Variabilní symboly pro jednotlivé platby

účet školy pro platby:  67388329/0800

účet školní jídelny:       19 - 67388329/0800 - pouze pro platy obědů

 

VS dítěte se skládá:

z předčíslí dle typu platby a identifikačního čísla, které je stále stejné po celou dobu navštěvování základní školy.

Předčíslí variabilních symbolů pro jednotlivé platby:

11 – Školní jídelna (pozor na nové číslo účtu při platbě do školní jídelny 19 - 67388329/0800)

25 – ISIC

38 – Školní družina

222 – Adaptační pobyty

333 – Školy v přírodě

444 – Lyžařský kurz

555 – Jazykové pobyty

602 – Kroužky

Identifikační číslo obdrželi rodiče na prvních třídních schůzkách 11. 9. 2017 a dále je k nalezení v elektronické žákovské knížce v záložce osobní údaje.

 

Příklad: