Přejít k hlavnímu obsahu

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Nepřítomnost žáka omlouvejte e-mailem třídnímu učiteli, formou zprávy KOMENS v systému Bakaláři nebo telefonicky panu recepčnímu do 72 hod. od nepřítomnosti.

V případě, že požadujete uvolnění žáka při předem známé nepřítomnosti, vyplňte s dostatečným předstihem žádost o uvolnění z výuky.

Žádost odevzdejte nejpozději týden před požadovaným odjezdem třídnímu učiteli, abyste obdrželi potřebný písemný souhlas vedení školy a úkoly od TU ještě před odjezdem.

Uvolnění do pěti dnů včetně vyřizuje třídní učitel, nad pět dnů ředitel školy.

 

Žádost o uvolnění z předmětu

Žádáte-li o trvalé uvolnění z tělesné výuky nebo jiného předmětu na školní rok ze zdravotních důvodů, je nutné vyplnit žádost a doložit ji vyjádřením lékaře. V případě prvních nebo koncových hodin TV či jiného předmětu, z něhož žádáte uvolnění, požádejte o to, aby dítě nemuselo být přítomno v hodině. 

 

Žádost o změnu organizace výuky v předmětu

Žádáte-li o úpravu výuky z jiných důvodů - vrcholový sport, ZUŠ - je potřeba vyplnit žádost a doložit písemné vyjádření subjektu. 

 

Žádosti jsou ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení.

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft