Pronájmy prostor školy

Máte-li zájem o pronájem, napište nám předběžnou písemnou objednávku s fakturačními údaji, s požadavky na konkrétní dny, uveďte požadovaný počet hodin za celé období, uveďte kontakt, abychom se vám mohli ozvat.

Objednávky zasílejte na skola@zsjeremenkova.cz 

 

Malá tělocvična

Prostorově méně náročné sporty je možno realizovat v malé tělocvičně (172 m2). Pronájem je možný v době mimo výuku a sportovní kroužky. Nutná obuv se světlou podrážkou. 

Velká tělocvična

Ve velké tělocvičně (312 m2) je možno realizovat zejména míčové hry a jiné prostorově náročné sporty, jako je košíková, volejbal, floorbal a gymnastika. Pronájem je možný v době mimo výuku a sportovní kroužky. Nutná obuv se světlou podrážkou.

Tenisová hala

Nafukovací tenisová hala se používá k doplňkové výuce tělesné výchovy a ke sportovním kroužkům;  v ranních, odpoledních a večerních hodinách slouží hráčům tenisu z řad veřejnosti v době mimo výuku a kroužky. Nelze použít pro fotbal.

Venkovní hříště s umělým povrchem

Všestranné využití, opět v době mimo výuku a kroužky. Cena 500,-Kč/hod.

Běžecká dráha s umělým povrchem

Dráha a doskočiště jsou vhodné pro atletiku. Cena 150,-Kč/hod.

Ceny pronájmu za tělocvičny a hřiště jsou včetně šaten a sprch.

Učebny 

  • klasická - 120,-/hod. bez PC, IT
  • klasická s PC a IT (interaktivní tabule) - 200,-Kč/hod.
  • jazyková - 200,-Kč/hod.
  • počítačová - 350,-Kč/hod.
  • posluchárna pro 50 osob, s plazmovou televizí, dataprojektorem a plátnem - 500,-Kč/hod.
  • dílny - 200,-Kč/hod.

Školní jídelna

Kapacita a možnost téměř libovolného uspořádání se nabízí zájemcům po skončení běžného provozu, cca od 15.00 hodin. Cena pronájmu je 300 Kč na hodinu. Vhodné pro pořádání schůzí, rautů apod.