Seznam alergenů

Řád školní jídelny a přihláška do školní jídelny

dokument ke stažení zde

Informace ze školní jídelny

Platby:

číslo účtu pro platby za obědy: 19 - 67388329/0800

VS dítěte se skládá z předčíslí pro jídelnu: 11 a za něj se dá identifikační číslo žáka

Od školního roku 2017-18 jsme přešli na modernější systém objednávání obědů. Na internetu již můžete sledovat historii obědů a budete mít přehled o tom, co vaše děti jedly. 

 

K vyzvedávání obědů:

používají žáci kartu ISIC Školák , kterou si žák zakoupí u svého třídního učitele, cena je 250,-Kč a platnost 5 let.

K pořízení ISICu je potřeba pasová fotografie žáka v el.podobě, kterou zašlete mailem  panu Vondroušovi.

Karta je majetkem žáka a má využití i v MHD jako doklad místo lítačky.

Při ztrátě se hradí 150,-Kč, žádá se o ni u pana zástupce.

V den, kdy jde strávník na oběd, je nutné mít zaplaceno.

Při vyzvednutí oběda je nutné prokázat se identifikační kartou, bez ní nebude oběd vydán.
 
 

Ceny obědů:

Žáci jsou zařazeni do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v době 1. září  do 31. srpna v daném školním roce takto:

6   -  10 let    I.  kategorie  cena oběda  24,- Kč  zálohová měsíční úhrada  480,- Kč

11 -  14 let    II. kategorie  cena oběda  26,- Kč                       "                        520,- Kč

15 -  18 let    III. kategorie cena oběda  27,- Kč                       "                        540,- Kč

cizí strávníci                                                 64,- Kč  - nedotovaná cena

 

Placení stravného:

- trvalým příkazem vždy do 25. dne předchozího měsíce

- složenkou a převodem z účtu

Údaje získáte od vedoucí školní jídelny -  tel. 725 837 664

 

Co v době nemoci dítětě ?

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole lze dotovaný oběd vyzvednout do přinesených nádob.

Další dny nepřítomnosti žáka ve škole není možné čerpat dotované obědy, je nutné je odhlásit.