
  • Návštěvníci v průběhu vyučování neoslovují učitele ani žáky. Pokud je osloví sami žáci, stručně jim odpoví a nekladou jim žádné otázky.
  • Pokud jsou všichni žáci zaměstnaní, mohou se návštěvníci potichu procházet po třídě a sledovat jejich činnost zblízka. Fotografovat je možné jen prostředí třídy a vystavené práce, nikoli žáky a učitele.
  • Písemnosti žáků, materiály a pomůcky si návštěvníci mohou prohlížet po skončení vyučování. Prohlédnuté věci vrátí zpět na původní místo.
  • Případné otázky zodpoví některý z učitelů po vyučování nebo vedení školy.
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft