PPP Francouzská, Praha 2 – Mgr. Michaela Šedivá

ÚPOL Olomouc

PedF UK

ZŠ Ohradní, ZŠ Horáčkova,  ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Školní, MŠ a ZŠ Kavčí Hory, ZŠ pro slabozraké, Praha 2,  ZŠ Cimburkova, Praha 3

 

Prevence SPJ

Prevalis, Jules a Jim

Linka bezpečí

Vítek Hrbáček

Policie ČR

VZP - VZpoura proti úrazům

OSPOD Praha 4 –    Mgr.Iveta Šalandová, Mgr. Prágrová

 

Zřizovatel: Mgr. Iva Kotvová, radní pro školství, místostarostka

                     Mgr.Lukáš Zicha, radní pro podnikání, člen školské rady

                                                    a také náš instruktor lyžařského a vodáckého výcviku

                     Mgr. Jana Ságlová- vedoucí OŠK

Školská rada

Klub přátel základní školy

Setkání radnice a OŠ s pedagogickým sborem ZŠ Jeremenkova.