Přejít k hlavnímu obsahu

Dotované mléčné výrobky

Rok 2018/19

Po zkušenostech z loňského roku jsme neuzavřeli další smlouvu na dotované mléčné výrobky, neboť nemáme možnost ovlivnit ani skladbu sortimentu, ani  jejich kvalitu, natož množství a četnost závozů.

Jednotvárný sortiment bez nápadu vedl k tomu, že neochucené bílé jogurty často končily v koších, trvanlivé krabičkové mléko zase pod skříněmi či v keřích zahrady, navíc podle našeho názoru trvanlivé mléko nepředstavuje hodnotný mléčný výrobek pro děti. 

Dalším problémem bylo zahlcení školy odpadem v enormním množství, kdy dodavatelské firmy pouze distribuují, avšak neřeší, nehradí a nezajišťují likvidaci odpadu, jímž školu zatíží ve dvou měsíčních závozech.

Rozdat jednou týdně 900 výrobků 450 dětem bylo nadlidským úkolem učitelů bez nároku na odměny, kterou by si od dodavatele či autora projektu zasloužili, škola navíc nemá skladovací prostory pro takové množství mléčných výrobků.

A tak dobrá myšlenka skončila nedotaženou realiazací.

Rok 2017/18

V letošním roce jsou žákům nově dodávány i dotované mléčné výrobky.

V prvním pololetí dostávaly děti neochucené mléko, v 2.pololetí přibyl neochucený bílý jogurt.

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft