Přírodovědný klokan
18.10.2018

Dne 12. 10. 2018 se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan.

Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Na naší škole se zúčastnilo celkem 53 žáků v kategorii Kadet. Všichni obdrželi osvědčení o účasti a uvidíme, jak dopadnou po zpracování a vyhodnocení za celou ČR.
Soutěž vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“ číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.

Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. – 9. třída ZŠ) a Junior (I. – II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.


Odebírat noviky typu "Akce"

Ulož