Přejít k hlavnímu obsahu

Informace ze školní jídelny

Informace k cenám obědů (od 1. 4. 2021):

Vážení strávnici v jídelně ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003,

vzhledem k nárůstu zejména mzdové režie, která vzhledem k téměř 50% poklesu počtu uvařených obědů a naopak „nepoklesu“ mzdových nákladů připadajících na prac. zajišťující školní stravování ( mzdy nebyly kráceny) v roce 2020, z důvodu covidových opatření omezujících provoz škol a školních jídelen, je nově propočtená cena obědů pro cizí strávníky výrazně vyšší. Jsme si vědomi toho, že nárůst cen pro cizí strávníky se nesetká s kladným ohlasem, ale je nutné postupovat dle platné právní legislativy.

Z těchto důvodů je od 1. 4. 2021 stanovena cena porce (nedotavaná) pro cizí strávníky na 100,- Kč

Děkujeme za pochopení a věříme, že nám zachováte přízeň.

Věk Kategorie Cena oběda Zálohová měsíční úhrada
6  -  10 let I. 28 Kč 560 Kč
11 -  14 let II. 30 Kč 600 Kč
15 -  18 let III. 31 Kč 630 Kč
  cizí strávníci 100 Kč (nedotované) 2 000 Kč

Aktualizovaný řád školní jídelny

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

Informace k cenám obědů (od 1. 9. 2020):

Žáci jsou zařazeni do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v době 1. září  do 31. srpna v daném školním roce takto:

Věk Kategorie Cena oběda Zálohová měsíční úhrada
6  -  10 let I. 28 Kč 560 Kč
11 -  14 let II. 30 Kč 600 Kč
15 -  18 let III. 31 Kč 630 Kč
  cizí strávníci 70 Kč (nedotované) 1 400 Kč

Přihláška ke školnímu stravování ke stažení zde.

Zájemcům z řad žáků bude rozdáda 1. 9. 2020 třídním učitelem.

Platbu na září 2020 je nutné zaslat na účet jídelny do 31 .srpna 2020, kromě žáků budoucích prvních tříd a nových žáků, kteří zaplatí obědy po vyplnění přihlášky do ŠJ a po obdržení evidenčního čísla.

Přihlašovací údaje do systému objednávání obědů, obdrží noví žáci po vyplnění přihlášky a zavedení do systému emailem od vedoucího školní jídelny.

Placení stravného:

  • Trvalým příkazem nebo vkladem na účet školní jídelny vždy do 25. dne předchozího měsíce
  • Převodem z účtu
  • V hotovosti pouze se souhlasem vedení školy
  • Číslo účtu a variabilní symbol viz níže

Podrobnější údaje získáte od vedoucího školní jídelny - tel.: 725 837 664

Číslo účtu pro platby za obědy:  19-67388329/0800  (pouze pro platbu obědů)

Variabilní symbol dítěte se skládá z předčíslí pro jídelnu 11 a za něj se dá identifikační číslo žáka.

Příklad:

předčíslí pro jídelnu Identifikační číslo žáka Variabilní symbol pro platbu do jídelny
11 432156 11432156

Odkaz na jídelníček a objednávání obědů naleznete na Strava.cz

Co v době nemoci dítětě ?

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole lze dotovaný oběd vyzvednout do přinesených nádob.

Další dny nepřítomnosti žáka ve škole není možné čerpat dotované obědy, je nutné je odhlásit. 

Řád školní jídelny a přihláška do školní jídelny

Řád školní jidelny

K vyzvedávání obědů

Žáci používají kartu ISIC Školák, kterou si žák zakoupí u svého třídního učitele.

Cena je 300 Kč a platnost 5 let.

V den, kdy jde strávník na oběd, je nutné mít zaplaceno, jinak nebude oběd vydán.

Seznam alergenů

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft