RNDr. Ilona Denisová

výchovná poradkyně II. stupně a kariérní poradenství
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
ilona.denisova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Alena Nývltová

výchovná poradkyně I.st. alena.nyvltova@zsjeremenkova.cz