Harmonogram školního roku

Zahájení školního roku 2016/2017

Milé děti, žakyně a žáci,  vážení rodiče,

vítáme vás na nových webových stránkách školy. Prázdniny se chýlí ke konci a těší se na vás škola. Věříme, že i vy se do školy těšíte. Těšíme se také na nové žáky, prvňáčky a žáky Montessori a věříme, že naše škola se stane i vaší. 

Organizace výuky 1. 9. 2016

  • stávající žáci se dostaví do svých tříd v 7:50 přes šatny
  • nově přijatí žáci kromě prvňáčků a Montessori přijdou v 7:50 schodištěm pro návštěvy do 1.patra do předsálí kanceláří, kde si je vyzvedbou jejich třídní učitelé
  • prvňáčci včetně všech žáků Montessori se shromáždí před školou v 8:15, kde proběhne slavnostní přivítání 
  • schůzka pro rodiče prvňáčků RVJ se koná v posluchárně v 8.45, pro rodiče všech Montessori tříd v 9:30
  • výuka 1.9. končí na I. stupni v 8.45, na II. stupni v 9:40.
  • obědy se vydávají ve školní jídelně v době 9.30 - 10:30
  • školní družina pro přihlášené funguje do 17:00

Organizace výuky 2.9.2016

Vyučování na 1.stupni končí v 11.45, na 2.stupni ve 12.40 

Odpolední vyučování začne až od 8.9.2016

Harmonogram školního roku 2016/2017 dle MŠMT zde