RNDr. Ilona Denisová

výchovná poradkyně II.st.- kariérní poradenství Ilona.Denisova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Jandová

speciální pedagog - tyfloped, metodik SPJ skola@zsjeremenkova.cz

Mgr. Romana Bartošová

speciální pedagog, etoped, metodik SPJ
„Pamatujme na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“
romana.bartosova@zsjeremenkova.cz