Nové projekty školy

1. Společně a tvořivě pro život - projekt hrazený z OP VVV na období 1.9.2017 - 31.8.019

aktivity projektu - školní speciální pedagog - 24 měsíců

                                školní psycholog - 12 měsíců

                                doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - 24 měsíců

                                společná setkávání s rodiči - osvětové aktivity - 24 měsíců

                                DVPP - matematická gramotnost 

                                vzájemná výměna zkušeností s pedagogy jiných škol

 

 2. Metodická podpora sítě inkluzivních škol - CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY - spolupráce s UPOL

      na období 1.11.2017 - 31.10.2020

 

3.  Žijeme společně na čtyřce

     Podpora žáků cizinců po nástupu do české školy, doučování českého jazyka

 

 

 Pokračující projekty školy                               

Ekoškola -  RNDr. Ilona Denisová

Zdravá škola - Stanislava Marková, učitelé Vz

E-Twinning - Eliška Svobodová , Mgr.Alena Třeštíková

Na podzim 2016 bylo zahájeno partnerství se školou v SRN  z městečka Kirchhein. Výměnný pobyt pro žáky probíhal ve dnech 10.-14.10. 2016. Žáci z Německa nás navštívili na jaře 2017. 

Další setkání proběhnou na jaře 2019.

Hodina pohybu navíc - Mgr.Daniel Kasan

Ve školní družině podruhé probíhal pro děti projekt Hodina pohybu navíc, který byl dotovaný  MŠMT.

 

......................................................................................................................................................................................................

Hmyzí hotel - ve spolupráci s Koniklecem

Na podzim r. 2017 žáci 5.tříd vyrobili s lektorkou Koniklece hmyzí hotel, který jsme zavěsili na plot ve školní zahradě.

Během zimy se do něj zabydleli broučci.

Pěvci dětem  a děti pěvcům - Mgr.Součková, Koniklec

Na jaře 2017 jsme s žáky prvního stupně vyrobili pod vedením lektora z Koniklece ptačí budky, které jsme rozvěsili na stromy ve školní zahradě a v parku před školou. Až se v nich zabydlí ptáci, budeme je pozorovat a poznávat, kdo v nich hnízdí.

Rorýsové do škol - Mgr.Součková, Koniklec

Projekt Rorysové do škol proběhl dne 26.9.2016, kdy proběhly i workshopy pro žáky a byly nainstalovány budky pro chráněné ptáky - rorýse na budovu školy. Umístění provedli horolezci na vstupní fasádu pod střechu. Máte- li čas, můžete se na umistěné budky přijít podívat a možná uvidíte i rorýse.