RNDr. Ilona Denisová

kariérní poradkyně - výchovná poradkyně pro II. stupeň Ilona.Denisova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Jandová

speciální pedagog, tyfloped iveta.jandova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Romana Bartošová

speciální pedagog, metodik SPJ, výchovná poradkyně pro I. stupeň
„Pamatujme na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“
romana.bartosova@zsjeremenkova.cz